Sprawy cywilne

prawnik warszawa cennik

Piotr Kłodziński – Sprawy cywilne

 

Czym się nie zajmujemy? 
Prawem spółdzielczym. Dlaczego? Ponieważ są w tej dziedzinie doskonali specjaliści, z którymi współpracujemy.

Czym się zatem zajmujemy? 
Niemal wszystkim pozostałymi dziedzinami prawa cywilnego.
W szczególności negocjacjami, umowami, sporami sądowymi, nieruchomościami, spadkami i windykacją należności.

Co jest naszą specjalnością? 
Przede wszystkim przygotowywanie i negocjacja umów. A także pozwów sądowych, apelacji i kasacji – generalnie specjalizujemy się w prowadzeniu spraw cywilnych.

Umowy to przede wszystkim umowy najmu lokali użytkowych, w tym tych mieszczących się w obiektach handlowych, a także w budynkach biurowych oraz magazynach. Przygotowujemy także umowy dla lokali gastronomicznych. Równie często na prośbę klientów analizujemy  umowy najmu i w razie potrzeby wspomagamy klientów w ich wypowiadaniu. Znamy więc ten temat z każdej strony.

Na co dzień tworzymy także umowy eventowe, kontrakty z zakresu prawa budowlanego, umowy handlowe, kontrakty B2B i menadżerskie.
A przede wszystkim znani jesteśmy z tego, że przygotowujemy praktyczne i przejrzyste wzory umów, które potem są wykorzystywane w codziennej działalności biznesowej największych korporacji i lokalnych polskich firm.

Jak już wspomnieliśmy, umowy to niestety nie tylko ich przygotowanie, ale także analiza możliwości wypowiedzenia, wykonania prawa odstąpienia, czy analiza zasadności naliczenia kar umownych. W trudnych chwilach wspomagamy firmy i osoby fizyczne rzetelnymi poradami, pomagamy rozwiązywać umowy, prowadzimy efektywne negocjacje, a także reprezentujemy w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Ponadto możecie na nas Państwo liczyć także gdy:

Doradzamy klientom planującym zakup nieruchomości poprzez wykonanie badania stanu prawnego nieruchomości, efektywnie konsultujemy i negocjujemy treść umów rezerwacyjnych, aktów notarialnych, umów deweloperskich, a także umów o kredyt hipoteczny. Wspomagamy także klientów po zakupie nieruchomości w sporach z deweloperami. 

prawnik warszawa cennik

Piotr Kłodziński – Sprawy cywilne

 

Czym się nie zajmujemy? 
Prawem spółdzielczym. Dlaczego? Ponieważ są w tej dziedzinie doskonali specjaliści, z którymi współpracujemy.

Czym się zatem zajmujemy? 
Niemal wszystkim pozostałymi dziedzinami prawa cywilnego.
W szczególności negocjacjami, umowami, sporami sądowymi, nieruchomościami, spadkami i windykacją należności.

Co jest naszą specjalnością? 
Przede wszystkim przygotowywanie i negocjacja umów. A także pozwów sądowych, apelacji i kasacji – generalnie specjalizujemy się w prowadzeniu spraw cywilnych.

Umowy to przede wszystkim umowy najmu lokali użytkowych, w tym tych mieszczących się w obiektach handlowych, a także w budynkach biurowych oraz magazynach. Przygotowujemy także umowy dla lokali gastronomicznych. Równie często na prośbę klientów analizujemy  umowy najmu i w razie potrzeby wspomagamy klientów w ich wypowiadaniu. Znamy więc ten temat z każdej strony.

Na co dzień tworzymy także umowy eventowe, kontrakty z zakresu prawa budowlanego, umowy handlowe, kontrakty B2B i menadżerskie.
A przede wszystkim znani jesteśmy z tego, że przygotowujemy praktyczne i przejrzyste wzory umów, które potem są wykorzystywane w codziennej działalności biznesowej największych korporacji i lokalnych polskich firm.

Jak już wspomnieliśmy, umowy to niestety nie tylko ich przygotowanie, ale także analiza możliwości wypowiedzenia, wykonania prawa odstąpienia, czy analiza zasadności naliczenia kar umownych. W trudnych chwilach wspomagamy firmy i osoby fizyczne rzetelnymi poradami, pomagamy rozwiązywać umowy, prowadzimy efektywne negocjacje, a także reprezentujemy w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Ponadto możecie na nas Państwo liczyć także gdy:

Doradzamy klientom planującym zakup nieruchomości poprzez wykonanie badania stanu prawnego nieruchomości, efektywnie konsultujemy i negocjujemy treść umów rezerwacyjnych, aktów notarialnych, umów deweloperskich, a także umów o kredyt hipoteczny. Wspomagamy także klientów po zakupie nieruchomości w sporach z deweloperami.