Nasze usługi

Nasze usługi

Umowy najmu

Na co dzień prowadzimy obsługę prawną spraw dotyczących wynajmu lokali handlowych i biurowych, reprezentując zarówno Wynajmujących, jak i Najemców, czyli właścicieli nieruchomości i tych którzy odpłatnie je użytkują (lub będą użytkować) przez określony czas. Praca po jednej i drugiej stronie stołu negocjacyjnego, pozwala nam dużo lepiej zrozumieć problemy z jakimi borykają się obydwie strony umów najmu, a także prawdziwe interesy i intencje reprezentowane przez nich w trakcie negocjacji umów najmu lub w sprawach dotyczących ich wcześniejszego rozwiązania. Pracownicy Kancelarii znają niemal wszystkie argumenty, jakimi może posłużyć się druga strona negocjacji, a dzięki doświadczeniu w reprezentowaniu podmiotów będących zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie – potrafimy odpowiednio te argumenty wyważyć i zweryfikować. To istotne zarówno przy zawieraniu umów najmu, jak i przy ich wypowiadaniu.

Prawo rodzinne

Liczba spraw rozstrzyganych przez sądy rodzinne w Polsce z roku na rok wzrasta. Związane z tym coraz częstsze zawierzanie spraw rodzinnych zaufanym prawnikom wynika z innych przyczyn. Po pierwsze nastąpiła profesjonalizacja rynku – każdy z nas zdaje sobie już sprawę z tego, że od wyników tej sprawy, a przede wszystkim sposobu jej prowadzenia będzie zależał nie tylko majątek, ale także sytuacja życiowa, stosunki rodzinne, które bezpośrednio i rzeczywiście przekładają się na jakość dalszego życia. W tym najtrudniejszym momencie sprawa rodzinna to coś z czym musimy się zmierzyć, dlatego warto postawić na doświadczonego doradcę. Takim może być ktoś mający uprawnienia do reprezentacji procesowej stron – np. radca prawny, który swoim doświadczeniem powinien nas wspomóc. Wsparcie profesjonalisty polega nie tylko na reprezentacji przed sądem, ale i doradztwie wtedy gdy stajemy przed koniecznością podejmowania najtrudniejszych decyzji. Najczęściej skorzystanie z usług profesjonalnego prawnika, wyspecjalizowanego w sprawach rodzinnych pomimo kosztów, zwyczajnie się opłaca.

Negocjacje biznezowe

Jako profesjonalny radca prawny często rekomenduję negocjacje biznesowe i prawne jako formę ustalenia zasad współpracy na przyszłość lub rozstrzygnięcia powstałego pomiędzy przedsiębiorcami konfliktu czy sporu. Kilka lat temu zdobyłem tytuł Najlepszego Negocjatora w Turnieju Krajowej Izby Radców Prawnych, będąc jednocześnie kapitanem drużyny negocjacyjnej, która ten turniej wygrała. Arbitraż, mediacje, a przede wszystkim umiejętność doprowadzania do porozumienia, to filary na których opieram działalność Kancelarii. Do tej pory Kancelaria sygnowana moim nazwiskiem przeprowadziła ponad 250 spraw, w których – dzięki ugodom zawartym w wyniku prowadzenia negocjacji prawnych – udało się uniknąć długotrwałej i kosztownej procedury sądowej lub znacząco skrócić czas jej trwania. Negocjuję umowy i ugody z różnych dziedzin: od najmu lokali, przez umowy handlowe i budowlane, po sprawy deweloperskie, bankowe czy spółek cywilnych, często dołączając do sprawy nim jeszcze zaistniał konflikt, albo już po tym, gdy nastąpiła pierwsza salwa w postaci wzajemnych wezwań i wypowiedzeń.

Prawo pracy

Świadczymy specjalistyczne usługi dla biznesu z zakresu prawa pracy. Mamy duże doświadczenie związane z przygotowaniem i wdrażaniem procedur HR w firmach zatrudniających łącznie ponad 50 000 pracowników. Nasza kancelaria i jej pracownicy uczestniczyli w kilkudziesięciu sporach sądowych i niezliczonej liczbie spraw, które udało się zatrzymać, zanim trafiły do sądu pracy. Właściwa polityka i procedury w dziale kadr pozwalają na zapewnienie optymalnego działania biznesu, udrażniają nieefektywne procesy, a przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo w trakcie kontroli organów administracji publicznej i w sprawach spornych na etapie przedsądowym i sądowym. Znane są nam przykłady bardzo dużych firm, w których nasze kompleksowe działania w ciągu roku doprowadziły do spadku liczby spraw pracowniczych na etapie sądowym z 30 do 1 rocznie. Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest dogłębna analiza problemów oraz przygotowanie odpowiednich, bardzo przejrzystych procedur dla pracowników na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla (zawierających proste instrukcje odnoszące się do postępowania w sytuacjach trudnych).

Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne w Kancelarii Kłodziński. Podczas swojej drogi zawodowej radcy prawnego wielokrotnie podejmowałem się spraw z zakresu jednej z najistotniejszych dla życia i zdrowia ludzi specjalizacji – prawa farmaceutycznego. Przez kilka lat prowadziłem dział prawny sieci jednej z największych międzynarodowych sieci aptek – Euro-Apteka. Jako Prezes Zarządu jednej ze spółek aptecznych odpowiadałem także za rozwój tej sieci w ramach stworzonego programu franczyzowego. Dzięki dobrej znajomości i ciągłemu monitorowaniu zmian przepisów prawa farmaceutycznego oraz pełnemu zaangażowaniu udało mi się wniknąć głęboko w nietypową specyfikę tej branży.

Sprawy cywilne

Prawem autorskim, odszkodowaniami za błędy medyczne i prawem spółdzielczym. Dlaczego? Ponieważ są w tych dziedzinach tego doskonali specjaliści, z którymi współpracujemy. Niemal wszystkim pozostałymi dziedzinami prawa cywilnego. W szczególności umowami, kontraktami, sporami sądowymi oraz nieruchomościami. Pomagamy także w sprzedaży i nabywaniu udziałów w spółkach prawa handlowego, a także pomagamy ustalić rozliczenia pomiędzy wspólnikami. Kompleksowo spomagamy również podmioty zainteresowane sprzedażą i nabyciem podmiotów działających na rynku farmaceutycznym (np. aptek i hurtowni farmaceutycznych). Przede wszystkim przygotowywanie i negocjacja umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów najmu nieruchomości. Dotyczy to przede wszystkim umów najmu lokali użytkowych, w tym tych mieszczących się w galeriach handlowych, retail parkach, pawilonach, a także budynkach biurowych oraz magazynach. Często także przygotowujemy umowy dla lokali gastronomicznych.

Obsługa prawna firm

Oferujemy również kompleksową obsługę klientów biznesowych. Obsługa prawna ukierunkowana jest przede wszystkim na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców. Udzielamy efektywną pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz spółek. Posiadamy niezbędne doświadczenie, aby szybko, wydajnie i skutecznie udzielać pomocy prawnej przedsiębiorcom.