Cennik – klienci biznesowi

Cennik obsługi prawnej firm - Prawnik Warszawa

Cennik usług Kancelarii Prawnej dla Klientów Biznesowych

Prowadzenie każdej sprawy przez prawnika dla firmy podlega indywidualnej wycenie, w trakcie konsultacji wstępnej – zarezerwuj tutaj.
Zapraszamy także do kontraktowania pakietów stałej obsługi prawnej. 

Dwugodzinna
konsultacja wstępna

500zł

Odpowiedź na podstawowe pytania Klienta, a także:

  • Wstępna analiza dokumentacji
  • Przygotowanie planu działań w sprawie
  • Wycena kosztów związanych z prowadzeniem sprawy
  • Ustalenie kluczowych kwestii prawnych do dalszej analizy i weryfikacji
  • Przygotowanie i weryfikacja wstępnej listy dokumentów/dowodów w sprawie
  • Przygotowanie pełnomocnictw
  • Weryfikacja czy w sprawie nie występuje konflikt interesów z innymi Klientami / sprawami Kancelarii

Cena obejmuje maksymalnie 2h pracy prawnika.

Porada prawna lub prowadzenie sprawy

350 zł / h

Obsługa prawna firmy w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwem lub spółką Klienta, w zakresie: prawa farmaceutycznego, prawa cywilnego (w tym umów najmu), prawa budowlanego, prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa handlowego. Prowadzenie sprawy na etapie sądowym lub przedsądowym, udzielanie porad, opiniowanie pism, przygotowanie dokumentów, udział w spotkaniach, audyt prowadzonych spraw i pozostałe czynności z zakresu obsługi prawnej firm.

Reprezentacja firmy w negocjacjach Umowy Najmu

od 1200 zł

Usługa dedykowana zarówno dla Wynajmujących i dla Najemców lokali biurowych, usługowych, handlowych i gastronomicznych, zawierających umowy najmu o wysokim stopniu skomplikowania (galerie, biurowce, centra handlowe). Kompleksowa obsługa procesu negocjacji umowy najmu od momentu podjęcia decyzji o wyborze lokalu, aż do zawarcia umowy. Praca przede wszystkim na wzorach Wynajmującego lub adaptacja naszego wzoru umowy.  Wprowdzanie poprawek, konsultacje, spotkania negocjacyjne, telekonferencje, wymiana uwag i komentarzy.
Cena ustalana indywidualnie.

Przygotowanie umowy najmu dla pojedynczego lokalu usługowego / handlowego / biurowego

1400 zł

Przygotowanie umowy najmu lokalu dostosowanego do charakteru danego lokalu biurowego, handlowego, usługowego albo gastronomicznego – dla Wynajmującego. Dla Najemcy  to analiza umowy i wprowadzenie poprawek i komentarzy do wzoru przesłanego przez Wynajmującego.

Cena ryczałtowa obejmująca 5h pracy prawnika.

Przygotowanie kompletnego wzoru umowy najmu dla dużej nieruchomości komercyjnej

6500 zł

Przygotowanie indywidualnego wzoru umowy najmu dla Galerii Handlowej, Biurowca lub Centrum Handlowego uwzględniającego specyfikę obiektu, odpowiednie zabezpieczenia płatności, konsultacje w zakresie wymaganych od Najemców ubezpieczeń, dopracowane klauzule dotyczące przedłużenia i wypowiedzenia, klauzula RODO, wymagania dotyczące prac adaptacyjnych, prac budowlanych, fit out’u etc. Usługa wraz z gwarancją, że umowa będzie jasna, prosta i wyjątkowo przejrzysta, co pozwoli zaoszczędzić czas spędzony na negocjacjach jej treści z Najemcami, a co za tym idzie zwiększyć efektywność Państwa obiektów i Państwa zespołu.

Cena ryczałtowa obejmująca 25h pracy prawnika

Analiza możliwości rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego, wraz z przygotowaniem wezwania do drugiej strony umowy

1750 zł

Jedna z najczęściej świadczonych przez nas usług, jest dedykowana Najemcom i Wynajmującym nieruchomości komercyjnych. Obsługa procesu negocjacji rozwiązania umowy najmu zawartej na czas określony od sporządzenia opinii prawnej w przedmiocie możliwości wypowiedzenia umowy najmu lokalu, poprzez dalsze doradztwo w procesie podejmowania decyzji o wyjściu z lokalu, przygotowanie dokumentu wypowiedzenia umowy najmu. Praca na przesłanych mailowo dokumentach lub na materiałach przekazanych na spotkaniu. Przygotujemy wypowiedzenie umowy najmu, tylko o ile w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym to będzie możliwe, w pozostałych przypadkach zarekomendujemy pozostanie w lokalu i podjęcie negocjacji z drugą stroną umowy w przedmiocie rozwiązania umowy najmu lokalu albo próbę sądowego uzyskania obniżki czynszu za jego wynajem. 

