Negocjacje biznesowe i prawne

prawnik warszawa cennik

Piotr Kłodziński – Prawnik, negocjator biznesowy i prawny

  • Prowadzenie negocjacji kontraktów i umów handlowych w języku polskim i angielskim
  • Negocjacje w najtrudniejszych sporach prawnych i biznesowych, udział w negocjacjach i mediacjach
  • Przygotowanie wzorów umów, ogólnych warunków umów, regulaminów
  • Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wspólnikami, sprzedaż przedsiębiorstw oraz udziałów w spółkach
  • Zarządzanie transakcjami, doradztwo biznesowe dla firm, audyty transakcyjne, due dilligence
  • Przygotowanie analiz prawno-biznesowych dotyczących potencjalnych możliwości współpracy, rozwoju oraz sprzedaży firmy

Negocjacje biznesowe i prawne

 

Jako profesjonalny radca prawny zazwyczaj rekomenduję swoim klientom negocjacje biznesowe i prawne, rozstrzygnięcia powstałego pomiędzy wspólnikami albo przedsiębiorcami konfliktu czy sporu lub ustalenia zasad współpracy na przyszłość.  Przygotowuję strategie negocjacyjne i prowadzę negocjacje zarówno w mniejszych sprawach, jak i w sprawach wielomilionowych kontraktów.

Kilka lat temu zdobyłem tytuł Najlepszego Negocjatora w Turnieju Krajowej Izby Radców Prawnych, będąc jednocześnie kapitanem drużyny negocjacyjnej, która ten turniej wygrała. Arbitraż, mediacje, a przede wszystkim umiejętność doprowadzania nawet najbardziej zwaśnionych stron do porozumienia, to filary na których opieram działalność prowadzonej przeze mnie, wraz z moim Zespołem – Kancelarii. 

Do tej pory Kancelaria sygnowana moim nazwiskiem przeprowadziła kilkaset spraw, w których – dzięki ugodom zawartym w wyniku prowadzenia negocjacji prawnych – udało się uniknąć długotrwałej i kosztownej procedury sądowej lub znacząco skrócić czas jej trwania. Negocjuję umowy i ugody z różnych dziedzin: od konfliktów pomiędzy wspólnikami, przez umowy najmu lokali, umowy handlowe i budowlane, po sprawy deweloperskie, często dołączając do sprawy nim jeszcze zaistniał konflikt, albo już po tym, gdy nastąpiła pierwsza albo nawet i dziesiąta salwa w postaci wzajemnych wezwań i wypowiedzeń.

Biznes i prawo zawsze idą ze sobą w parze. Dlatego bardzo dobrym pomysłem podczas przystępowania do negocjacji biznesowych jest skorzystanie z pomocy doświadczonego w prowadzeniu sporów prawnika-negocjatora. Po co? Negocjacje biznesowe mogą być bardzo złożone, a co za tym idzie – wymagać pogłębionej znajomości przepisów prawa z różnych dziedzin. Jako radca prawny czuwam nad tym, aby wymagania obu stron zostały uzgodnione
i zapisane w sposób maksymalnie zgodny z obowiązującymi przepisami i – co najważniejsze – by zawarte ustalenia nadawały się do realnego wprowadzenia ich w życie. 

Mogę dołączyć do sprawy na każdym etapie negocjacji. Zadaniem prawnika jest nie tylko bezpośrednie prowadzenie negocjacji, ale także opracowanie wraz z Klientem strategii, według której prowadzone są negocjacje biznesowe. Razem ustalamy, czy są kwestie, w których możemy ustąpić, w jakim zakresie możemy to zrobić i analizujemy sytuację oraz żądania drugiej strony – poszukując rozwiązań win – win. Najczęściej przejmuję sprawę w całości i pełnię rolę Państwa pełnomocnika oraz reprezentanta podczas spotkań z drugą stroną sporu, aż do momentu zaakceptowania finalnych ustaleń. 

Negocjacje biznesowe są dla każdego prawnika dużym wyzwaniem – sprawdzają bowiem nie tylko wiedzę i umiejętności prawnicze, ale także komunikacyjne, negocjacyjne oraz zmuszają do łączenia kreatywnych pomysłów na rozstrzygnięcie sporu z dostępnymi rozwiązaniami prawnymi. Przystępując do negocjacji prawnych lub biznesowych ja i mój Zespół na pierwszym miejscu zawsze stawiamy efektywną ochronę interesów naszych klientów – to jednak wymaga wypracowania rozwiązania, pod którym podpiszą się wszystkie strony.

W zdecydowanej większości spraw, to właśnie zatrudnienie prawnika – negocjatora stanowi najlepsze z możliwych rozwiązań.