Ile kosztuje napisanie pisma albo umowy przez prawnika?

Ile kosztuje napisanie pisma albo umowy przez prawnika?
ile kosztuje napisanie pozwu

W tym artykule przedstawiamy informację na temat tego, jakie są zazwyczaj koszty napisania pisma albo umowy przez radcę prawnego oraz przedstawiamy sposób ich wyliczenia. W dalszej części artykułu znajdują się także linki do Cenników Kancelarii.

Czy warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej i kiedy?

Warto w każdej niecodziennej życiowej sytuacji sięgnąć po pomoc ze strony prawnika wyspecjalizowanego w doradztwie prawnym na rzecz osób fizycznych i firm — czyli skorzystać z pomocy adwokata albo radcy prawnego, który sporządzi pismo, w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. W Kancelarii przygotowujemy także umowy, dbając o wprowadzenie do nich skutecznych, dodatkowych postanowień oraz zabezpieczeń, które pozwalają zabezpieczyć interesy majątkowe naszych klientów. Ostatnio jeszcze częściej niż przygotowywać — to pomagamy rozwiązywać umowy, a w sytuacjach konfliktowych zazwyczaj można jeszcze więcej zaoszczędzić lub nawet wygrać, zlecając obsługę prawną sprawy fachowcom.

Przykładowo kluczowe postanowienia umowne takie jak przesłanki umożliwiające wypowiedzenie umowy i możliwość dochodzenia roszczeń, aby były skuteczne, powinny być opisane w umowie w sposób zgodny z prawem. Jeżeli masz obawę, że skorzystanie z profesjonalnych usług prawnych znacznie obciąży Twój portfel, to po wielu latach doświadczeń zapewniam, że na wykonanie profesjonalnej usługi prawnej wydasz z pewnością znacznie mniej niż wtedy, kiedy poniesiesz konkretne straty, które są nieuchronne, gdy z powodu wad źle przygotowanej umowy dojdzie już do konfliktu.

Realny koszt profesjonalnej obsługi prawnej sprawy, w zależności od jej skomplikowania, najczęściej mieści się w paru procentach jej rzeczywistej wartości. Korzystanie z usług prawnych w celu zabezpieczenia własnych interesów, to jedna z tych rzeczy, dzięki której bogaci stają się coraz bogatsi, a niekorzystanie z nich finalnie zawsze, sprawia, że ludzie mniej zamożni – stają się jeszcze mniej zamożni. 

Od czego zależą koszty napisania pisma albo umowy?

Na koszt usługi prawnej składa się kilka różnych czynników.

Najistotniejszym czynnikiem rzutującym na końcowy koszt sporządzenia pisma prawnego jest stopień skomplikowania sprawy. W naszej Kancelarii podczas pierwszej, wstępnej konsultacji, przeprowadzamy z Klientem wnikliwą rozmowę, która umożliwia nam jak najdokładniejsze oszacowanie finalnego kosztu naszej usługi. 

Przykład I: Najprostsza umowa najmu mieszkania to taka, którą możemy przygotować już za 600zł – to zrabatowana stawka za trzy godziny naszej pracy.

Przykład II: Jeżeli natomiast mamy zlecenie na przygotowanie umowy najmu, która ma kompleksowo zabezpieczać interesy właściciela lokalu handlowego czy gastronomicznego, który będzie przez najemcę remontowany na potrzeby prowadzenia działalności – zazwyczaj mówimy o kosztach przygotowania umowy rzędu 2000zł, natomiast kiedy przedmiotem zlecenia jest przygotowanie kompleksowego wzoru umowy najmu zabezpieczającego interesy dużego centrum handlowego lub biurowca, koszt takiej usługi sięgnie około 6000zł. Warto koszt i sposób przygotowania umowy dostosować do tego, jak wielkie zyski ma nam docelowo taka umowa przynieść. Koszt przygotowania umowy najmu rzadko przekracza połowę przyszłego miesięcznego czynszu.

