Negocjacje biznesowe i prawne
prawnik warszawa cennik
Piotr Kłodziński – Negocjator biznesowy i prawny
Prowadzenie negocjacji kontraktów i umów handlowych w języku polskim i angielskim
Negocjacje w najtrudniejszych sporach prawnych, udział w negocjacjach i mediacjach
Przygotowanie wzorów umów, ogólnych warunków umów, regulaminów
Przygotowanie wzorów umów, ogólnych warunków umów, regulaminów
Zarządzanie transakcjami, doradztwo biznesowe dla firm, audyty transakcyjne, due dilligence
Przygotowanie analiz prawno-biznesowych dotyczących potencjalnych możliwości współpracy lub rozwoju firmy

Negocjacje biznesowe i prawne

Jako profesjonalny radca prawny często rekomenduję negocjacje biznesowe i prawne jako formę ustalenia zasad współpracy na przyszłość lub rozstrzygnięcia powstałego pomiędzy przedsiębiorcami konfliktu czy sporu.  Kilka lat temu zdobyłem tytuł Najlepszego Negocjatora w Turnieju Krajowej Izby Radców Prawnych, będąc jednocześnie kapitanem drużyny negocjacyjnej, która ten turniej wygrała. Arbitraż, mediacje, a przede wszystkim umiejętność doprowadzania do porozumienia, to filary na których opieram działalność Kancelarii. Do tej pory Kancelaria sygnowana moim nazwiskiem przeprowadziła ponad 250 spraw, w których – dzięki ugodom zawartym w wyniku prowadzenia negocjacji prawnych – udało się uniknąć długotrwałej i kosztownej procedury sądowej lub znacząco skrócić czas jej trwania. Negocjuję umowy i ugody z różnych dziedzin: od najmu lokali, przez umowy handlowe i budowlane, po sprawy deweloperskie, bankowe czy spółek cywilnych, często dołączając do sprawy nim jeszcze zaistniał konflikt, albo już po tym, gdy nastąpiła pierwsza salwa w postaci wzajemnych wezwań i wypowiedzeń.

Biznes i prawo zawsze idą ze sobą w parze. Dlatego bardzo dobrym pomysłem podczas przystępowania do negocjacji biznesowych jest skorzystanie z pomocy doświadczonego w prowadzeniu sporów prawnika. Po co? Negocjacje biznesowe mogą być bardzo złożone, a co za tym idzie – wymagać pogłębionej znajomości przepisów prawnych z różnych dziedzin. Jako radca prawny czuwam nad tym, aby wymagania obu stron zostały uzgodnione
i zapisane w sposób maksymalnie zgodny z obowiązującymi przepisami i – co najważniejsze – by zawarte ustalenia do realnego wprowadzenia w życie. Mogę dołączyć do sprawy na każdym etapie negocjacji biznesowych, kluczowym jest jednak to bym, mógł całkowicie kontrolować ich przebieg. Zadaniem prawnika jest nie tylko bezpośrednie prowadzenie negocjacji, ale także opracowanie wraz z Klientem strategii, według której prowadzone są negocjacje biznesowe. Razem ustalamy, czy są kwestie, w których możemy ustąpić, w jakim zakresie możemy to zrobić i analizujemy sytuację oraz żądania drugiej strony. Najczęściej przejmuję sprawę w całości i pełnię rolę Państwa pełnomocnika oraz reprezentanta podczas spotkań z drugą stroną sporu, aż do momentu zaakceptowania finalnych ustaleń. Negocjacje biznesowe są dla każdego prawnika cennym doświadczeniem – sprawdzają nie tylko wiedzę
i umiejętności prawnicze, ale także komunikacyjne, negocjacyjne oraz zmuszają do łączenia kreatywnych pomysłów na rozstrzygnięcie sporu z dostępnymi rozwiązaniami prawnymi. Przystępując do negocjacji biznesowych ja i mój Zespół na pierwszym miejscu zawsze stawiamy efektywną ochronę interesów naszych klientów – to jednak wymaga wypracowania rozwiązania, pod którym podpiszą się wszystkie strony.