Cennik – klienci biznesowi

Cennik usług Kancelarii Prawnej dla Klientów Biznesowych

Cennik obsługi prawnej firm

Prowadzenie każdej sprawy podlega indywidualnej wycenie – według poniższych stawek. Zapraszamy także do zakupu pakietów stałej obsługi prawnej. 

Konsultacja wstępna

250zł

Świadczenie usług w każdej sprawie rozpoczynamy od konsultacji wstępnej (zarezerwuj tutaj). W ramach tej usługi, czyli w trakcie pierwszego spotkania, każdy Klient może liczyć na odpowiedź na podstawowe pytania, a także:

  • Wstępną analizę dokumentów i dowodów w sprawie
  • Ustalenie z klientem standardu obsługi prawnej (Silver/Gold/Platinium) 
  • Przygotowanie wstępnego planu działań oraz ustalenie kluczowych kwestii prawnych do dalszej analizy 
  • Wycenę dalszych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy
  • Weryfikację czy w sprawie nie występuje konflikt interesów z innymi Klientami / sprawami Kancelarii

Cena obejmuje łącznie 45 minut pracy prawnika. Konsultacje wstępne zawsze prowadzone są przez założyciela Kancelarii – Radcę Prawnego Piotra Kłodzińskiego.

Obsługa prawna w standardzie
Silver

350 zł / h
+ VAT

Stawka godzinowa za bieżącą obsługę prawną firmy i prowadzenie sporów we wszelkich sprawach związanych z działalnością gospodarczą lub spółką Klienta.

Usługa naliczana po zakończeniu konsultacji wstępnej.

Gwarantowany czas wykonania zlecenia. Realizacja zleceń do 10h pracy prawnika, w terminie do 5 dni roboczych.

Obsługa prawna w standardzie
Gold

450 zł / h
+ VAT

Stawka godzinowa za bieżącą obsługę prawną firmy i prowadzenie sporów we wszelkich sprawach związanych z działalnością gospodarczą lub spółką Klienta.

Usługa naliczana po zakończeniu konsultacji wstępnej.

Gwarantowany czas wykonania zlecenia. Realizacja zleceń do 10h pracy prawnika, w terminie do 2 dni roboczych.

Obsługa prawna w standardzie
Platinium

650 zł / h
+ VAT

Stawka godzinowa za bieżącą obsługę prawną firmy i prowadzenie sporów we wszelkich sprawach związanych z działalnością gospodarczą lub spółką Klienta.

Usługa naliczana po zakończeniu konsultacji wstępnej.

Gwarantowany czas wykonania zlecenia. Realizacja zlecenia do 4h pracy prawnika w ten sam dzień roboczy. Realizacja zleceń do 10h pracy prawnika, w terminie do 1 dnia roboczego. Dedykowane kanały kontaktu i priorytetowa obsługa.

Reprezentacja firmy w negocjacjach Umowy Najmu

od 1200 zł 
+ VAT

Usługa dedykowana zarówno dla Wynajmujących i dla Najemców lokali biurowych, usługowych, handlowych i gastronomicznych, zawierających umowy najmu o wysokim stopniu skomplikowania (galerie, biurowce, centra handlowe). Kompleksowa obsługa procesu negocjacji umowy najmu od momentu podjęcia decyzji o wyborze lokalu, aż do zawarcia umowy. Praca przede wszystkim na wzorach Wynajmującego lub adaptacja naszego wzoru umowy. Wprowadzanie poprawek, konsultacje, spotkania negocjacyjne, telekonferencje, wymiana uwag i komentarzy.
Cena ustalana indywidualnie.

Przygotowanie umowy najmu dla pojedynczego lokalu usługowego / handlowego / biurowego

1500 zł
+ VAT

Przygotowanie umowy najmu lokalu dostosowanego do charakteru danego lokalu biurowego, handlowego, usługowego albo gastronomicznego – dla Wynajmującego. Dla Najemcy  to analiza umowy i wprowadzenie poprawek i komentarzy do wzoru przesłanego przez Wynajmującego.

Cena ryczałtowa obejmująca 5h pracy prawnika.

Przygotowanie kompletnego wzoru umowy najmu dla dużej nieruchomości komercyjnej

6500 zł
+ VAT

Przygotowanie indywidualnego wzoru umowy najmu dla Galerii Handlowej, Biurowca lub Centrum Handlowego uwzględniającego specyfikę obiektu, odpowiednie zabezpieczenia płatności, konsultacje w zakresie wymaganych od Najemców ubezpieczeń, dopracowane klauzule dotyczące przedłużenia i wypowiedzenia, klauzula RODO, wymagania dotyczące prac adaptacyjnych, prac budowlanych, fit out’u etc. Usługa wraz z gwarancją, że umowa będzie jasna, prosta i wyjątkowo przejrzysta, co pozwoli zaoszczędzić czas spędzony na negocjacjach jej treści z Najemcami, a co za tym idzie zwiększyć efektywność Państwa obiektów i Państwa zespołu.

