Prawo Cywilne

Prawo Cywilne pozostaje w centrum naszego zainteresowania. To właśnie o nie opiera się wiele spraw, które przychodzi nam prowadzić.

Jako pasjonaci tej dziedziny, opisujemy związane z prawem cywilnym zagadnienia na blogu naszej Kancelarii Prawnej.

obsługa prawna warszawa

Uznanie roszczenia (uznanie długu). Co warto wiedzieć?

Czym grozi uznanie roszczenia (uznanie długu)? Polskie prawo cywilne przewiduje, że zazwyczaj wierzyciel (np. pożyczkodawca, udzielający kredytu, wynajmujący, sprzedawca) ma ograniczony czas na dochodzenie swoich należności przed sądem od dłużnika (np. pożyczkobiorca, kredytobiorca, najemca, kupujący). Jeżeli w okresie tym nie zdecyduje się na podjęcie oficjalnych kroków prawnych przeciwko dłużnikowi (w szczególności nie wytoczy powództwa), to dochodzi do tzw. przedawnienia roszczeń. Nie wdając się w szczegółowe wyjaśnienia można powiedzieć, iż przedawnienie wiąże się …

Uznanie roszczenia (uznanie długu). Co warto wiedzieć? Read More »

Czy majątek lekarza mającego polisę ubezpieczenia OC jest zagrożony roszczeniami pacjenta?

Do czego lekarzowi służy ubezpieczenie OC? (jeżeli ten nie wykonuje praktyki wyłącznie w ramach umowy o pracę)   W razie, gdy pacjent dozna szkody w wyniku zawinionego działania albo zaniechania lekarza, zyskuje prawo do żądania od medyka finansowego naprawienia doznanych uszczerbków (art. 415 i nast. Kodeksu cywilnego – dalej KC, art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Zarówno więc nieprawidłowo prowadzona diagnostyka, profilaktyka oraz terapia, jak również …

Czy majątek lekarza mającego polisę ubezpieczenia OC jest zagrożony roszczeniami pacjenta? Read More »

Kto Premierem po wyborach – czy STS wprowadził Graczy w błąd?

STS – czyli Star-Typ Sport – jest największą firmą bukmacherską i jednocześnie jednym z kilkunastu legalnie działających podmiotów oferujących możliwość zawierania zakładów bukmacherskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gracze korzystający z usług bukmachera mają możliwość obstawiania zakładów zarówno w postaci tradycyjnej – w stacjonarnych punktach sprzedaży, jak i za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Zakłady bukmacherskie od początku swojego istnienia koncentrowały się głównie na zawodach ściśle …

Kto Premierem po wyborach – czy STS wprowadził Graczy w błąd? Read More »

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez kierowcę pod wpływem alkoholu

W lipcu 2023r. media obiegła wiadomość że w dawnym mieście królów polskich, jadący sportowym samochodem, znacznie przekraczając dozwoloną prędkość (w tamtym miejscu była ona ograniczona do 40 km/h), stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w murek łączący most z bulwarem. Było to działanie – przy poszanowaniu całego tragizmu sytuacji – bezsprzecznie niezgodne z przepisami i wykraczające poza jakiekolwiek ramy bezpieczeństwa na drodze. Niezależnie zatem od faktu, iż całe zdarzenie zakończyło …

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez kierowcę pod wpływem alkoholu Read More »

TSUE C-520/21: To banki klientom, a nie klienci bankom, będą musieli płacić

To banki klientom, a nie klienci bankom, będą musieli płacić… odsetki i rekompensaty. Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie kredytów frankowych przynosi ważne rozstrzygnięcia dla tysięcy konsumentów, którzy zmagają się z problemami związanymi z tą formą finansowania. Podczas rozpatrywania pytań prejudycjalnych zadanych przez polski sąd europejskiemu trybunałowi w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą C-520/21, TSUE ustalił, że to konsument ma prawo żądać od banku rekompensaty przekraczającej zwrot miesięcznych rat …

TSUE C-520/21: To banki klientom, a nie klienci bankom, będą musieli płacić Read More »

jedna gwiazka - złe orzeczenie sądu najwyższego

Dlaczego SN postanowił odebrać obywatelowi prawo do sądu?

Komentarz krytyczny do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 marca 2023 r. III CZ 427/22 stwierdzającego, że wniesienie pisma do sądu przez internet nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.   Temat i sam problem wielu z praktyków spraw sądowych, znało od dawna. Czasami na prawniczych forach przemykało się pytanie, czasem sugestia – co powinien zrobić prawnik lub obywatel, gdy z przyczyn częściowo od siebie niezależnych ma kłopot z nadaniem pisma na poczcie w terminie. No właśnie czy może je wysłać …

Dlaczego SN postanowił odebrać obywatelowi prawo do sądu? Read More »

Jak zatrudnić prawnika do przygotowania umowy najmu?

