prawnik warszawa cennik
Piotr Kłodziński – Specjalista Prawa Pracy

Prawo pracy Warszawa

Świadczymy specjalistyczne usługi dla biznesu z zakresu prawa pracy. Mamy duże doświadczenie związane z przygotowaniem i wdrażaniem procedur HR w firmach zatrudniających łącznie ponad 50 000 pracowników. Nasza kancelaria i jej pracownicy uczestniczyli w kilkudziesięciu sporach sądowych i niezliczonej liczbie spraw, które udało się zatrzymać, zanim trafiły do sądu pracy.

Właściwa polityka i procedury w dziale kadr pozwalają na zapewnienie optymalnego działania biznesu, udrażniają nieefektywne procesy, a przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo w trakcie kontroli organów administracji publicznej i w sprawach spornych na etapie przedsądowym i sądowym. Znane są nam przykłady bardzo dużych firm, w których nasze kompleksowe działania w ciągu roku doprowadziły do spadku liczby spraw pracowniczych na etapie sądowym z 30 do 1 rocznie. Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest dogłębna analiza problemów oraz przygotowanie odpowiednich, bardzo przejrzystych procedur dla pracowników na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla (zawierających proste instrukcje odnoszące się do postępowania w sytuacjach trudnych). Świadczymy także pomoc online w ramach bieżących potrzeb działów kadr – odpowiadamy na pytania, konsultujemy dokumenty, pomagamy w przygotowaniu najważniejszych umów, interpretujemy zmieniające się przepisy etc.
Właściwie przygotowany pakiet HR dla korporacji to między innymi: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, polityka zatrudniania, polityka rozwiązywania umów o pracę, polityka zarządzania personelem, polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna, klauzula informacyjna RODO, pakiet wzorów umów o pracę dla różnych stanowisk wraz z umowami o poufności i zakazie konkurencji tam, gdzie to konieczne. 

W tym przypadku obowiązuje jedna zasada ¬– im bardziej proste i przejrzyste będą dokumenty, tym częściej będą kogokolwiek czytane, a co za tym idzie, także stosowane w praktyce. W konsekwencji prowadzona przez Państwa firma stanie się bezpieczniejsza.

Wspieramy firmy także, a może przede wszystkim, tam, gdzie dochodzi do sporów wynikających z rozwiązania stosunku pracy – w mediacjach, negocjacjach i procesach sądowych. Bardzo często kończymy nawet najtrudniejsze sprawy, znajdując wspólne rozwiązania, które wcześniej obu skonfliktowanym stronom nie wydawały się w ogóle możliwe. W celu omówienia szczegółów, zapraszamy do kontaktu. 


W takich sprawach istotne jest nie tylko to, kto ma rację, ale również ogólny wizerunek firmy (zarówno ten wewnętrzny, jak i zewnętrzny), koszty oraz najgorszy doradca z możliwych – niepotrzebne emocje. 

Spokojnie, pomagamy tym wszystkim zarządzać i opanować najtrudniejsze kryzysy. Z naszymi Klientami byliśmy już w kilkunastu skrajnie trudnych sytuacjach. Dobrze wiemy, że nasze doświadczenie jest tym, co może pomóc przezwyciężyć kryzys, także taki o skali medialnej lub ogólnopolskiej. Możemy się pochwalić tym, że o zdecydowanej większości z kryzysów w których braliśmy udział Państwo nie słyszeli z pierwszych stron gazet, często jednak wyłącznie dlatego, że sprzyjało nam szczęście i zostaliśmy zaangażowani na czas. Kilka razy wspomagaliśmy firmy, które poprosiły nas o wsparcie dopiero wtedy kiedy było już zbyt późno. Z każdej takiej sytuacji oprócz wsparcia w wychodzeniu obronną ręką, staramy się także wyciągnąć jak najwięcej wniosków na przyszłość.
Działanie na poziomie jednostkowym w sytuacji kryzysowej wymaga zaangażowania naprawdę doświadczonych prawników, mających bardzo szerokie spojrzenie na sprawę. Prawdziwy sens ma jednak tylko wtedy, gdy równocześnie są podejmowane przyszłościowe działania na poziomie strategicznym. Działając kompleksowo, możemy wyjść z kryzysu. Owszem, rzucamy koła ratunkowe, ale udzielając pomocy w czasach kryzysu robimy to tylko wtedy kiedy jednocześnie uda nam się przekonać naszych Klientów, że właściwe jest wdrożenie długofalowych rozwiązań o charakterze systemowym.