Cennik – klienci indywidualni

Cennik – klienci indywidualni

Cennik usług prawnych dla klientów indywidualnych

Prawnik Warszawa - Kancelaria Prawna Cennik

Kancelaria Prawna – cennik. Wybrane ceny usług prawnych. Podane poniżej ceny usług są cenami brutto. Każda sprawa w Kancelarii podlega indywidualnej wycenie, podane poniżej ceny orientacyjne mają zastosowanie do 95% procent przyjmowanych spraw, w razie zastosowania jakichkolwiek odstępstw względem cennika, prawnik każdorazowo wcześniej potwierdza indywidualne warunki rozliczenia z Klientem.

Pierwsza (wstępna) konsultacja

cena 250 zł – 1h

Ustalenie stanu prawnego i zakresu niezbędnych w sprawie działań, odpowiedź na podstawowe/wstępne pytania Klienta, a także 

 • Ustalenie kluczowych kwestii prawnych i faktycznych do dalszej weryfikacji
 • Analiza dokumentacji
 • Przygotowanie planu i zakresu działań w sprawie
 • Przygotowanie i weryfikacja wstępnej listy dowodów
  Cena obejmuje maksymalnie 1h pracy prawnika.

Porada prawna / prowadzenie sprawy

cena 290 zł / h

Pełen zakres obsługi prawnej dla klientów indywidualnych. W tym porada prawna, przygotowanie pisma lub odpowiedzi na pismo. Cena dla Klientów nie korzystających z pakietowych usług. 

Usługa naliczana po wykorzystaniu limitu czasu w ramach konsultacji wstępnej.

Dla Klientów którzy wykupili usługę kompleksową rozliczaną pakietowo, rabat po wykorzystaniu limitu godzin  -15%. 

Weryfikacja postanowień umowy    

cena 60 zł / stronę 

Sprawdzenie, czyli weryfikacja postanowień umowy niedotyczącej działalności gospodarczej Klienta, plus przygotowanie sugestii zmian i poprawek. Usługa dedykowana dla Klientów planujących dopiero podpisać umowę. 

Staramy się zrobić wszystko, co tylko możliwe, by zawierane przez Państwa umowy, były dla Państwa bezpieczne i odpowiadały Państwa oczekiwaniom. Bardzo często dopiero przy sporządzaniu i negocjacji umów, osoby je zawierające ustalają pomiędzy sobą w pełni rzeczywiste warunki współpracy.

Rozwód – kompleksowa usługa prawna

cena 12 000 zł

Przy sprawach bez orzekania o winie rabat -30%

Prowadzenie całej sprawy od początku do końca i wszelkich spraw związanych z rozwodem, w tym:

 • Pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew
 • Opieka nad dziećmi i kontakty
 • Alimenty
 • Podział majątku
 • Udział w rozprawach
 • Udział w negocjacjach i mediacjach
   Pakiet do 25h pracy prawnika (w przypadku rozwodów bez orzekania o winie – 15h).

Opieka nad małoletnimi dziećmi /
Alimenty

cena 3 500 zł

Opłata za prowadzenie sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

 • Przygotowanie pozwu lub wniosku do sądu albo odpowiedzi na pismo drugiej strony
 • Przygotowanie lub analiza innych dokumentów w sprawie
 • Pakiet do 15h pracy prawnika.

Pakiet kompleksowego wsparcia przy zakupie mieszkania lub domu

cena 950 zł

Pakiet dla nabywców mieszkań i domów jednorodzinnych – due dilligence nieruchomościowe.

 • Sprawdzenie stanu prawnego i obciążeń nieruchomości
 • Weryfikacja okolicznych terenów
 • Analiza umowy przedwstępnej i umowy deweloperskiej
 • Przygotowanie raportu na temat stanu prawnego nieruchomości
 • Analiza warunków umowy kredytowej
  Pakiet do 5h pracy prawnika.

Prowadzenie przedsądowego sporu z deweloperem w zakresie rękojmi i gwarancji
cena 1 500zł 

Przygotowanie pism i wezwań do dewelopera przez prawnika wyspecjalizowanego w prawie budowlanym, w oparciu o audyt budowlany / inwentaryzację usterek (dokument przygotowany przez inżynierów / rzeczoznawców / inspektorów nadzoru – usługa wykonywana przez podmioty wybrane przez Klienta lub inspektorów nadzoru inwestorskiego – stałych współpracowników Kancelarii, wyceniana indywidualnie w zależności od ilości usterek oraz lokalizacji).
Pakiet do 6h pracy prawnika.

Sporządzenie wezwania do zapłaty
cena 450 zł

Sporządzenie wezwania do zapłaty dla Klienta w oparciu o przedstawiony nie budzący wątpliwości stan faktyczny oraz odpowiednie postanowienie umowy.
Pakiet do 2h pracy prawnika.

Przygotowanie pozwu do sądu w sprawie cywilnej
cena 1 500-15 000 zł

Przygotowanie pozwu do sądu w sprawie cywilnej, w imieniu osoby fizycznej.
Pakiet od 5 do 15 h pracy prawnika, według indywidualnej wyceny.

Dodatkowo 1-5% success fee (ustalane indywidualnie).

Przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty w sprawie cywilnej
cena 1 400 – 7 500zł

Przygotowanie sprzeciwu od nakazu w sprawie cywilnej, w imieniu osoby fizycznej.
Pakiet od 4 do 15 h pracy prawnika.

Dodatkowo 1-3% success fee (ustalane indywidualnie).

Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie 
cena 290 – 3 900 zł

Przygotowanie pisma stanowiącego oświadczenie o wypowiedzeniu zawartej przez konsumenta umowy.
Pakiet od 1h do 13 h pracy prawnika 

Przygotowanie umowy najmu dla lokalu mieszkalnego 

cena 750 zł

Porada prawna w zakresie najmu mieszkania oraz przygotowanie prawidłowo sporządzonej i bezpiecznej umowy najmu dla konkretnego lokalu mieszkalnego, na naszym wzorze. 
Pakiet do 3h pracy prawnika.  

Porada prawna w sprawie z zakresu prawa pracy 

cena 290 zł/h

Porady prawne dla pracowników w zakresie:
A) wypowiedzeń umów o pracę i ich skuteczności
b) możliwości przywrócenia do pracy
c) innych roszczeń przeciwko pracodawcy
d) treści umów o dzieło, zlecenie,
e) pozostałe analizy i opinie prawne oraz prowadzenie spraw sądowych
Usługa naliczana po wykorzystaniu limitu czasu w ramach konsultacji wstępnej.

Podjęcie działań w sprawie obrony zatrzymanego / tymczasowo aresztowanego  

cena 9000 zł 

Przygotowanie dokumentów dla sądu (zażaleń), udział w posiedzeniu aresztowym, w miarę możliwości spotkanie z podejrzanym / oskarżonym, przygotowanie wstępnej linii obrony.
Pakiet do 12h pracy prawnika.

Kancelaria prawna cennik