Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony. Poradnik.

Piotr Kłodziński|
|
Comments (0)

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony. Poradnik.

Jak skomplikowane jest rozwiązanie umowy najmu na czas określony? O terminach i sposobach wypowiadania umów, prawach najemcy i wynajmującego.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony jest często skomplikowanym i dosyć stresującym procesem. Zazwyczaj gdy pragnienie rozwiązania umowy najmu występuje tylko u jednej ze związanych umową stron, to powstaje dosyć duży konflikt. W rozwiązywaniu takich sporów jesteśmy ekspertami, dlatego zapraszamy do lektury.

Najpierw wynajmujący i najemca umówili się na coś innego. Teraz ze względu na różne potrzeby – dla jednej ze stron nadszedł czas by się z umowy wycofać. Możliwość wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas określony zazwyczaj jest jednak mocno ograniczona.

Z charakteru takiej umowy czasowej wynika, że nie istnieje okres wypowiedzenia inny niż ten pozostały do końca umowy. Co do zasady umowa obowiązuje do końca okresu na który została zawarta. W skrócie teoretycznie prawo wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony – po prostu nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak ustawowe terminy wypowiedzenia najmu, jeżeli ten został zawarty na czas określony. Istnieją jednak liczne wyjątki od tych generalnych zasad.

Najemcy lub Wynajmujący pragnący zerwać umowę najmu zawartą na czas określony, najczęściej stają przed dużymi wyzwaniami. Wśród najczęstszych i największych wymienić należy duży stres, formalności, odszkodowania i kary umowne. Najgorsza jest jednak na początku tego procesu i trwająca niemal do jego samego końca – niepewność po obydwu stronach. Umowa najmu obowiązuje, a do końca tej umowy często jest daleko. Dlatego co zrozumiałe – nie mamy pewności czy w ogóle uda nam się zakończyć umowę najmu i ile nas to będzie kosztowało.

W takich wypadkach, gdy jesteśmy stroną, która chciałaby by umowa najmu zakończyła swój żywot, to kluczowe jest zdefiniowanie powodów dla których ta umowa najmu (zawarta na czas określony) musi zostać rozwiązana. Prawidłowe zdefiniowanie tych przyczyn pozwala zastanowić się czy koszty związane z jej rozwiązaniem nie przewyższą korzyści. Mówiąc wprost: dobrze jest się zastanowić czy gra jest warta świeczki.

Czy można wypowiedzieć umowę najmu na czas określony? Jakie są konsekwencje zerwania umowy przed terminem? Co zrobić, jeżeli umowa nie zawiera okresu wypowiedzenia?

Odpowiedź na to pytanie, zależy od tego jaką wskażemy przyczynę wypowiedzenia. Takie pytania pojawiają się, gdy chcemy rozwiązać umowę najmu wcześniej niż kiedyś zaplanowaliśmy. Sęk w tym że pod umową znajdują się już podpisy.

Rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas określony może się okazać niełatwe, jeżeli druga strona nie wykaże pewnej dozy dobrej woli. Dlatego by się od tej kwestii choć częściowo uniezależnić, najpierw najlepiej przeanalizować postanowienia umowy najmu zawartej na czas określony – tak by zweryfikować czy i jakie klauzule umowne umożliwiające wcześniejsze rozwiązanie najmu tam zawarto.

Umowę najmu na czas oznaczony, można rozwiązać co do zasady tylko w wypadkach określonych w umowie lub w przepisach kodeksu cywilnego. Czasem w przypadkach przewidzianych w ustawodawstwie dotyczącym praw lokatorów, jeżeli to umowa najmu mieszkania.

Stres i niepewność powstają, gdy niezbędne jest wypowiedzenie umowy najmu na czas określony. Kara za zerwanie umowy najmu na czas określony. Oraz zazwyczaj należne – odszkodowanie.

Najemcy chcący rozwiązać umowy najmu na czas określony zazwyczaj (i słusznie) obawiają się wysokich odszkodowań oraz kar umownych. Te mogą sięgać daleko poza jednokrotny czynsz czy złożoną wynajmującemu kaucję lub depozyt. Niejednokrotnie widzieliśmy jak najemcy finalnie zmuszeni byli do zapłaty odszkodowań sięgających kilkudziesięciu miesięcznych opłat jakie wcześniej uiszczali wykonując umowę.

