Cennik – klienci biznesowi

Ceny usług prawnych dla klientów biznesowych

Prawnik Warszawa - Cennik dla klientów biznesowych

Podane poniżej ceny są kwotami netto

Analiza możliwości rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego
i przygotowanie dokumentu wypowiedzenia

2100 zł

Usługa także dla Wynajmujących, ale dedykowana przede wszystkim Najemcom nieruchomości komercyjnych. Kompleksowa obsługa procesu negocjacji rozwiązania umowy od sporządzenia opinii prawnej w przedmiocie możliwości wypowiedzenia umowy, poprzez dalsze doradztwo w procesie podejmowania decyzji o wyjściu z lokalu, przygotowanie dokumentu wypowiedzenia i pilotowanie sprawy aż do całkowitego rozliczenia umowy przez obie strony. Praca na przesłanych mailowo dokumentach. Przygotujemy dokument wypowiedzenia, tylko o ile w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym to będzie możliwe, w pozostałych przypadkach zarekomendujemy pozostanie w lokalu, podjęcie negocjacji z drugą stroną umowy lub powództwo do sądu o rozwiązanie stosunku najmu. 

 

Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 10h pracy prawnika.

Przygotowanie umowy najmu dla pojedynczego lokalu usługowego / handlowego / biurowego

1500 zł

Przygotowanie wzoru umowy dostosowanego do danego lokalu biurowego, handlowego, usługowego albo gastronomicznego. Wsparcie prawne w trakcie negocjacji. Konsultacje propozycji drugiej strony.
Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 6h pracy prawnika.

Reprezentacja firmy w negocjacjach Umowy Najmu

2500 zł

Usługa dedykowana zarówno dla Wynajmujących i dla Najemców lokali biurowych, usługowych, handlowych i gastronomicznych, zawierających umowy najmu o wysokim stopniu skomplikowania (galerie, biurowce, centra handlowe). Kompleksowa obsługa procesu negocjacji umowy najmu od momentu podjęcia decyzji o wyborze lokalu, aż do zawarcia umowy. Praca przede wszystkim na wzorach Wynajmującego lub adaptacja naszego wzoru umowy. W cenę wliczone nielimitowane poprawki do umowy, konsultacje, spotkania negocjacyjne, telekonferencje, wymiana uwag i komentarzy.
Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 12h pracy prawnika.

Przygotowanie kompletnego wzoru umowy najmu dla dużej nieruchomości komercyjnej

7500 zł

Przygotowanie indywidualnego wzoru umowy najmu dla Galerii Handlowej, Biurowca lub Centrum Handlowego uwzględniającego specyfikę obiektu, odpowiednie zabezpieczenia płatności, konsultacje w zakresie wymaganych od Najemców ubezpieczeń, dopracowane klauzule dotyczące przedłużenia i wypowiedzenia, klauzula RODO, wymagania dotyczące prac adaptacyjnych, prac budowlanych, fit out’u etc. Usługa wraz z gwarancją, że umowa będzie jasna, prosta i wyjątkowo przejrzysta, co pozwoli zaoszczędzić czas spędzony na negocjacjach jej treści z Najemcami, a co za tym idzie zwiększyć efektywność Państwa obiektów i Państwa zespołu.
Cena ryczałtowa obejmująca maksymalnie 25h pracy prawnika.

Porada prawna lub prowadzenie sprawy

350 zł / godzina

Porada prawna w ramach specjalizacji w zakresie: prawa cywilnego (w szczególności umów najmu), prawa budowlanego, prawa pracy, prawa handlowego oraz prawa farmaceutycznego. Prowadzenie sporu (sprawy) w sądowego lub przedsądowego, udzielanie porad, opiniowanie pism, przygotowanie dokumentów, udział w spotkaniach, audyt prowadzonych spraw etc.

Pakiet dla Małych Firm – 5h miesięcznie

1600 zł

Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament – 5 godzin pracy, dotyczy obsługi zleceń z zakresu bieżącej działalności firmy.

Pakiet dla Średnich Firm 12h miesięcznie

3600 zł

Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament – 12 godzin pracy, dotyczy obsługi zleceń z zakresu bieżącej działalności firmy. Dodatkowo gwarantowany czas wykonania zlecenia – 3 dni robocze.
Pakiet odpowiada także potrzebom operatorów małych nieruchomości komercyjnych (niewielkich centrów handlowych, małych i średniej wielkości biurowców, zawiera obsługę procesu negocjacji nie więcej niż dwóch umów najmu w danym miesiącu, a także dodatkowo doradztwo prawne w pozostałych sprawach związanych z obiektem).

Złoty Pakiet dla Firm – 30h miesięcznie

9000 zł

Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament – obejmuje 30 godzin pracy w ciągu miesiąca. Priorytetowa obsługa, gwarantowany czas wykonania zlecenia – jeden dzień roboczy.

Pakiet odpowiada także potrzebom operatorów dużych nieruchomości komercyjnych (galerii handlowych, centrów handlowych i dużych biurowców, zawiera obsługę procesu negocjacji nie więcej niż pięciu umów najmu w danym miesiącu, a także dodatkowo doradztwo prawne w pozostałych sprawach związanych z obiektem).

Usługa audytowa
(due dillgience nieruchomościowy lub farmaceutyczny)

3000 zł / dzień

Usługa skierowana przede wszystkim do Galerii i Centrów Handlowych, ich nabywców, a także firm farmaceutycznych (aptek, hurtowni i producentów). Przygotowanie planu badania audytowego i kompleksowa albo tematyczna ocena zebranej dokumentacji, zawartych umów i stanu prawnego. 

Dochodzenie wierzytelności

250zł/h + 15% sucess fee

Dochodzenie należnych wierzytelności w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Wymiana pism, prowadzenie negocjacji, przygotowanie pozwów sądowych, reprezentacja przed sądem, przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej etc.

Przygotowanie i wdrożenie kompleksowego pakietu dokumentacji pracowniczej wg. standardów korporacyjnych

9500 zł

Przygotowanie lub ulepszenie dotychczas stosowanego wzoru umowy o pracę i zlecenia, regulaminów pracy i wynagradzania, klauzuli RODO dla pracowników. Konsultacja w sprawie przygotowania optymalnego regulaminu premiowania. Analiza, usprawnienie i ulepszenie całości dokumentacji kadrowej.

Przygotowanie i dostosowanie do wymogów firmy Regulaminu Pracy

3300 zł

Na zamówienia przedsiębiorców przygotowanie dostosowanego do organizacji pracy w przedsiębiorstwie regulaminu pracy, wraz z dokumentami towarzyszącymi umożliwiającymi jego wdrożenie.

Przygotowanie / konsultacja w sprawie umowy o roboty budowlane

4800 zł

Konsultacja co do wyboru sposobu rozliczania inwestycji i kluczowych założeń dotyczących jej realizacji (warianty kosztorysowe, zaprojektuj i wybuduj, FIDIC) oraz przygotowanie umowy. Dobrze zaprojektowana umowa pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko późniejszych sporów, szczególnie w bardzo newralgicznym i konfliktogennym obszarze inwestycji budowlanych.