Usługi

Sprawy cywilne

Mecenas Piotr Kłodziński
Piotr Kłodziński - Sprawy cywilne

Zakres usług z zakresu spraw cywilnych

Sprawy cywilne w Kancelarii Kłodziński

Czym się nie zajmujemy? Prawem spadkowym i prawem autorskim. Dlaczego? Bo są od tego doskonali specjaliści, z którymi współpracujemy.

Czym się zatem zajmujemy? Niemal wszystkim pozostałymi dziedzinami prawa cywilnego. W szczególności umowami, kontraktami i nieruchomościami.

Co jest naszą specjalnością? Przede wszystkim przygotowywanie i negocjacja umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów najmu nieruchomości zarówno tych zawieranych w Polsce jak i tych dotyczących obiektów położonych poza granicami naszego kraju. Dotyczy to przede wszystkim umów najmu lokali użytkowych, w tym tych mieszczących się w galeriach handlowych, retail parkach, lokalizacjach ulicznych, pawilonach, a także budynkach biurowych.
Na co dzień tworzymy także umowy eventowe, kontrakty z zakresu prawa budowlanego, umowy handlowe, kontrakty B2B i menadżerskie, negocjujemy porozumienia, przygotowujemy praktyczne i przejrzyste wzory umów wykorzystywane w codziennej działalności operacyjnej największych korporacji i lokalnych polskich firm.
Umowy to niestety nie tylko ich przygotowanie, ale także analiza możliwości wypowiedzenia, wykonania prawa odstąpienia, czy analiza zasadności naliczenia kar. W trudnych chwilach wspomagamy firmy i osoby fizyczne rzetelnymi poradami. Prowadzimy efektywne negocjacje, a także reprezentujemy w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Ponadto możecie na nas liczyć:

  • w sprawach z zakresu prawa rodzinnego – kwestie związane z rozwodem, alimentami, opieką nad dziećmi i podziałem majątku;
  • w sprawach o zapłatę – gdy dłużnik okazuje się niesolidny; obsługujemy podmioty zainteresowane pojedynczą i masową windykacją, pomagamy uzyskać tytuł egzekucyjny i doradzamy, jak skutecznie windykować należne Państwu zobowiązania;
  • w sprawach konsumenckich – dotyczących rękojmi, gwarancji i naruszenia zarówno pojedynczych, jak i zbiorowych interesów konsumentów.

Doradzamy klientom indywidualnym planującym nabycie nieruchomości poprzez wykonanie badania stanu prawnego nieruchomości, efektywnie konsultujemy i negocjujemy treść aktów notarialnych, umów deweloperskich, a także umów o kredyt hipoteczny. Gdy podpisujecie Państwo umowy o tak dużej wartości, to zdecydowanie warto WCZEŚNIEJ skonsultować się z profesjonalistą.