Cennik – klienci indywidualni

Cennik – klienci indywidualni

Cennik usług prawnych dla klientów indywidualnych

Prawnik Warszawa - Kancelaria Prawna Cennik

Kancelaria prawna – cennik. Wybrane ceny usług prawnych. Podane ceny są cenami brutto. Każda sprawa w Kancelarii podlega indywidualnej wycenie, podane poniżej ceny mają zastosowanie do 95% procent przyjmowanych spraw, prawnik każdorazowo potwierdzi indywidualne warunki z Klientem.

Pierwsza (wstępna) konsultacja

cena 400 zł

Ustalenie stanu prawnego i zakresu niezbędnych w sprawie działań, odpowiedź na podstawowe/wstępne pytania Klienta, a także 

 • Ustalenie kluczowych kwestii prawnych i faktycznych do weryfikacji
 • Analiza dokumentacji
 • Przygotowanie planu i zakresu działań w sprawie
 • Przygotowanie i weryfikacja wstępnej listy dowodów
  do 2h pracy prawnika

Porada prawna / prowadzenie sprawy

cena 350 zł / godzina

Porada prawna, przygotowanie pisma lub odpowiedzi na pismo w sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach rodzinnych i szerokim spektrum spraw cywilnych. Pełen zakres obsługi dla klientów indywidualnych.
Cena dla Klientów nie korzystających z pakietowych usług.
Dla Klientów którzy wykupili usługę rozliczaną pakietowo, rabat po wykorzystaniu limitu godzin  -20%. 

Rozwód – kompleksowa usługa prawna

cena 6900 zł

Przy sprawach bez orzekania o winie rabat -30%

Pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew.

 • Prowadzenie całej sprawy od początku do końca i wszelkich spraw związanych z rozwodem
 • Opieka nad dziećmi i kontakty
 • Alimenty
 • Podział majątku
 • Udział w rozprawach
 • Udział w negocjacjach i mediacjach
   Pakiet do 20h pracy prawnika (w przypadku rozwodów bez orzekania o winie – 14h).

Podział majątku /
Opieka nad małoletnimi dziećmi /
Alimenty

cena 3850 zł

Opłata za prowadzenie sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

 • Przygotowanie pozwu lub wniosku do sądu albo odpowiedzi na pismo drugiej strony
 • Przygotowanie wszystkich innych niezbędnych dokumentów w sprawie
 • Uczestnictwo w rozprawach
 • Udział w negocjacjach i mediacjach
  Pakiet do 12h pracy prawnika.

Pakiet kompleksowego wsparcia przy zakupie mieszkania lub domu

cena 1200 zł

Pakiet dla nabywców mieszkań i domów jednorodzinnych – due dilligence nieruchomościowe.

 • Sprawdzenie stanu prawnego i obciążeń nieruchomości
 • Weryfikacja okolicznych terenów
 • Analiza umowy przedwstępnej i umowy deweloperskiej
 • Przygotowanie raportu na temat stanu prawnego nieruchomości
 • Analiza warunków umowy kredytowej
  Pakiet do 5h pracy prawnika.

Prowadzenie przedsądowego sporu z deweloperem w zakresie rękojmi i gwarancji
cena 1500zł 

Przygotowanie pism i wezwań do dewelopera przez prawnika wyspecjalizowanego w prawie budowlanym, w oparciu o audyt budowlany / inwentaryzację usterek (dokument przygotowany przez inżynierów / rzeczoznawców / inspektorów nadzoru – usługa wykonywana przez podmioty wybrane przez Klienta lub inspektorów nadzoru inwestorskiego – stałych współpracowników Kancelarii, wyceniana indywidualnie w zależności od ilości usterek oraz lokalizacji).
Pakiet do 5h pracy prawnika.

Weryfikacja postanowień umowy    

cena 75 zł / stronę 

Sprawdzenie i weryfikacja postanowień umowy nie dotyczącej działalności gospodarczej Klienta, plus sugestie zmian i poprawek. Usługa dedykowana dla Klientów planujących dopiero zawrzeć umowę. 

Sporządzenie wezwania do zapłaty
cena 300 zł

Sporządzenie wezwania do zapłaty dla Klienta w oparciu o przedstawiony nie budzący wątpliwości stan faktyczny oraz odpowiednie postanowienie umowy.
Pakiet do 2h pracy prawnika.

Przygotowanie pozwu do sądu w sprawie cywilnej
cena 1500-7500 zł

Przygotowanie pozwu do sądu w sprawie cywilnej, w imieniu osoby fizycznej.
Pakiet od 5 do 15 h pracy prawnika, według indywidualnej wyceny.

Dodatkowo 1-5% success fee (ustalane indywidualnie).

Przygotowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty w sprawie cywilnej
cena 1200 – 5000zł

Przygotowanie sprzeciwu od nakazu w sprawie cywilnej, w imieniu osoby fizycznej.
Pakiet od 4 do 12 h pracy prawnika.

Dodatkowo 1-5% success fee (ustalane indywidualnie).

Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie 
cena 300 – 900 zł

Przygotowanie pisma stanowiącego oświadczenie o wypowiedzeniu zawartej przez konsumenta umowy.
Pakiet od 1h do 3h pracy prawnika 

Porada prawna w sprawie z zakresu prawa pracy 

cena 350 zł/h

Porady prawne dla pracowników w zakresie:
A) wypowiedzeń umów o pracę i ich skuteczności
b) możliwości przywrócenia do pracy
c) innych roszczeń przeciwko pracodawcy
d) treści umów o dzieło, zlecenie,
e) pozostałe analizy i opinie prawne

Podjęcie działań w sprawie obrony zatrzymanego / tymczasowo aresztowanego  

cena 9000 zł 

Przygotowanie dokumentów dla sądu (zażaleń), udział w posiedzeniu aresztowym, w miarę możliwości spotkanie z podejrzanym / oskarżonym, przygotowanie wstępnej linii obrony.
Pakiet do 10h pracy prawnika.

Kancelaria prawna cennik