TSUE C-520/21: To banki klientom, a nie klienci bankom, będą musieli płacić

Piotr Kłodziński|
|
Comments (0)

To banki klientom, a nie klienci bankom, będą musieli płacić… odsetki i rekompensaty.

Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie kredytów frankowych przynosi ważne rozstrzygnięcia dla tysięcy konsumentów, którzy zmagają się z problemami związanymi z tą formą finansowania. Podczas rozpatrywania pytań prejudycjalnych zadanych przez polski sąd europejskiemu trybunałowi w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą C-520/21, TSUE ustalił, że to konsument ma prawo żądać od banku rekompensaty przekraczającej zwrot miesięcznych rat i kosztów wykonania umowy. Co więcej, instytucja kredytowa nie ma prawa żądać od konsumenta żadnych rekompensat przekraczających zwrócony kapitał.

Decyzja TSUE stanowi istotne osiągnięcie dla osób posiadających kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego, które od dłuższego czasu borykają się z niekorzystnymi konsekwencjami wahań kursu tej waluty. Kryzys finansowy wywołany nadmiernym udzielaniem kredytów w obcej walucie, na początku lat dwutysięcznych sprawił, że wartość franka szwajcarskiego znacząco wzrosła w porównaniu do polskiej złotówki, co skutkowało wzrostem rat kredytowych dla klientów. Bardzo wiele osób zaciągnęło kredyty w dobrej wierze, nie zdając sobie sprawy z ryzyka związanego z taką formą finansowania.

Wyrok TSUE stawia teraz banki w pozycji, w której muszą ponosić odpowiedzialność za niewłaściwe informowanie konsumentów o ryzyku związanym z kredytami frankowymi. Instytucje kredytowe nie będą mogły żądać odsetek ani innych rekompensat, które przekraczają zwrócony kapitał. To oznacza, że klienci, którzy do tej pory spłacili więcej niż zaciągnięty kapitał, będą mogli domagać się zwrotu nadpłaty z odsetkami.

Decyzja TSUE daje konsumentom pewność, że mają prawo do rekompensat, które wykraczają poza prosty zwrot kapitału, może tu być mowa o odsetkach, jednak wielu z nich pewnie będzie w stanie wykazać dalej idące szkody (to już klasyczna sprawa cywilna, a z takimi oczywiście zapraszamy do nas). Wielu klientów odczuło duże trudności finansowe z powodu wzrostu rat kredytowych, a teraz będą mieli możliwość otrzymania pewnego zadośćuczynienia za poniesione straty. Jednakże, warto zauważyć, że każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, uwzględniając okoliczności konkretnej umowy kredytowej.

Na dziś ponad 90% tego typu spraw frankowych rozpatrywanych jest przez Polskie sądy pozytywnie. I choć my w naszej Kancelarii nie prowadzimy bezpośrednio spraw stricte frankowych, chętnie wskażemy Państwu kancelarie, które prowadzą takie postępowania, jak i sami na drodze postępowania cywilnego wspomożemy w dochodzeniu dodatkowego odszkodowania od banku – jeżeli tylko to jest w Państwa przypadku uzasadnione.

Link do wyroku TSUE: https://klodzinskikancelaria.pl/tsue-c-520-21/

Rate this post

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE

Popularne artykuły