  Wynajem mieszkania albo lokalu może wydawać się prostym zadaniem, ale dla swojej prawnej skuteczności, wymaga zawarcia prawnie wiążącej, pisemnej umowy najmu. Przygotowanie tych umów to sztuka. Właściwa ich treść sprawia, że ci klienci którzy skorzystali z profesjonalnych porad prawnych, śpią znacznie spokojniej. Znalezienie prawnika do przygotowania umowy najmu, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony praw i bezpieczeństwa, tak wynajmującego, jak i najemcy. W praktyce często nawet połowa …

Jak zatrudnić prawnika do przygotowania umowy najmu? Read More »

Fundacja rodzinna – czym jest? Jakie stwarza możliwości? Kto może ją założyć?

Niedawno Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o fundacji rodzinnej, co przesądziło o jej niechybnym (bo już w maju 2023 r.) wejściu do obiegu prawnego. Jest to zupełnie nowa i w pewnym stopniu rewolucyjna instytucja, która wymaga opisania w niniejszym artykule. Czym jest fundacja rodzinna? Dla kogo będzie przydatna? Jak ją założyć? Jak funkcjonuje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się poniżej. Kiedy będzie można zakładać fundacje rodzinne? Fundacja rodzinna to instytucja …

Fundacja rodzinna – czym jest? Jakie stwarza możliwości? Kto może ją założyć? Read More »

obsługa prawna firm warszawa

Kryzys wizerunkowy i ochrona dóbr osobistych osoby prawnej

Każdy, kto prowadzi działalność, wie, jak ważnym elementem jest wizerunek. Czasami jednak zdarzyć się może coś, co go zburzy. A w erze, gdy social media są bardzo powszechne, ryzyko eskalacji takiej sytuacji poprzez dotarcie informacji burzącej zaufanie danego przedsiębiorcy do szerokich – potencjalnie nieograniczonych – kręgów, jest olbrzymie. Wtedy możemy mówić o pełnoprawnym kryzysie wizerunkowym, który trzeba jak najszybciej zażegnać. Co można wówczas zrobić? Gdzie …

Kryzys wizerunkowy i ochrona dóbr osobistych osoby prawnej Read More »

obrazek nakaz zaplaty

Otrzymałem nakaz zapłaty i co dalej?

Kompendium wiedzy o nakazach zapłaty czyli: Otrzymałem nakaz zapłaty i co dalej? Można się zaniepokoić otrzymaniem nakazu zapłaty, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie spodziewaliśmy się go otrzymać. Takie doświadczenie codziennie spotyka kilkadziesiąt tysięcy osób. Sytuacja staje się jeszcze bardziej nerwowa, jeżeli nakaz ten został wydany w sprawie wytoczonej przeciwko nam. W niniejszym artykule przedstawiamy, czym jest nakaz zapłaty i jak się przed nim bronić.  Czym jest …

Otrzymałem nakaz zapłaty i co dalej? Read More »

Koniec Pandemii? – Pora składać wniosek o ogłoszenie upadłości!

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Ustawa Covidowa”) wprowadziła sporo doraźnych zmian na czas pandemii. Nie ominęły one przepisów dotyczących odpowiedzialności osób zobligowanych, które zobowiązane są zgodnie z prawem złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Teraz, gdy ustawodawca zdecydował o zmianie stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego, a w niedalekiej przyszłości zapewne wrócimy do stanu pełnej „normalności”, przepisy …

Koniec Pandemii? – Pora składać wniosek o ogłoszenie upadłości! Read More »

Czym jest prokura i kto ustanawia prokurenta?

Wedle danych coraz popularniejszą formą organizacyjno-prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższe bez wątpienia wynika z faktu, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako wchodząca w katalog spółek kapitałowych – obok spółki akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej – minimalizuje ryzyko odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki, czym zyskuje przewagę na spółkami osobowymi (spółka partnerska, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna). Nie mniej istotnym aspektem, pozostaje niewygórowana wysokość minimalnego kapitału zakładowego, wynosząca co najmniej 5.000 zł.

Spór z deweloperem o usterki w lokalu

Spis Treści Add a header to begin generating the table of contents Wstęp  W ramach naszej praktyki Kancelarii Prawa Cywiknego, specjalizując się w sprawach dotyczących nieruchomości, prowadzimy w każdym roku z sukcesami kilkanaście projektów polegających na kompleksowym wsparciu klientów w sporach z deweloperami.  Pozwólcie Państwo, że poza zaproszeniem do skorzystania z naszego wsparcia przy sporach z deweloperami, podzielimy się poniżej częścią wiedzy i doświadczenia jakie zebrał nasz Zespół. 1. Odbiór lokalu …

Spór z deweloperem o usterki w lokalu Read More »