Cena ryczałtowa obejmująca 10h pracy prawnika

Stała Obsługa Prawna
Srebrny Pakiet obsługi Prawnej Firm –
12h miesięcznie

2500 zł

Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament – 12 godzin pracy prawnika dla firmy, stała obsługa prawna firm. Realizacja wszelkich zleceń z zakresu bieżącej działalności firmy. Dodatkowo gwarantowany czas wykonania zlecenia – 3 dni robocze.

Pakiet odpowiada potrzebom małych i średnich firm.

Stała Obsługa Prawna
Złoty Pakiet dla Firm
– 30h miesięcznie

9900 zł

Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament – obejmuje 30 godzin pracy prawnika dla firmy w ciągu miesiąca. Priorytetowa obsługa, gwarantowany czas wykonania zlecenia – 2 dni robocze.

Pakiet odpowiada potrzebom średnich i dużych firm.

Pakiet obsługi prawnej dla Najemców
 – Szybka Ekspansja
/  dla Wynajmujących – Szybka Komercjalizacja Nieruchomości

2500 zł / umowa

Współpraca w oparciu o stały abonament dla firm planujących zawrzeć co najmniej 12 umów najmu lokali w najbliższym roku.
Usługa dedykowana właścicielom i operatorom zainteresowanym komercjalizacją biurowca, albo komercjalizacją nowo powstałej galerii handlowej czy budowanego właśnie centrum handlowego. Prowadzimy także stałą obsługę prawną działów ekspansji firm z branży retail, gastronomicznej i usługowej. 

Pakiet obsługi prawnej dla Wynajmujących (Galerii Handlowych, Centrów Handlowych, Biurowców) zawiera: przygotowanie kompletnego wzoru Umowy Najmu wraz z regulaminem obiektu, przygotowanie scenariuszy negocjacyjnych, negocjacja umowy najmu (do 10h). 

Pakiet obsługi prawnej dla działu ekspansji rozwijającej się sieci zawiera: przygotowanie (odpowiadającej indywidualnym potrzebom) checklisty do umów najmu, a także proponowanych wytycznych negocjacyjnych, negocjacja umowy najmu (do 10h).

Usługa audytowa
(due dillgience nieruchomościowy lub farmaceutyczny)

3000 zł / dzień

Usługa skierowana przede wszystkim do Galerii i Centrów Handlowych, ich nabywców –  w tym inwestorów private equity i funduszy inwestycyjnych, a także firm farmaceutycznych (aptek, hurtowni i producentów). Przygotowanie planu badania audytowego i kompleksowa albo tematyczna ocena zebranej dokumentacji, zawartych umów i stanu prawnego. 

Dochodzenie wierzytelności

250zł/h + 15% sucess fee

Dochodzenie należnych wierzytelności w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Wymiana pism, prowadzenie negocjacji, przygotowanie pozwów sądowych, reprezentacja przed sądem, przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej etc.

Przygotowanie i wdrożenie kompleksowego pakietu dokumentacji pracowniczej wg. standardów korporacyjnych

3900 zł

Przygotowanie lub ulepszenie dotychczas stosowanego wzoru umowy o pracę i zlecenia, regulaminów pracy i wynagradzania, klauzuli RODO dla pracowników. Konsultacja w sprawie przygotowania optymalnego regulaminu premiowania. Analiza, usprawnienie i ulepszenie całości dokumentacji kadrowej.

Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 12h pracy prawnika.

Przygotowanie
dostosowanego do wymogów firmy wzoru: umowy o pracę, umowy zlecenia albo Regulaminu Pracy

2900 zł

Na zamówienie Pracodawcy oferujemy przygotowanie dostosowanego do organizacji pracy w przedsiębiorstwie wzoru umowy o pracę, umowy zlecenia, albo regulaminu pracy wraz z dokumentami towarzyszącymi umożliwiającymi jego wdrożenie. Rezultatem są dokumenty dostosowane do wymogów pracodawcy – w zakresie zakazu konkurencji, prawa autorskiego, patentów, godzin oraz systemu rozliczania czasu pracy etc.

Cena ryczałtowa obejmuje przygotowanie wzoru, dostosowanie go do specyficznych wymagań Klienta, wprowadzenie dodatkowych uwag –  maksymalnie 10h pracy prawnika.

Przygotowanie / konsultacja w sprawie umowy o roboty budowlane

2500 zł

Konsultacja co do wyboru sposobu rozliczania inwestycji i kluczowych założeń dotyczących jej realizacji (warianty kosztorysowe, zaprojektuj i wybuduj, FIDIC) oraz przygotowanie umowy. Dobrze zaprojektowana umowa pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko późniejszych sporów, szczególnie w bardzo newralgicznym i konfliktogennym obszarze inwestycji budowlanych.

Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 8h pracy prawnika.