Podobnie jest z wynajmującymi – ci bowiem gdy chcą rozwiązać umowę najmu zawartą na czas określony stoją przed koniecznością:
a) rozwiązania umowy w sposób możliwie zgodny z prawem
b) przekonania najemcy do tego, że umowa najmu została rozwiązana
c) odzyskania lokalu
d) odzyskania go w możliwie dobrym stanie

Zaufaj profesjonalistom – gdy masz problem, to zatrudnij prawników wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu umów najmu

Dzięki profesjonalnej pomocy prawnej i negocjacyjnej, proces wcześniejszego rozwiązania umowy najmu na czas określony zazwyczaj okazuje się znacznie prostszy i mniej stresujący.

Oczywiście nie jesteśmy cudotwórcami. Często to gra dla ludzi o silnych nerwach i nikt poważny nie daje nikomu gwarancji skuteczności. Jednak z naszą pomocą Najemcom zazwyczaj udaje się uniknąć wysokich kar umownych i odszkodowań.

Z kolei Wynajmujący korzystając z profesjonalnej pomocy prawnej mogą zmniejszyć ryzyka związane z odszkodowaniami czy związane z wyprowadzką najemców.

Możecie Państwo skorzystać oczywiście z usług dowolnej kancelarii. Jest nas na tym rynku kilkunastu prawników dobrze wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu umów, które zostały zawarte na czas określony.

Warto pamiętać, że wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu może być uzasadnione różnymi okolicznościami.  Mogą to być okoliczności wynikające z umów, jak i te wynikające z prawa i orzecznictwa. W skrócie trzeba rozpatrzyć wszystkie możliwości, które są akceptowane przez sądy. I pamiętać że przepisy prawa często – choć nie zawsze – mają pierwszeństwo przed postanowieniami umowy najmu.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy już dziś – istnieją prawnicy specjalizujący się w umowach najmu.

Najgorzej jest zwlekać, doświadczenie uczy że im szybciej zaangażujesz w sprawę profesjonalistów, tym większa szansa, że uda się osiągnąć pozytywne efekty. Łatwo bowiem zdemaskować swoje zamiary, uniemożliwiając później nawet profesjonaliście udzielenie odpowiedniej pomocy.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy przewodnik, który pozwala ocenić czy jest szansa na wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony. Ten przewodnik mamy nadzieję pomoże Ci zrozumieć wszystkie aspekty tego procesu. Ale prędzej czy później – zapraszamy do kontaktu.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

 1. Jak można rozwiązać umowę najmu na czas określony?
 2. Jak rozwiązać umowę najmu przed terminem? Jak przekonać wynajmującego?
 3. Czy umowa najmu może nie mieć okresu wypowiedzenia? Co jeżeli w umowie najmu na czas określony nie ma okresu wypowiedzenia?
 4. Kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu na czas określony?
 5. Czy umowę najmu na czas określony można rozwiązać wcześniej? Jak zerwać szybciej umowę najmu? Czy mogę zrezygnować z umowy najmu?
 6. Jaka jest kara za zerwanie umowy najmu na czas określony?
 7. Czy można rozwiązać umowę najmu na czas określony za porozumieniem stron?
 8. Co po zakończeniu umowy najmu na czas określony?
 9. Czy można wypowiedzieć umowę najmu mieszkania na czas określony?
 10. Czy jest kara za zerwanie umowy najmu mieszkania?
 11. Jak rozwiązać umowę najmu okazjonalnego na czas określony?
 12. Czy umowa najmu może nie mieć okresu wypowiedzenia?
 13. Jak liczyć miesiąc wypowiedzenia umowy najmu?
 14. Czy można wycofać się z podpisanej umowy najmu?

1. Jak można rozwiązać umowę najmu na czas określony?

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony to proces, który może być skomplikowany ze względu na ścisłe regulacje prawne i postanowienia umowne. Co do zasady przecież umowa na dany okres została zawarta, a czynsz jest płatny zazwyczaj co miesiąc.

Pierwszym najważniejszym krokiem jest dokładne przeanalizowanie umowy, aby zrozumieć, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można było rozwiązać daną umowę przed jej terminem. Każda umowa zawiera unikalny katalog przyczyn umożliwiający jej rozwiązanie. Nie ma jednolitego wzoru umowy najmu na czas określony. W wielu przypadkach umowa zawiera szczegółowe zapisy dotyczące możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia, albo podpowiedzi co do podstaw na których będzie można się oprzeć.