Cena ryczałtowa obejmująca 25h pracy prawnika

Analiza możliwości rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego, wraz z przygotowaniem wezwania do drugiej strony umowy

1750 zł
+ VAT

Jedna z najczęściej świadczonych przez nas usług, jest dedykowana Najemcom i Wynajmującym nieruchomości komercyjnych. Obsługa procesu negocjacji rozwiązania umowy najmu zawartej na czas określony od sporządzenia opinii prawnej w przedmiocie możliwości wypowiedzenia umowy najmu lokalu, poprzez dalsze doradztwo w procesie podejmowania decyzji o wyjściu z lokalu, przygotowanie dokumentu wypowiedzenia umowy najmu. Praca na przesłanych mailowo dokumentach lub na materiałach przekazanych na spotkaniu. Przygotujemy wypowiedzenie umowy najmu, tylko o ile w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym to będzie możliwe, w pozostałych przypadkach zarekomendujemy pozostanie w lokalu i podjęcie negocjacji z drugą stroną umowy w przedmiocie rozwiązania umowy najmu lokalu albo uzyskania obniżki czynszu za jego wynajem. 

Cena ryczałtowa obejmująca 10h pracy prawnika

Stała Obsługa Prawna Firmy
 Pakiet – Silver
12h miesięcznie

2500 zł
+ VAT

Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament – 12 godzin pracy prawnika dla firmy, stała obsługa prawna firm. Realizacja wszelkich zleceń z zakresu bieżącej działalności firmy. Dodatkowo gwarantowany czas wykonania zlecenia – 5 dni roboczych.

Pakiet odpowiada potrzebom małych i średnich firm.

Stała Obsługa Prawna Firmy
Pakiet Gold
– 20h miesięcznie

6900 zł
+ VAT

Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament – obejmuje 30 godzin pracy prawnika dla firmy w ciągu miesiąca. Priorytetowa obsługa, dedykowane kanały kontaktu, gwarantowany czas wykonania zlecenia – 2 dni robocze.

Pakiet odpowiada potrzebom średnich i dużych firm.

Pakiet obsługi prawnej dla Najemców
 – Szybka Ekspansja
/  dla Wynajmujących – Szybka Komercjalizacja Nieruchomości

2500 zł / umowa
+ VAT

Współpraca w oparciu o stały abonament dla firm planujących zawrzeć co najmniej 12 umów najmu lokali w najbliższym roku.
Usługa dedykowana właścicielom i operatorom zainteresowanym komercjalizacją biurowca, albo komercjalizacją nowo powstałej galerii handlowej czy budowanego właśnie centrum handlowego. Prowadzimy także stałą obsługę prawną działów ekspansji firm z branży retail, gastronomicznej i usługowej. 

Pakiet obsługi prawnej dla Wynajmujących (Galerii Handlowych, Centrów Handlowych, Biurowców) zawiera: przygotowanie kompletnego wzoru Umowy Najmu wraz z regulaminem obiektu, przygotowanie scenariuszy negocjacyjnych, negocjacja umowy najmu (do 10h). 

Pakiet obsługi prawnej dla działu ekspansji rozwijającej się sieci zawiera: przygotowanie (odpowiadającej indywidualnym potrzebom) checklisty do umów najmu, a także proponowanych wytycznych negocjacyjnych, negocjacja umowy najmu (do 10h).

Usługa audytowa
(due dillgience nieruchomościowy lub farmaceutyczny)

3000 zł / dzień
+ VAT

Usługa skierowana przede wszystkim do Galerii i Centrów Handlowych, ich nabywców –  w tym inwestorów private equity i funduszy inwestycyjnych, a także firm farmaceutycznych (aptek, hurtowni i producentów). Przygotowanie planu badania audytowego i kompleksowa albo tematyczna ocena zebranej dokumentacji, zawartych umów i stanu prawnego. 

Dochodzenie wierzytelności

250zł/h + 10% sucess fee
+VAT

Dochodzenie należnych wierzytelności w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Wymiana pism, prowadzenie negocjacji, przygotowanie pozwów sądowych, reprezentacja przed sądem, przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej etc.

Przygotowanie i wdrożenie kompleksowego pakietu dokumentacji pracowniczej wg. standardów korporacyjnych

3900 zł
+ VAT

Przygotowanie lub ulepszenie dotychczas stosowanego wzoru umowy o pracę i zlecenia, regulaminów pracy i wynagradzania, klauzuli RODO dla pracowników. Konsultacja w sprawie przygotowania optymalnego regulaminu premiowania. Analiza, usprawnienie i ulepszenie całości dokumentacji kadrowej.

Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 12h pracy prawnika.

Przygotowanie
dostosowanego do wymogów firmy pojedynczego wzoru: umowy o pracę, umowy zlecenia albo Regulaminu Pracy

2900 zł
+ VAT

Na zamówienie Pracodawcy oferujemy przygotowanie dostosowanego do organizacji pracy w przedsiębiorstwie wzoru umowy o pracę, umowy zlecenia, albo regulaminu pracy wraz z dokumentami towarzyszącymi umożliwiającymi jego wdrożenie. Rezultatem są dokumenty dostosowane do wymogów pracodawcy – w zakresie zakazu konkurencji, prawa autorskiego, patentów, godzin oraz systemu rozliczania czasu pracy etc.

Cena ryczałtowa obejmuje przygotowanie wzoru, dostosowanie go do specyficznych wymagań Klienta, wprowadzenie dodatkowych uwag –  maksymalnie 10h pracy prawnika.

Przygotowanie / konsultacja w sprawie umowy o roboty budowlane

2500 zł
+ VAT

Konsultacja co do wyboru sposobu rozliczania inwestycji i kluczowych założeń dotyczących jej realizacji (warianty kosztorysowe, zaprojektuj i wybuduj, FIDIC) oraz przygotowanie umowy. Dobrze zaprojektowana umowa pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko późniejszych sporów, szczególnie w bardzo newralgicznym i konfliktogennym obszarze inwestycji budowlanych.

Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 8h pracy prawnika.