Ile kosztuje napisanie pisma albo umowy przez prawnika?

Ile kosztuje napisanie pisma albo umowy przez prawnika?
ile kosztuje napisanie pozwu

Chciałbyś tak przygotować nową umowę tak, żeby dobrze zabezpieczała Twoje interesy? Potrzebujesz wsparcia prawnika w odzyskaniu należnych Ci pieniędzy? Otrzymałeś pismo albo decyzję z urzędu, od której chciałbyś się odwołać? Niezależnie od tego, jak bardzo czujesz się pewnie, samodzielnie przygotowując pisma we własnych sprawach czy samodzielnie sporządzając umowy, dla zapewnienia bezpieczeństwa własnego majątku i własnych interesów powinieneś rozważyć możliwość skorzystania z profesjonalnej obsługi prawnej. Niemal zawsze okazuje się to finalnie znacznie tańsze, od skutków nie skorzystania z fachowej pomocy.

W tym artykule przedstawiamy informację na temat tego, jakie są zazwyczaj koszty napisania pisma albo umowy przez radcę prawnego oraz przedstawiamy sposób ich wyliczenia. W artykule znajdują się także linki do Cenników Kancelarii.

 

Czy warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej i kiedy?

Warto w każdej niecodziennej życiowej sytuacji sięgnąć po pomoc ze strony prawnika wyspecjalizowanego w doradztwie prawnym na rzecz osób fizycznych i firm — czyli skorzystać z pomocy adwokata albo radcy prawnego, który sporządzi pismo, powołując się na odpowiednie podstawy prawne i przepisy. Albo umowę poprawną pod względem formalnym i prawnym, a także wprowadzi do niej dodatkowe postanowienia i zabezpieczenia, które pozwolą zabezpieczyć Twój majątek. Przykładowo kluczowe postanowienia umowne takie jak wypowiedzenie umowy i możliwość dochodzenia roszczeń, aby były skuteczne, powinny być opisane w umowie w sposób zgodny z prawem. Jeżeli masz obawę, że skorzystanie z profesjonalnych usług prawnych znacznie obciąży to Twój portfel, zapewniam, że na wykonanie profesjonalnej usługi prawnej wydasz z pewnością znacznie mniej niż wtedy, kiedy poniesiesz konkretne straty -które są nieuchronne, gdy dojdzie już do konfliktu.

Realny koszt profesjonalnej obsługi prawnej sprawy, w zależności od jej skomplikowania, najczęściej mieści się w kilku procentach jej rzeczywistej wartości. Korzystanie z usług prawnych w celu zabezpieczenia własnych interesów, to jedna z tych rzeczy, dzięki której bogaci stają się coraz bogatsi, a niekorzystanie z nich finalnie zawsze, sprawia, że ludzie mniej zamożni – stają się jeszcze mniej zamożni. 

Analogicznie jest z firmami – to nie jest tak jak się popularnie myśli, że duże firmy lubią marnować pieniądze, dlatego każdą umowę każą sprawdzić prawnikowi „bo je na to stać”. Stać je na to dlatego, że nie popełniają błędów i nie pozwalają sobie na straty. A to między innymi dlatego, że duże firmy przy każdej sprawie czy umowie, korzystają z profesjonalnej obsługi prawnej.

Od czego zależą koszty napisania pisma albo umowy?

Na koszt usługi prawniczej składa się kilka różnych czynników.

Najistotniejszym czynnikiem rzutującym na końcowy koszt sporządzenia pisma prawnego ma stopień skomplikowania sprawy. W naszej praktyce zawodowej podczas pierwszej, wstępnej konsultacji, przeprowadzamy z Klientem wnikliwą rozmowę, która umożliwia nam jak oszacowanie kosztu naszej usługi. 

Przykład I: Najprostsza umowa najmu mieszkania to taka, którą możemy przygotować już za 600zł – to zrabatowana stawka za trzy godziny naszej pracy, ale jeżeli Klient będzie chciał kilka razy wprowadzać własne poprawki i modyfikacje zmieniające pierwotne założenia, to koszt ten oczywiście wraz z ilością naszej pracy urośnie do 900zł albo więcej.

Przykład II: Jeżeli natomiast mamy zlecenie na przygotowanie umowy najmu, która ma kompleksowo zabezpieczać interesy właściciela lokalu handlowego czy gastronomicznego, który będzie przez najemcę remontowany na potrzeby prowadzenia działalności – zazwyczaj mówimy o kosztach przygotowania umowy rzędu 2000zł, natomiast kiedy przedmiotem zlecenia jest przygotowanie wzoru umowy najmu możliwie w pełnym stopniu zabezpieczającego interesy dużego centrum handlowego lub biurowca, koszt takiej usługi sięgnie około 6000zł. Warto koszt i sposób przygotowania umowy dostosować do tego, jak wielkie zyski ma nam docelowo taka umowa przynieść. Koszt przygotowania umowy najmu rzadko przekracza połowę przyszłego miesięcznego czynszu.