Kluczowe kroki:

 • Zidentyfikuj własne powody wypowiedzenia. Określ, czy istnieją uzasadnione powody do rozwiązania umowy przed terminem, takie jak istotne naruszenie warunków umowy przez jedną ze stron. Albo czy potencjalnie jesteś w stanie takie powody znaleźć.
 • Skonsultuj się z prawnikiem lub inną bardzo doświadczoną w tym zakresie osobą. Czynsz jest płatny miesięcznie, w związku z czym im szybciej – tym lepiej. Możesz też popełnić sporo błędów. Doświadczona Kancelaria Prawna pomoże w analizie umowy i znalezieniu najlepszych rozwiązań. Są przecież osoby które takich umów rozwiązywały dziesiątki albo setki. W sytuacjach w których w grę wchodzą większe kwoty, zazwyczaj warto skorzystać z ich doświadczenia.

2. Jak rozwiązać umowę najmu przed terminem? Jak przekonać Wynajmującego?

Rozwiązanie umowy najmu przed terminem może być możliwe, jeśli umowa przewiduje taką możliwość, albo jeżeli obydwie strony wyrażą na to zgodę. W niektórych przypadkach, sądy mogą również uznać, że wcześniejsze rozwiązanie umowy jest uzasadnione ze względu na szczególne okoliczności. Sądy orzekają tak jednak bardzo rzadko, bo nie taki jest cel umów terminowych.

Najlepiej w przedmiocie wcześniejszego rozwiązania umowy jest się porozumieć – nawet jeżeli jak często narzekamy – jest to obce naszej kulturze i naturze. W przypadku umów najmu, zgodne załatwienie ich rozwiązania, to przejaw pewnej dojrzałości, a nie głupoty. I tak – w naszej Kancelarii mamy naprawdę spore doświadczenie w doprowadzaniu do szczęśliwego zakończenia takich historii.

Opcje rozwiązania umowy:

 • Porozumienie stron – Najlepszym sposobem na rozwiązanie umowy najmu przed terminem jest uzyskanie zgody obu stron na jej zakończenie. Może to obejmować negocjacje dotyczące warunków przedwczesnego zakończenia umowy najmu, takich jak zwrot kaucji, rozliczenie zaległych płatności, itp.
 • Naruszenie warunków umowy – Trzeba przemyśleć czy któraś ze stron nie narusza warunków umowy, co czasem daje drugiej stronie możliwość rozwiązania takiej umowy, nawet jeżeli ta została zawarta na czas określony.
 • Szczególne okoliczności – W pewnych przypadkach, które nazywamy nadzwyczajnymi, sądy mogą uznać wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu – nawet takiej zawartej na czas oznaczony – za uzasadnione. To jednak grząski grunt i trzeba być bardzo pewnym swoich argumentów. W dodatku materiał dowodowy musi być przygotowany w sposób perfekcyjny.
 • Znalezienie nowego, wiarygodnego najemcy.

3. Czy umowa najmu może nie mieć okresu wypowiedzenia? Co jeżeli w umowie najmu na czas określony nie ma okresu wypowiedzenia?

To dobrze, że nie ma – bo takie postanowienie w umowach czasowych bardzo często jest uznawane za nieważne. Tak stanowią przepisy kodeksu cywilnego. Jeżeli umowa najmu na czas oznaczony, nie zawiera zapisu o okresie wypowiedzenia uzależnionego od konkretnych okoliczności, to w przypadku najmu na czas określony, generalnie nie można jej wypowiedzieć przed upływem terminu.

Najważniejszy wyjątek jest taki – że obydwie strony wyrażą na takie rozwiązanie umowy zgodę, albo istnieją postanowienia umowy umożliwiające jej rozwiązanie od określonych zdarzeń czy też wystąpią wyjątkowe, szczególne okoliczności.

Możliwości w takim przypadku:

 • Negocjacje z wynajmującym albo najemcą – Druga strona może spróbować negocjować wcześniejsze zakończenie umowy. Takie negocjacje jeżeli prowadzone pomiędzy profesjonalistami zazwyczaj przynoszą pozytywne efekty.
 • Sądowe rozwiązanie umowy – W nielicznych, wyjątkowych okolicznościach, sąd może uznać wcześniejsze rozwiązanie umowy za uzasadnione.
 • Znalezienie nowego najemcy. Bardzo często wynajmujący odnoszą się chętniej do pomysłu zakończenia umowy i pomimo początkowego stanowiska dotyczącego braku możliwości wypowiedzenia umowy, zgadzają się na rozwiązanie które wiązać się będzie dla nich z dalszą zapłatą czynszu. Czyli na zawarcie umowy cesji, w myśl której w stosunek najmu lokalu wstępują inne podmioty (lub podmiot) po stronie najemcy. Zazwyczaj bowiem Wynajmującym zależy przede wszystkim na wynajmie nieruchomości i związanych z tym korzyściach. Choć jednocześnie zazwyczaj uzależniają swoją zgodę, od tego, czy w miejsce dotychczasowego najemcy, ktoś wiarygodny znajdzie się w należącym do nich przedmiocie najmu. To także wydaje się całkowicie zrozumiałe.

4. Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony przez wynajmującego. Kiedy i czy wynajmujący może rozwiązać umowę najmu?

Występuje tutaj duża różnica względem umów na czas nieokreślony, które mogą być rozwiązywane przez wynajmującego niemal zawsze, kiedy dotyczą umów najmu komercyjnego – czyli gdy sprawa dotyczy wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego. Albo niemal nigdy gdy przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny.

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu na czas określony tylko w ściśle określonych przypadkach, które są ujęte w umowie lub wynikają z przepisów prawa. Albo orzecznictwa sądów.

Przykłady sytuacji, w których wynajmujący zazwyczaj może wypowiedzieć umowę:

 • Naruszenie warunków umowy – Jeśli najemca nie przestrzega warunków umowy, takich jak terminowe płacenie czynszu, nieprawidłowe użytkowanie lokalu, narażanie go na uszkodzenie itp. Wynajmujący by takie rozwiązanie było skuteczne, musi to jednak zrobić w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami umowy. Te pierwsze mają zazwyczaj pierwszeństwo.

5. Czy umowę najmu na czas określony można rozwiązać wcześniej? Jak zerwać szybciej umowę najmu? Czy mogę zrezygnować z umowy najmu?

I tak i nie. Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony, zazwyczaj jest możliwe wcześniej, ale niemal zawsze wymaga to spełnienia określonych warunków zawartych w umowie. Strony bowiem, jeżeli wprowadzają taką możliwość, to muszą uzależnić ją od zaistnienia zdarzenia przyszłego.

Jeżeli w chwili zawarcia umowy, zawierający ją nie przewidzieli takiej możliwości, to zazwyczaj rozwiązanie umowy najmu lokalu na czas określony wymaga zgody obydwu stron.  Albo znalezienia wyjątku w kodeksie cywilnym, ewentualnie w prawach lokatorskich lub orzecznictwie. Może też czasem pewnej luki w umowie. Wcześniejsze zerwanie umowy najmu na czas określony to działanie ryzykowne, chyba że mocno oparte jest na przepisach prawa lub postanowieniach umowy.

Cóż więc może zrobić najemca albo wynajmujący gdy chce zerwać umowę? Sposoby wcześniejszego rozwiązania umowy najmu:

 • Porozumienie stron – Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem umowy najmu zawsze jest porozumienie stron. Choć czasem to wydaje się niemożliwe czy też bardzo odległe, to doświadczony prawnik zazwyczaj wie w jaki sposób takie porozumienie sfinalizować. Czytaj: wynegocjować. I jakich argumentów użyć, by przekonać drugą stronę. Bardzo często przecież siedział po drugiej stronie stołu, dzięki czemu lepiej rozumie potrzeby i intencje „przeciwnika”. Choć to znalezienie wspólnych interesów, zazwyczaj prowadzi do zgodnego rozwiązania umowy najmu.Tak często pomijana przez prawników i ich klientów, umiejętność rozumienia potrzeb drugiej strony oraz prowadzenia negocjacji bywa znacznie ważniejsza, niż wszystkie przepisy kodeksu cywilnego.
 • Naruszenie warunków umowy – Jeśli jedna ze stron narusza warunki umowy, w niektórych przypadkach druga strona może domagać się jej rozwiązania. To znowu jednak działanie ryzykowne i wymagające dużej precyzji. Łatwo taką sprawę później przegrać. Wiele z takich postanowień pozbawionych jest bowiem mocy prawnej.
 • Szczególne okoliczności – Sądy mogą orzec wcześniejsze rozwiązanie umowy w szczególnych okolicznościach, tak stanowi kodeks cywilny – jednak sądy bardzo rzadko się na to zgadzają. Dlatego – do sądu idziemy tylko jeżeli jest to konieczne, wybierając zazwyczaj drogą polubowną albo wynajdując postanowienia, które są nieco głębiej zaszyte w umowach najmu.