Przykład III: Przygotowanie pozwu do sądu to koszt od 2500 zł w sprawach najbardziej typowych do nawet 25000 zł w najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sprawach (dla przykładu ostatnio przygotowany przez nas pozew w sprawie o zaległy czynsz, o wartości kilku milionów złotych liczył ponad 700 stron).

Przykład IV: Klienci często zwracają się do nas w sprawach dotyczących rozwiązania umowy najmu. Pojawienie się problemów związanych z brakiem zgody drugiej strony na polubowne rozwiązanie umowy, obniżki z tytułu COVID’owych lockdownów, z egzekucją czynszu, z naprawą szkód wyrządzonych przez najemcę, z opuszczeniem lokalu, czy z roszczeniami wynajmującego często wymagają podjęcia dodatkowych kroków. Analiza całości dokumentacji w takiej sprawie i przygotowanie profesjonalnego wezwania do drugiej strony umowy najmu kosztuje w naszej Kancelarii zazwyczaj 2100zł+VAT.

Czy skorzystać z usług prawnika w Warszawie, Krakowie czy w mniejszym mieście?

Ceny uzależnione są również od miejsca świadczenia usługi. Wydaje się pozornie, że w małej miejscowości ceny usług prawnych mogą być nieco niższe. Często jednak, z uwagi na małą konkurencję, zdarza się wprost odwrotnie. Korzystniejszy cenowo dla klienta może być wybór prawnika w większym mieście, gdzie występuje duża konkurencja na rynku usług prawnych. Ta najczęściej ma też korzystny wpływ na jakość świadczonych usług.

Trzeba wiedzieć gdzie stuknąć” czyli o specjalizacji prawnika w danej dziedzinie

Często to jednak stopień specjalizacji prawnika w danej dziedzinie ma znaczenie, co doskonale ilustruje pewna anegdota:

Przyjeżdża klient maluchem do serwisu i zgłasza poważną usterkę, mówiąc, że był już w trzech warsztatach, gdzie sobie z tym kompletnie nie poradzili.
Mechanik bierze młotek i trzykrotnie uderza w jakąś część. Klient odpala samochó i okazuje się, że usterka została trwale usunięta. Rachunek za usługę: 300zł. Klient: „Trzy razy pan młotkiem stuknął i 300zł?”. A mechanik: „Za trzy uderzenia młotkiem to 50zł, ale 250 zł za to, że w przeciwieństwie do innych wiedziałem, gdzie stuknąć.”

Porada: wybierając prawnika, zapoznaj się z obszarami jego specjalizacji oraz zdobytym doświadczeniem zawodowym. Prawnik wyspecjalizowany w danej dziedzinie szybciej i lepiej rozwiąże Twój problem.

Sposób rozliczania usługi polegającej na napisaniu pisma albo umowy

Prawnicy posługują się głównie dwiema metodami rozliczeń z klientami:

  1. Wynagrodzenie zryczałtowane, określane jest z góry w konkretnej kwocie. Stosuje się je w sprawach, w których zakres pracy i wymiar czasu da się z góry przewidzieć,
  2. Wynagrodzenie godzinowe, zależne od ilości poświęconego czasu, gdy zakres prac w danej sprawie nie jest z góry możliwy do przewidzenia.

Nasza Kancelaria stosuje model mieszany, w którym wynagrodzenie obliczane jest dwuetapowo:

1/Etap ryczałtowy. Ustalamy kwotę, za którą sporządzimy daną umowę lub dane pismo czy pozew, jest to kwota obejmująca X godzin naszej pracy. Zazwyczaj kwota ta nie ulega zmianie, nie naliczamy także opłat w przypadku drobnych przekroczeń oszacowanego wstępnie czasu.

2/ Etap godzinowy. Jeżeli okaże się, że wraz z przygotowaniem kolejnych wersji klient zmienia swoje zdanie albo pojawiają się nowe wytyczne, czy też sprawa z jakiegoś nieprzewidzianego powodu znacznie przekracza pierwotnie określony zakres zlecenia – informujemy klienta i rozliczamy się już dalej na podstawie stawki godzinowej.

