Prawo Farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne, chociaż w teorii niepopularne, dla nas jest jednym z głównych obszarów działania. Świadczymy przede kompleksowe w zakresie wsparcia otwierania i sprzedaży aptek, spraw pracowniczych, sporów refundacyjnych oraz procesów rejestracyjnych.

Zwrot nienależnej refundacji – czyli o kontroli NFZ w aptekach słów kilka

Wstęp   W ostatnim czasie do naszej Kancelarii zgłasza się coraz więcej właścicieli aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych poszukujących pomocy w nierównej walce z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w wyniku przeprowadzanych kontroli nakłada na nich nierzadko ogromne sankcje finansowe, polegające na obowiązku zwrotu otrzymanej refundacji lub zapłaty kary umownej, co dla wielu z nich oznacza koniec marzeń o dobrze prosperującej działalności, a czasami nawet konieczność zamknięcia apteki. Tytułem wstępu …

Zwrot nienależnej refundacji – czyli o kontroli NFZ w aptekach słów kilka Read More »

Jak sprzedać aptekę? - część druga artykuł

Limity dotyczące wystawiania e-recept – czyli walka Ministerstwa Zdrowia z „receptomatami”

Głośnym tematem w szeroko rozumianym środowisku farmaceutycznym są zmiany dotyczące wystawiania e-recept – mowa w tym przypadku między innymi o limitach ich wystawiania, jak i dodatkowych obostrzeniach dotyczących wystawiania leków konkretnej kategorii. W niniejszym artykule opisujemy najnowsze zasady dotyczące recept. Limity dotyczące ilości wystawianych recept – czy jest to zgodne z prawem? Od 3 lipca w systemie pozwalającym na wystawianie e-recept funkcjonują limity ilościowe na wystawienie takiego dokumentu. …

Limity dotyczące wystawiania e-recept – czyli walka Ministerstwa Zdrowia z „receptomatami” Read More »

Jak sprzedać aptekę? artykuł

Przymierzalnie w aptekach – czy jest to konieczne, a nawet i możliwe? Omówienie projektowanych wymagań wobec lokali podmiotów zaopatrujących w wyroby medyczne

Środowisko apteczne ze zdumieniem przygląda się pracom nad projektem nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zapatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie. Głównym problemem jest między innymi planowany obowiązek organizacji przymierzalni w aptekach. Czy nałożenie takiego obowiązku będzie w praktyce możliwe do wykonania? Zapraszamy także do lektury poprzedniego wpisu na blogu na temat zmian zasad i warunków funkcjonowania …

Przymierzalnie w aptekach – czy jest to konieczne, a nawet i możliwe? Omówienie projektowanych wymagań wobec lokali podmiotów zaopatrujących w wyroby medyczne Read More »

Jak sprzedać aptekę? artykuł

Rola prawnika w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego

Poniższy artykuł opisuje rolę prawników specjalizujących się w prawie farmaceutycznym i korzyści jakie staramy się przynieść społeczeństwu. W szczególności branży farmaceutycznej i jej pracownikom. Prawo farmaceutyczne to jeden z najbardziej złożonych obszarów prawa w dzisiejszych czasach. Jest to już praktycznie osobna dziedzina prawa. W tej właśnie dziedzinie ustawodawca przyjmuje, a władza wykonawcza intensywnie wdraża w życie politykę polegającą na tym, że liczne przepisy i reguły muszą być, drobiazgowo i wyjątkowo szczegółowo …

Rola prawnika w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego Read More »

Jak sprzedać aptekę? artykuł

Nowe zasady i warunki prowadzenia apteki – jak dostosować do nowych przepisów już funkcjonujące apteki?

Uwaga: niniejszy artykuł z uwagi na zmiany legislacyjne został częściowo zdezaktualizowany. Poniżej znajduje się odnośnik do wpisu opisującego zmiany wprowadzone w lipcu 2023 roku: Przymierzalnie w aptekach – czy jest to konieczne, a nawet i możliwe? Omówienie projektowanych wymagań wobec lokali podmiotów zaopatrujących w wyroby medyczne.  W dniu 18 listopada 2022 roku ogłoszono rozporządzenie wykonawcze Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki szczegółowo ustalające ważniejsze kwestie. Uchyli …

Nowe zasady i warunki prowadzenia apteki – jak dostosować do nowych przepisów już funkcjonujące apteki? Read More »

Obsługa prawna firm

Precedensowy wyrok NSA – co to oznacza dla dotychczasowych właścicieli aptek? 

24 lutego 2022 roku zakończyło swój bieg postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – wszystko za sprawą zmiany ustawy Prawo Farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca 2017 r., a jednak do dzisiaj sprawia problemy z wykładnią jej przepisów. Orzeczenie, o którym mowa (sygnatura akt II GSK 477/20) okazało się być pozytywne dla przedsiębiorców będących właścicielami aptek na „starych zasadach”, wbrew stanowisku samej Naczelnej Izby Aptekarskiej. NSA przyjął …

Precedensowy wyrok NSA – co to oznacza dla dotychczasowych właścicieli aptek?  Read More »

Jak sprzedać aptekę? - część druga

Jak sprzedać aptekę? – część druga

Jak sprzedać aptekę? – część druga artykułu   [artykuł uwzględniający zmiany jakie nastąpiły w praktycznym stosowaniu prawa po wyrokach NSA z 2022r., link do części pierwszej artykułu tutaj] W jaki sposób można dokonać sprzedaży apteki? Kto może nabyć aptekę? Jak możemy Państwu pomóc? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziecie Państwo w poniższym artykule.  W życiu wielu przedsiębiorców przychodzą momenty, w których – z rozmaitych przyczyn – podejmują oni decyzję …

Jak sprzedać aptekę? – część druga Read More »

Kontrola z NFZ – kontrola refundowanych recept, odwołanie, zwrot refundacji

Kontrola z NFZ – jak wygląda kontrola recept refundowanych? Co zrobić gdy NFZ żąda zwrotu refundacji?  W ostatnich latach w środowisku farmaceutycznym i lekarskim usłyszeć można, uzasadnione pretensje względem prowadzonych przez NFZ postępowań kontrolnych dotyczących przepisywania i realizacji recept refundowanych. Przede wszystkim dotyczą one nakładanych przez NFZ kar umownych. Praktyka NFZ dotycząca nakładania kar i obowiązków zwrotu refundacji, w ramach tychże kontroli, może się wydawać potencjalnie …

Kontrola z NFZ – kontrola refundowanych recept, odwołanie, zwrot refundacji Read More »

Sprzedaż apteki – jak przebiega? O czym pamiętać? Na co zwracać uwagę?

Działanie na obszarze rynku farmaceutycznego różni się od „zwykłego” prowadzenia przedsiębiorstwa. Jest ono bowiem obwarowane dodatkowymi przepisami, a samo prowadzenie apteki podlega procedurze uzyskania odpowiedniego zezwolenia – jest to zatem działalność regulowana. Jak łatwo się wobec tego domyślić, sprzedaż takiej apteki będzie bardziej skomplikowana niż „tradycyjna” procedura zbycia przedsiębiorstwa.