  6. Jaka jest kara za zerwanie umowy najmu na czas określony?

Kara za zerwanie umowy najmu na czas określony zależy od postanowień samej umowy. W wielu przypadkach umowy najmu zawierają klauzule dotyczące kar umownych za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Niektóre z nich są ważne, a inne nie – to już niestety musi zbadać prawnik. Druga najistotniejsza kwestia – to odpowiedzialność odszkodowawcza strony, która przedwcześnie taką umowę najmu na czas określony zerwie. Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony zazwyczaj trochę kosztuje.

Najczęściej spotykane kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy to:

 • Kara umowna: Ustalona kwota, którą druga strona musi zapłacić za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Może to być jednorazowa opłata, która pokrywa straty wynajmującego. Dobrze dla zrywającego jeżeli postanowienie wprowadzające taką karę umowną, nie zawiera postanowień o możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.Mamy bowiem wówczas do czynienia ze znanym kosztem – zryczałtowanym odszkodowaniem. Czyli tzw. odstępnym należnym za zerwanie umowy najmu na czas określony. Oczywiście jeszcze to postanowienie musi być ważne, co także jest nieoczywiste. Warto też pamiętać, że nawet takie odstępne za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, zazwyczaj może być negocjowane.
 • Odpowiedzialność za utracony czynsz: Najemca przede wszystkim może być zobowiązany do zapłaty czynszu za okres, w którym lokal pozostaje niewynajęty po jego wcześniejszym wyprowadzeniu się. Wynajmujący oczywiście jednak obowiązek dołożyć starań, aby znaleźć nowego najemcę jak najszybciej. To może jednak nie być takie łatwe, a lokal może np. wymagać remontu.Może też się okazać że jedyny najemca jaki się znajdzie będzie płacił niższy czynsz. Dlatego widywano przypadki, w których takie zasądzane przez sąd odszkodowanie, równoważne było na przykład dwuletniemu czynszowi.
 • Pokrycie kosztów napraw: Jeśli najemca opuści lokal, pozostawiając go w złym stanie, może być zobowiązany do pokrycia kosztów napraw lub odnowienia.

  7. Czy można rozwiązać umowę najmu na czas określony za porozumieniem stron?

  Tak, umowę najmu na czas określony można rozwiązać za porozumieniem stron. Jest to najprostszy i najczęściej najtańszy sposób rozwiązania umowy. W takim przypadku obie strony muszą wyrazić zgodę na zakończenie umowy i najlepiej uzgodnić warunki tego zakończenia. Może to obejmować:

  Odpowiednie rozliczenie zaległych płatności: Najemca zazwyczaj musi uregulować uzgodnioną część lub całość zaległości wobec wynajmującego.

  Zwrot kaucji: Wynajmujący może zatrzymać lub zwrócić kaucję Najemcy.

  Protokół zdawczo-odbiorczy: Dobrze jest gdy strony umówią się w jakim stanie ma pozostać lokal. A potem przy zdaniu podejmą się sporządzenia protokołu, który potwierdzi stan lokalu w momencie jego zwrotu.

  Porozumienie niemal zawsze jest korzystne dla obydwu stron, ponieważ pozwala na uniknięcie konfliktów i potencjalnych kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

  8. Co po zakończeniu umowy najmu na czas określony?

  Po zakończeniu umowy najmu na czas określony najemca zazwyczaj powinien opuścić lokal i zwrócić go wynajmującemu w stanie określonym w umowie. Kluczowe działania po zakończeniu umowy to:

  Protokół zdawczo-odbiorczy: Przeprowadzenie protokołu, który potwierdzi stan lokalu w momencie jego zwrotu.

  Zwrot kaucji: Wynajmujący powinien zwrócić najemcy kaucję, o ile nie występują żadne zaległości lub uszkodzenia lokalu.

  Rozliczenie wszelkich należności: Najemca musi uregulować wszelkie zaległości czynszowe i inne opłaty wobec wynajmującego.

  Jeśli umowa była na czas określony i nie została przedłużona, najemca nie ma prawa pozostać w lokalu po jej zakończeniu. Wynajmujący ma prawo do odzyskania lokalu i wynajęcia go nowemu najemcy. Chyba że wcale się do tego nie zabiera a i najemca nadal lokal wynajmuje. Wtedy możemy mieć do czynienia z tzw. milczącym przedłużeniem najmu, przewidzianym w przepisach kodeksu cywilnego.