Przykład III: Przygotowanie pozwu do sądu to koszt od 2500zł w sprawach najbardziej typowych do 15 000zł w najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sprawach (dla przykładu ostatnio przygotowany przez nas pozew w sprawie o zaległy czynsz, o wartości kilku milionów złotych liczył ponad 700 stron).

Klienci czesto zwracają się do nas w sprawach dotyczących rozwiązania umowy najmu. Pojawienie się problemów brakiem zgody drugiej strony na polubowne rozwiązanie umowy, obniżki z tytułu COVID’owych lockdownów, z egzekucją czynszu, z naprawą szkód wyrządzonych przez najemcę, z opuszczeniem lokalu, czy z roszczeniami wynajmującego często wymagają podjęcia dodatkowych kroków. Podstawowa analiza takiej sprawy i przygotowanie profesjonalnego wezwania do drugiej strony kosztuje w naszej Kancelarii zazwyczaj 1750zł+VAT.

Czy skorzystać z usług prawnika w Warszawie, Krakowie czy w mniejszym mieście?

Ceny uzależnione są również od miejsca świadczenia usługi. Wydaje się pozornie, że w małej miejscowości ceny usług prawnych mogą być nieco niższe. Często jednak, z uwagi na małą konkurencję, zdarza się wprost odwrotnie. Korzystniejszy cenowo dla klienta może być wybór prawnika w większym mieście, gdzie występuje duża konkurencja na rynku usług prawnych. Ta najczęściej ma też korzystny wpływ na jakość świadczonych usług.

Trzeba wiedzieć gdzie stuknąć” czyli o specjalizacji prawnika w danej dziedzinie

Duże znaczenie ma specjalizacja w danej tematyce i renoma prawnika. Zazwyczaj wyższy koszt poniesiemy u doświadczonego i znanego w danej branży prawnika w obszarze, w którym posiada on ekspercką wiedzę, ale otrzymamy najczęściej usługę wykonaną przez kogoś, kto w danej dziedzinie się specjalizuje. Nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy korzystamy z usług dużej kancelarii o charakterze międzynarodowej korporacji, czy też podmiotu funkcjonującego w obszarze lokalnym.

Często to jednak stopień specjalizacji prawnika w danej dziedzinie ma znaczenie, co doskonale ilustruje pewna anegdota:

Przyjeżdża klient do zakładu i zgłasza poważną usterkę, mówi że był już w trzech warsztatach gdzie sobie z tym kompletnie nie poradzili.
Mechanik bierze młotek i trzykrotnie uderza w jakąś część. I oświadcza, że usterka została trwale usunięta. Rachunek za usługę: 500 zł. Klient: „Trzy razy pan młotkiem stuknął i 500 zł?”. A mechanik: „Za trzy uderzenia młotkiem to 50zł, ale 450 zł za to, że w przeciwieństwie do innych wiedziałem, gdzie stuknąć.”

Przekładając to na kwestię wyboru kancelarii — przykładowo, jeżeli pójdziemy do prawnika od umów najmu, żeby przygotował umowę najmu mieszkania, to szanse na to, że on się nieco „mniej napracuje” są oczywiście dużo większe. Natomiast przygotowane przez prawnika wyspecjalizowanego w sprawach najmu, umowy będą najczęściej lepiej chroniły interesy klientów. Oczywiście prawnicy lepiej wyspecjalizowani w danych dziedzinach, najczęściej oczekują wyższej stawki za godzinę pracy. Wychodzą ze słusznego założenia, że nie tylko czas pracy prawnika się liczy, ale warto także zapłacić za jego doświadczenie w danej dziedzinie. 

Porada: wybierając prawnika zapoznaj się z obszarami jego specjalizacji oraz zdobytym doświadczeniem zawodowym.

Sposób rozliczania usługi polegającej na napisaniu pisma albo umowy

Prawnicy posługują się głównie dwiema metodami rozliczeń z klientami:

  1. Wynagrodzenie zryczałtowane, określane jest z góry w konkretnej kwocie. Stosuje się je w sprawach, w których zakres pracy i wymiar czasu da się z góry przewidzieć,
  2. Wynagrodzenie godzinowe, zależne od ilości poświęconego czasu, gdy zakres prac w danej sprawie nie jest z góry możliwy do przewidzenia.

Nasza Kancelaria stosuje model mieszany, w którym wynagrodzenie obliczane jest dwuetapowo:

1/Etap ryczałtowy. Ustalamy kwotę, za którą sporządzimy daną umowę lub dane pismo czy pozew, jest to kwota obejmująca X godzin naszej pracy. Zazwyczaj kwota ta nie ulega zmianie, nie naliczamy także opłat w przypadku drobnych przekroczeń oszacowanego wstępnie czasu.