Porada: by uniknąć przykrego zaskoczenia, najlepiej wybieraj kancelarie stosujące przejrzysty model rozliczeń z klientem.

Jak wygląda cennik naszej Kancelarii Prawnej? Ile kosztuje przygotowanie pisma przez prawnika?

Cennik usług Kancelarii Prawnej dla Klientów Indywidualnych

Cennik usług Kancelarii Prawnej dla Klientów Biznesowych

Koszt sporządzenia pisma – o cenach minimalnych oraz cenach rynkowych

Przyjrzyjmy się zatem orientacyjnym cenom wykonania zlecenia i ile kosztuje porada prawna. Minimalne stawki usług prawniczych uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015, poz. 1804 z późn. zm.).

Są to ceny minimalne poniżej, których kancelarie prawne nie powinny wyceniać swoich usług świadczonych w sprawach sądowych – nie zawsze pokrywające się ze stawkami rynkowymi. Realne ceny są ustalane indywidualnie przez każdego prawnika / kancelarię. 

Wracając do podstawowego pytania – ile kosztuje napisanie pisma przez prawnika?

Różnie. Koszt napisania pisma albo umowy przez profesjonalistę, według cennika naszej Kancelarii Prawnej, potwierdzany jest za każdym razem indywidualnie dla danego typu sprawy. Zazwyczaj kształtuje się on następująco:

  • wstępna, godzinna konsultacja w każdej sprawie – 250zł
  • przygotowanie umowy najmu – od 400zł w najprostszych sprawach umów najmu lokalu mieszkalnego do 3 500 zł w najbardziej skomplikowanych przypadkach
  • przygotowanie umów w innych sprawach niedotyczących działalności gospodarczej – od 500zł
  • analiza możliwości wypowiedzenia umowy najmu nieruchomości, w tym wszystkich dokumentów
     i przygotowanie odpowiedniego wezwania do wynajmującego w sprawie najmu lokalu zawartego na czas określony – 2400zł
  • przygotowanie pisma urzędowego, wezwanie do zapłaty, wezwanie do zaprzestania naruszeń czy odpowiedzi na wezwanie z innej kancelarii prawnej – od 500zł
  • przygotowanie pozwu do sądu –od 2500zł

Czy warto skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej?

Tak. Nieznajomość prawa szkodzi, a wynikające z takiej nieznajomości częste błędy — pojawiające się niemal zawsze podczas wcześniejszego samodzielnego sporządzania pism albo umów przez osoby nieposiadające wykształcenia, to w rezultacie najczęściej konkretne straty finansowe. Skorzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej pozwala poniesieniu niepotrzebnych strat skutecznie zapobiec.

Poprawnie napisana umowa zabezpiecza interesy obu stron, przede wszystkim nie tworząc sytuacji konfliktowych. W razie ewentualnych sporów pomiędzy stronami np. umowy najmu czy umowy o roboty budowlane albo umowy kredytowej — właściwe sformułowanie postanowień umowy ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów reprezentowanej przez nas strony.

Gdy już powstanie spór, to udział doświadczonego prawnika, pozwala zabezpieczyć szanse na uzyskanie pozytywnego jego zakończenia, a często także pozwala na szybsze zawarcie ugody. Bez wątpienia konsultacja prawna, jak i obsługa prawna sprawy, to zawsze pewien koszt. Należy jednak liczyć się z tym, że konsekwencje wynikające z nieprawidłowego sporządzenia dokumentów niemal zawsze stają się znacznie bardziej odczuwalne niż wydatek poniesiony na obsługę prawną.

Korzystanie z profesjonalnych usług prawnych jest zazwyczaj wielokrotnie tańsze, od efektów niekorzystania z nich.

Cennik Kancelarii dla Klientów Indywidualnych
Cennik Kancelarii dla Klientów Biznesowych