  9. Czy można wypowiedzieć umowę najmu mieszkania na czas określony?

  W takim przypadku wypowiedzenie umowy najmu na czas określony niekiedy jest możliwe, ale zazwyczaj wymaga spełnienia określonych warunków zawartych w umowie. Należy dokładnie przeanalizować treść umowy, aby sprawdzić, czy przewiduje ona możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu mieszkania i na jakich warunkach. Czasem możliwości rozwiązania umowy najmu mieszkania zawartej na czas oznaczony wynikają także z przepisów prawa.

  Kroki do wypowiedzenia umowy:

  Przeanalizowanie umowy: Sprawdzenie, czy umowa zawiera klauzule dotyczące wcześniejszego wypowiedzenia.

  Negocjacje z wynajmującym: Uzyskanie zgody wynajmującego na wcześniejsze zakończenie umowy.

  Skonsultowanie się z prawnikiem: Warto na samym początku skonsultować się z wyspecjalizowanym w sprawach najmu nieruchomości prawnikiem. Ten pomoże analizie umowy i doradzi najlepsze rozwiązanie, albo przeprowadzi negocjacje z wynajmującym. Dlaczego by skorzystania z pomocy prawnika nie potraktować jako ostateczności? Łatwo bowiem wcześniejszymi ruchami poważnie utrudnić mu pracę lub nawet uniemożliwić wykonanie zadania.

  10. Czy jest kara za zerwanie umowy najmu mieszkania?

  Kara za zerwanie umowy najmu mieszkania wynikać może z postanowień umownych. W takich sytuacjach należne jest też odszkodowanie, które niemal w każdym przypadku wynika z przepisów prawa. Przykłady kar za wcześniejsze zerwanie umowy to:

  Kara umowna: Ustalona kwota, którą najemca musi zapłacić wynajmującemu za wcześniejsze rozwiązanie umowy.

  Odpowiedzialność za utracony czynsz: Najemca może być zobowiązany do zapłaty czynszu za okres, w którym lokal pozostaje niewynajęty po jego wcześniejszym wyprowadzeniu się. Czasem przybiera to postać wielomiesięcznych odszkodowań. I w dodatku odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

  Koszty napraw i odnowienia: Jeżeli najemca opuści lokal i pozostawi go w złym stanie, może być zobowiązany do pokrycia kosztów napraw lub odnowienia lokalu mieszkalnego.

  11. Jak rozwiązać umowę najmu okazjonalnego na czas określony?

  Umowę najmu okazjonalnego na czas określony możecie Państwo rozwiązać na podobnych zasadach jak standardową umowę najmu na czas określony. Z tą lekką różnicą, że do niej jeszcze bardziej mają zastosowanie przepisy prawa lokatorskiego.

  12. Jak liczyć miesiąc wypowiedzenia umowy najmu?

  Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z umową na czas nieokreślony czy z umową na czas określony, okres wypowiedzenia umowy najmu zazwyczaj liczy się tak samo. Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Zazwyczaj termin ten liczy się też na koniec miesiąca kalendarzowego.

  Przykład:

  – Jeżeli wypowiedzenie zostanie złożone w połowie stycznia, okres wypowiedzenia zacznie się od 31 stycznia. I na przykład przy dwumiesięcznym okresie wypowiedzenia potrwa on do dnia 31 marca.

  Oczywiście rzadko – ale zdarza się, że strony się umówiły inaczej. Tak jak nie należy przykładać wagi do tego, że umówią się dzień czy dwa dni wcześniej lub później na odbiór kluczy. Oczywiście jeżeli odbywa się to za ich obopólną zgodą.

  13. Czy można wycofać się z podpisanej umowy najmu?

  Wycofanie się z podpisanej umowy najmu, czyli takiej która jeszcze nie weszła w życie to temat do dłuższego zastanowienia. Są prawnicy którzy dostrzegają w takich przypadkach pewne szanse.  Są natomiast tacy którzy prezentują stanowisko dotyczące braku możliwości rozwiązania takiej umowy. Dużo zależy od indywidualnie ocenianych okoliczności.

  Jeśli potrzebujesz pomocy w wypowiedzeniu umowy najmu na czas oznaczony, skontaktuj się z naszą Kancelarią Prawną. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie i uniknąć niepotrzebnych problemów.

5/5 - (1 głosować)

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE

Popularne artykuły