Cennik – klienci biznesowi

Cennik – klienci biznesowi

Obsługa prawna firm - Cennik Usług Kancelarii Radcy Prawnego

Prawnik Warszawa - Cennik usług Kancelarii Prawnej świadczonych dla Klientów Biznesowych

Podane poniżej ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Porada prawna lub prowadzenie sprawy

350 zł / h

Obsługa prawna lub prowadzenie sprawy związanej z działalnością gospodarczą lub przedsiębiorstwem Klienta, w zakresie: prawa cywilnego (w szczególności umów najmu), prawa budowlanego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz prawa farmaceutycznego. Prowadzenie sporu (sprawy) na etapie sądowym lub przedsądowym, udzielanie porad, opiniowanie pism, przygotowanie dokumentów, udział w spotkaniach, audyt prowadzonych spraw i pozostałe czynności z zakresu obsługi prawnej firm.

Analiza możliwości uzyskania obniżki czynszu / rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego, wraz z przygotowaniem wezwania do drugiej strony umowy

2400 zł

Usługa także dla Wynajmujących, jednak dedykowana przede wszystkim Najemcom nieruchomości komercyjnych. Obsługa procesu negocjacji rozwiązania umowy najmu od sporządzenia opinii prawnej w przedmiocie możliwości wypowiedzenia umowy najmu lokalu, poprzez dalsze doradztwo w procesie podejmowania decyzji o wyjściu z lokalu, przygotowanie dokumentu wypowiedzenia umowy najmu i pilotowanie sprawy aż do całkowitego rozliczenia roszczeń przez obydwie strony. Praca na przesłanych mailowo dokumentach lub na materiałach przekazanych na spotkaniu. Przygotujemy wypowiedzenie umowy najmu, tylko o ile w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym to będzie możliwe, w pozostałych przypadkach zarekomendujemy pozostanie w lokalu, podjęcie negocjacji z drugą stroną umowy w przedmiocie rozwiązania umowy najmu lokalu albo obniżki czynszu za jego wynajem. W skrajnych przypadkach Najemcom pozostaje coraz bardziej popularne powództwo do sądu o rozwiązanie umowy najmu lub o ustalenie przez sąd obniżki czynszu. 

Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 10h pracy prawnika.

Przygotowanie umowy najmu dla pojedynczego lokalu usługowego / handlowego / biurowego

1500 zł

Przygotowanie umowy najmu lokalu dostosowanego do charakteru danego lokalu biurowego, handlowego, usługowego albo gastronomicznego – dla Wynajmującego. Dla Najemcy  jednokrotne wprowadzenie poprawek i komentarzy do wzoru przesłanego przez Wynajmującego.
Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 5h pracy prawnika.

Reprezentacja firmy w negocjacjach Umowy Najmu

od 2500 zł

Usługa dedykowana zarówno dla Wynajmujących i dla Najemców lokali biurowych, usługowych, handlowych i gastronomicznych, zawierających umowy najmu o wysokim stopniu skomplikowania (galerie, biurowce, centra handlowe). Kompleksowa obsługa procesu negocjacji umowy najmu od momentu podjęcia decyzji o wyborze lokalu, aż do zawarcia umowy. Praca przede wszystkim na wzorach Wynajmującego lub adaptacja naszego wzoru umowy. W cenę wliczone nielimitowane poprawki umowa najmu lokalu użytkowego, konsultacje, spotkania negocjacyjne, telekonferencje, wymiana uwag i komentarzy.
Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 8h pracy prawnika.

Przygotowanie kompletnego wzoru umowy najmu dla dużej nieruchomości komercyjnej

7500 zł

Przygotowanie indywidualnego wzoru umowy najmu dla Galerii Handlowej, Biurowca lub Centrum Handlowego uwzględniającego specyfikę obiektu, odpowiednie zabezpieczenia płatności, konsultacje w zakresie wymaganych od Najemców ubezpieczeń, dopracowane klauzule dotyczące przedłużenia i wypowiedzenia, klauzula RODO, wymagania dotyczące prac adaptacyjnych, prac budowlanych, fit out’u etc. Usługa wraz z gwarancją, że umowa będzie jasna, prosta i wyjątkowo przejrzysta, co pozwoli zaoszczędzić czas spędzony na negocjacjach jej treści z Najemcami, a co za tym idzie zwiększyć efektywność Państwa obiektów i Państwa zespołu.
Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 25h pracy prawnika.

Brązowy Pakiet dla Firm – 5h miesięcznie

1600 zł

Obsługa prawna firm Warszawa – współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament – 5 godzin pracy, dotyczy obsługi zleceń z zakresu bieżącej działalności firmy.