2/ Etap godzinowy. Jeżeli okaże się, że wraz z przygotowaniem kolejnych wersji klient zmienia swoje zdanie albo pojawiają się nowe wytyczne, czy też sprawa z jakiegoś nieprzewidzianego powodu znacznie przekracza pierwotnie określony zakres zlecenia – informujemy klienta i rozliczamy się już dalej na podstawie stawki godzinowej.

Przykład: W naszej dotychczasowej historii kilkukrotnie zaistniały sytuacje, w których zlecenie o szacowanym pierwotnie czasie wykonania na 10 godzin, zajęło w rezultacie wielu nieprzewidzianych okoliczności, ponad 200 godzin naszej pracy.

Oczywiście w takich (dosyć rzadkich) sytuacjach informujemy klienta, tłumaczymy przyczyny, oraz prosimy o akceptację dodatkowych godzin realizacji zlecenia.

Porada: by uniknąć przykrego zaskoczenia, najlepiej wybieraj kancelarie stosujące przejrzysty model rozliczeń z klientem.

Jak wygląda cennik kancelarii prawnej? Ile kosztuje przygotowanie pisma przez prawnika?

Z cennikiem usług prawnych oferowanych przez Naszą Kancelarię możesz zapoznać się poniżej. Cennik zawiera ceny usług prawnych świadczonych według stawki godzinowej – a w cenniku dla klientów biznesowych przewidziano niektóre ceny ryczałtowe:

Cennik usług Kancelarii Prawnej dla Klientów Indywidualnych

Cennik usług Kancelarii Prawnej dla Klientów Biznesowych

Koszt sporządzenia pisma – o cenach minimalnych oraz cenach rynkowych

Przyjrzyjmy się zatem orientacyjnym cenom wykonania zlecenia i ile kosztuje porada prawna. Minimalne stawki usług prawniczych uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015, poz. 1804 z późn. zm.).

Są to ceny minimalne poniżej, których kancelarie prawne nie powinny wyceniać swoich usług świadczonych w sprawach sądowych – nie zawsze pokrywające się ze stawkami rynkowymi. Realne ceny są ustalane indywidualnie przez każdego prawnika / kancelarię. 

Wracając do podstawowego pytania – ile kosztuje napisanie pisma przez prawnika?

Różnie. Koszt napisania pisma albo umowy przez profesjonalistę, według cennika naszej Kancelarii, w ramach usług pakietowych potwierdzany jest za każdym razem indywidualnie dla danego typu sprawy. Zazwyczaj kształtuje się on następująco:

  • wstępna konsultacja w każdej sprawie – 250zł
  • przygotowanie umowy najmu – od 600zł w najprostszych sprawach umów najmu mieszkania do 6 000 zł w najbardziej skomplikowanych przypadkach
  • przygotowanie innych umów w innych sprawach niedotyczących działalności gospodarczej – od 600zł
  • gruntowna analiza możliwości wypowiedzenia umowy najmu nieruchomości, w tym wszystkich dokumentów i przygotowanie odpowiedniego wezwania do wynajmującego w sprawie najmu lokalu – 1750zł
  • przygotowanie pisma urzędowego, wezwanie do zapłaty czynszu, wezwanie do zaprzestania naruszeń czy odpowiedzi na wezwanie z innej kancelarii prawnej – od 600zł
  • przygotowanie pozwu do sądu –od 2400zł
  • usługi rozliczane poza zryczałtowanymi pakietami obsługi prawnej – stawka godzinowa – 400zł

Czy warto skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej?

Tak. Nieznajomość prawa szkodzi, a wynikające z takiej nieznajomości częste błędy – pojawiające się niemal zawsze podczas wcześniejszego samodzielnego sporządzania pism przez osoby nieposiadające doświadczenia, a w ich konsekwencji konkretne straty finansowe- są tego doskonałym przykładem. Skorzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej pozwala zazwyczaj poniesieniu niepotrzebnych strat skutecznie zapobiec.

Poprawnie napisana umowa zabezpiecza interesy obu stron, przede wszystkim nie tworząc sytuacji konfliktowych. W razie ewentualnych sporów pomiędzy stronami np. umowy najmu czy umowy o roboty budowlane albo umowy kredytowej – właściwe sformułowanie postanowień umowy ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów reprezentowanej przez nas strony.

Gdy już powstanie spór, to udział doświadczonego prawnika, pozwala zabezpieczyć szanse na uzyskanie pozytywnego jego zakończenia, a często także pozwala na szybsze zawarcie ugody. Bez wątpienia konsultacja prawna, jak i obsługa prawna sprawy, to zawsze pewien koszt. Należy jednak liczyć się z tym, że konsekwencje wynikające z nieprawidłowego sporządzenia dokumentów niemal zawsze stają się znacznie bardziej odczuwalne niż wydatek poniesiony na obsługę prawną.

Korzystanie z profesjonalnych usług prawnych jest zazwyczaj w rezultacie wielokrotnie tańsze, od efektów niekorzystania z nich.