Prawo Cywilne

Prawo Cywilne pozostaje w centrum naszego zainteresowania. To właśnie o nie opiera się wiele spraw, które przychodzi nam prowadzić.

Z tej przyczyny, jako pasjonaci tej dziedziny, nie pomijamy jej we wpisach na blogu prawniczym.

obrazek nakaz zaplaty

Otrzymałem nakaz zapłaty i co dalej?

Kompendium wiedzy o nakazach zapłaty czyli: Otrzymałem nakaz zapłaty i co dalej? Można się zaniepokoić otrzymaniem nakazu zapłaty, zwłaszcza w sytuacji, gdy po jednej stronie występujemy my jako adresat, a po drugiej sąd jako nadawca. Sytuacja może stać się jeszcze bardziej nerwowa, jeżeli nakaz ten został wydany nie z naszego powództwa. W niniejszym artykule przedstawiamy, czym jest nakaz zapłaty, w jakich sytuacjach można go uzyskać, jak się przed nim bronić. …

Otrzymałem nakaz zapłaty i co dalej? Read More »

Koniec Pandemii? – Pora składać wniosek o ogłoszenie upadłości!

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Ustawa Covidowa”) wprowadziła sporo doraźnych zmian na czas pandemii. Nie ominęły one przepisów dotyczących odpowiedzialności osób zobligowanych, które zobowiązane są zgodnie z prawem złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Teraz, gdy ustawodawca zdecydował o zmianie stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego, a w niedalekiej przyszłości zapewne wrócimy do stanu pełnej „normalności”, przepisy …

Koniec Pandemii? – Pora składać wniosek o ogłoszenie upadłości! Read More »

Czym jest prokura i kto ustanawia prokurenta?

Wedle danych coraz popularniejszą formą organizacyjno-prawną prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższe bez wątpienia wynika z faktu, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako wchodząca w katalog spółek kapitałowych – obok spółki akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej – minimalizuje ryzyko odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki, czym zyskuje przewagę na spółkami osobowymi (spółka partnerska, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna). Nie mniej istotnym aspektem, pozostaje niewygórowana wysokość minimalnego kapitału zakładowego, wynosząca co najmniej 5.000 zł.

Spór z deweloperem o usterki w lokalu

Odbiór lokalu – najważniejszy moment. Samodzielnie czy z profesjonalistą? Odbiór lokalu z rąk dewelopera uważa się za jedną z najważniejszych czynności w całym procesie zakupu mieszkania. To wtedy nabywca musi wykazać się największą przenikliwością, by nie przeoczyć żadnych usterek ani uchybień lokalu. W trakcie odbioru nabywca ogląda mieszkanie i ewentualnie wskazuje jego wady deweloperowi. Podczas odbioru strony sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy, do którego nabywca może zgłosić wszelkie zastrzeżenia wobec …

Spór z deweloperem o usterki w lokalu Read More »