Srebrny Pakiet Firm – 12h miesięcznie

3600 zł

Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament – 12 godzin pracy, obsługa prawna firm, zleceń z zakresu bieżącej działalności firmy. Dodatkowo gwarantowany czas wykonania zlecenia – 3 dni robocze.
Pakiet odpowiada potrzebom właścicieli i operatorów małych nieruchomości komercyjnych (obsługa prawna niewielkich galerii handlowych, centrów handlowych, małych i średniej wielkości biurowców, zawiera obsługę procesu negocjacji nie więcej niż dwóch umów najmu w danym miesiącu, a także dodatkowo doradztwo prawne w pozostałych sprawach związanych z obiektem).

Złoty Pakiet dla Firm – 30h miesięcznie

9900 zł

Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament – obejmuje 30 godzin pracy w ciągu miesiąca. Priorytetowa obsługa, gwarantowany czas wykonania zlecenia – jeden dzień roboczy.

Pakiet odpowiada także potrzebom operatorów dużych nieruchomości komercyjnych (galerii handlowych, centrów handlowych i dużych biurowców, zawiera obsługę procesu negocjacji nie więcej niż pięciu umów najmu w danym miesiącu, a także dodatkowo doradztwo prawne w pozostałych sprawach związanych z obiektem).

Pakiet obsługi prawnej dla Firm – Szybka Ekspansja /  i dla Wynajmujących – Szybka Komercjalizacja Nieruchomości

2500 zł / umowa

Współpraca w oparciu o stały abonament dla firm planujących zawrzeć co najmniej 12 umów najmu lokali w najbliższym roku.
Usługa dedykowana właścicielom i operatorom zainteresowanym komercjalizacją biurowca, albo komercjalizacją nowo powstałej galerii handlowej czy budowanego właśnie centrum handlowego. Prowadzimy także stałą obsługę prawną działów ekspansji firm z branży retail, gastronomicznej i usługowej. 

Pakiet obsługi prawnej dla Wynajmujących (Galerii Handlowych, Centrów Handlowych, Biurowców) zawiera: przygotowanie kompletnego wzoru Umowy Najmu wraz z regulaminem obiektu, przygotowanie scenariuszy negocjacyjnych, negocjacja umowy najmu (do 10h). 

Pakiet obsługi prawnej dla działu ekspansji zawiera: przygotowanie odpowiadającej indywidualnym potrzebom rozwijającej się sieci checklisty do umów najmu, a także proponowanych wytycznych negocjacyjnych,  negocjacja umowy najmu (do 10h).

Usługa audytowa
(due dillgience nieruchomościowy lub farmaceutyczny)

3000 zł / dzień

Usługa skierowana przede wszystkim do Galerii i Centrów Handlowych, ich nabywców –  w tym inwestorów private equity i funduszy inwestycyjnych, a także firm farmaceutycznych (aptek, hurtowni i producentów). Przygotowanie planu badania audytowego i kompleksowa albo tematyczna ocena zebranej dokumentacji, zawartych umów i stanu prawnego. 

Dochodzenie wierzytelności

250zł/h + 15% sucess fee

Dochodzenie należnych wierzytelności w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Wymiana pism, prowadzenie negocjacji, przygotowanie pozwów sądowych, reprezentacja przed sądem, przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej etc.

Przygotowanie i wdrożenie kompleksowego pakietu dokumentacji pracowniczej wg. standardów korporacyjnych

4500 zł

Przygotowanie lub ulepszenie dotychczas stosowanego wzoru umowy o pracę i zlecenia, regulaminów pracy i wynagradzania, klauzuli RODO dla pracowników. Konsultacja w sprawie przygotowania optymalnego regulaminu premiowania. Analiza, usprawnienie i ulepszenie całości dokumentacji kadrowej.

Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 12h pracy prawnika.

Przygotowanie
dostosowanego do wymogów firmy wzoru: umowy o pracę, umowy zlecenia albo Regulaminu Pracy

3300 zł

Na zamówienie Pracodawcy oferujemy przygotowanie dostosowanego do organizacji pracy w przedsiębiorstwie wzoru umowy o pracę, umowy zlecenia, albo regulaminu pracy wraz z dokumentami towarzyszącymi umożliwiającymi jego wdrożenie. Rezultatem są dokumenty dostosowane do wymogów pracodawcy – w zakresie zakazu konkurencji, prawa autorskiego, patentów, godzin oraz systemu rozliczania czasu pracy etc.

Cena ryczałtowa obejmuje przygotowanie wzoru, dostosowanie go do specyficznych wymagań Klienta, wprowadzenie dodatkowych uwag –  maksymalnie 10h pracy prawnika.

Przygotowanie / konsultacja w sprawie umowy o roboty budowlane

3900 zł

Konsultacja co do wyboru sposobu rozliczania inwestycji i kluczowych założeń dotyczących jej realizacji (warianty kosztorysowe, zaprojektuj i wybuduj, FIDIC) oraz przygotowanie umowy. Dobrze zaprojektowana umowa pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko późniejszych sporów, szczególnie w bardzo newralgicznym i konfliktogennym obszarze inwestycji budowlanych.

Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 12h pracy prawnika.