Wynajem lokalu lub mieszkania – stanowiącego współwłasność małżeńską

245728c9-e66d-4d26-9edc-62c1eac2b68f
Piotr Kłodziński|
|
Comments (0)

W naszym krajowym ustawodawstwie należy wskazać dwa podstawowe ustroje majątkowe małżeńskie:
wspólność majątkową małżeńską czyli tzw. współwłasność małżeńską oraz rozdzielność majątkową małżeńską (często nieprecyzyjnie nazywaną intercyzą).

 1. Wspólność majątkowa małżeńska (czyli współwłasność małżeńska):
  • Powstaje automatycznie dokładnie w chwili zawarcia małżeństwa.
  • Obejmuje co do zasady przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).
  • Z kolei wszelkie przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
  • Obowiązuje zasada, że małżonkowie mogą rozporządzać w sposób nieograniczony jedynie tą częścią majątku wspólnego, co do której nie ma obowiązku uzyskania zgody drugiego małżonka.
  • Wynajem lokalu mieszkalnego, który jest wspólnym majątkiem małżonków, nie może być dokonany przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego małżonka, zgodnie z art. 37 § 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.).
 2. Rozdzielność majątkowa małżeńska:
  • Jest umownym ustrojem majątkowym, który może być wybrany przez małżonków w umowie małżeńskiej.
  • W tym przypadku każdy z małżonków posiada odrębny majątek.
  • Rozdzielność małżeńska nie jest automatyczna i musi być wyraźnie określona w umowie małżeńskiej.

Czy można wynająć mieszkanie należące do małżonków, bez zgody jednego z nich? Czy jeden małżonek może wynająć mieszkanie stanowiące współwłasność małżeńską? 

W bardzo częstej sytuacji wynajmu lokalu mieszkalnego, który stanowi wspólny majątek małżonków, jeden z małżonków nie może dokonać tego wynajmu bez wymaganej zgody drugiego małżonka, zgodnie z przepisami dotyczącymi wspólności majątkowej małżeńskiej. Jednak warto pamiętać, że w przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub w przypadku majątku osobistego oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zasady mogą być inne, dlatego zawsze warto skonsultować się z radcą prawnym specjalizującym się w kwestiach najmu.

Czy da się uzyskać zgodę małżonka na wynajęcie mieszkania wbrew jego woli? 
Oczywiście, zazwyczaj się da. Wymagać to jednak będzie trochę zachodu. Czasem prościej jest z pomocą prawnika spróbować takiego małżonka przekonać i namówić do zgodnego współdziałania, a czasem trzeba uzyskać taką zgodę z pomocą sądu. Nikt jednak nie jest zwolennikiem tego, żeby interesy majątkowe małżonków cierpiały, w skutek ich sporów.

Czy umowa najmu lokalu zawarta bez zgody drugiego małżonka jest ważna? 
Na tak postawione pytanie odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy już w wyroku z 2008 roku w sprawie o sygn. akt: III CSK 87/08 potwierdzając, że: „Czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest czynnością prawną niezupełną i wywołuje tzw. stan bezskuteczności zawieszonej. W czasie jego trwania strony są związane umową, niemniej podlega ona ocenie co do ważności dopiero po potwierdzeniu jej przez drugiego małżonka albo odmowie takiej akceptacji”. Czyli taka zawarta przez jednego tylko małżonka umowa najmu wiąże strony, ale finalnie może zostać unieważniona.

Czy zamiast zgody na najmem lokalu drugi małżonek może być po prostu drugim wynajmującym wskazanym w umowie?
Tak, tu dominuje podejście praktyczne – jeżeli umowa najmu wskazuje dwóch wynajmujących i są to oboje małżonkowie, którzy podpisali się pod umową, to w naszej ocenie – w sposób oczywisty wymóg udzielenia zgody zostaje spełniony.

Czy mąż może wynająć lokal żonie?
To zależy w jakim majątku małżonka znajduje się ten lokal i jakie zawarli umowy majątkowe małżeńskie, na koniec istotne jest także to – jaki podmiot ma taki lokal wykorzystywać – czy żona prowadzi jdg, czy spółkę etc.

Czy jeden z małżonków może wynająć mieszkanie?
To zależy po której jest stronie, jak duża jest to umowa i czym się zawodowo zajmuje. Ale jeżeli mówimy o takim najczęstszym, typowym przypadku – gdy wynajmującym jest jeden małżonek, a zgody drugiego małżonka brak – to odpowiedź brzmi niestety nie. A przynajmniej nie tak prosto.

Czy to znaczy że umowa najmu powinna być podpisana zawsze przez oboje małżonków gdy są wynajmującymi?
To znów nie takie proste, mieszkanie może należeć do majątku osobistego, albo jeden w małżonków może otrzymać od drugiego pełnomocnictwo. Wreszcie zgoda może być wyrażona w innym dokumencie.

Czy zgoda małżonka na wynajem mieszkania może być wyrażona mailowo? 

Bardzo fajne pytanie, musimy tę kwestię dobrze przemyśleć i przedyskutować w Kancelarii – i damy znać 🙂

Rate this post

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE

Popularne artykuły