Kto Premierem po wyborach – czy STS wprowadził Graczy w błąd?

people-bet-soccer-game-match-internet
Antoni Skoczek|
|
Comments (0)

STS – czyli Star-Typ Sport – jest największą firmą bukmacherską i jednocześnie jednym z kilkunastu legalnie działających podmiotów oferujących możliwość zawierania zakładów bukmacherskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gracze korzystający z usług bukmachera mają możliwość obstawiania zakładów zarówno w postaci tradycyjnej – w stacjonarnych punktach sprzedaży, jak i za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Zakłady bukmacherskie od początku swojego istnienia koncentrowały się głównie na zawodach ściśle sportowych. Z czasem jednak do oferty bukmacherów zaczęły trafiać również inne wydarzenia w tym m.in. wydarzenia ze świata kultury, rozrywki, czy też polityki.

KTO PREMIEREM PO WYBORACH – ZAKŁAD „BEZ RYZYKA” WYŁĄCZNIE DLA BUKMACHERA

Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi w Polsce, które odbyły się w dniu 15 października 2023 r., STS przygotował dla swoich Graczy ofertę z możliwością obstawiania wyników elekcji oraz ich późniejszych konsekwencji personalnych – jednym z takich zakładów był zakład: „Premier po wyborach”.

Początkowe kursy wskazywały, że bukmacherzy przewidywali gładkie zwycięstwo dotychczas rządzącej partii PiS, a następnie utworzenie rządu przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Kurs na to, że właśnie dotychczasowy Prezes Rady Ministrów dostanie tę misję ponownie wynosił zaledwie 1.25 zł, podczas gdy kurs na Donalda Tuska oscylował na poziomie 5.00 zł. Oznacza to, że za każde postawione 100 zł można było wygrać – przed opodatkowaniem – 125 zł przy zwycięstwie Mateusza Morawieckiego oraz 500 zł przy zwycięstwie Donalda Tuska.

Sytuacja diametralnie zmieniła się po wyborach parlamentarnych, w których wprawdzie PiS zwyciężyło pod względem ilości mandatów, jednak oczywiste stało się, że partia ta nie ma możliwości zbudowania koalicji rządzącej. Wówczas – jak podawał sam bukmacher na swojej stronie internetowej w dniu 6 listopada 2023 r. – kursy na wciąż urzędującego Premiera Mateusza Morawieckiego gwałtownie wzrosły, zaś za zwycięstwo Donalda Tuska STS płacił już zaledwie 107 zł za każde postawione 100 zł – a zatem kurs wynosił zaledwie 1.07 zł.

Czytając ten komunikat większość osób, które przed wyborami postawiły swoje pieniądze na zwycięstwo Donalda Tuska – a zgodnie z informacjami przekazywanymi przez STS było to aż 82 % stawiających graczy –  zapewne już cieszyła się z wygranej. Jakież musiało być ich zdziwienie, kiedy po decyzji Prezydenta Andrzeja Dudy o desygnowaniu na Premiera Mateusza Morawieckiego ich kupony zaświeciły się na czerwono i zostały rozliczone jako przegrane?

PROCEDURA WYBORU PREMIERA– 3 KROKI KONSTYTUCYJNE:

Procedura wyboru Prezesa Rady Ministrów została uregulowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., konkretnie w art. 154 oraz art. 155 Konstytucji RP i co do zasady może składać się z maksymalnie trzech opisanych poniżej kroków.

Krok 1 – W pierwszym kroku to Prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który następnie w ciągu 14 dni od dnia jego powołania musi uzyskać wotum zaufania. Wotum zaufania uchwalane jest przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (art. 154 ust. 1 Konstytucji).

Oznacza to, że jeżeli dana osoba nie uzyska wotum zaufania – nie będzie dłużej sprawowała funkcji Prezesa Rady Ministrów.

Krok 2 – W drugim kroku, tj. w przypadku nieuzyskania wotum zaufania przez osobę desygnowaną przez Prezydenta, to Sejm w ciągu 14 kolejnych dni wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów, a Prezydent musi powołać tak wybraną Radę Ministrów i odebrać przysięgę od jej członków (art. 154 ust. 3 Konstytucji).

Krok 3 – W trzecim kroku, jeżeli dwa pierwsze zawiodą, kompetencja wyboru Premiera wraca do Prezydenta, który w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów. Następnie, tak samo jak miało to miejsce w Kroku 1, tak ukonstytuowana Rada Ministrów musi uzyskać wotum zaufania od Sejmu (art. 155 ust. 1 Konstytucji)

W razie ponownego braku uzyskania wotum zaufania – Prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.

BRAK REGULAMINU I SPRZECZNE KOMUNIKATY STS

W świetle powyższego pojawia się pytanie, czy STS prawidłowo rozliczył kupony Graczy, którzy postawili na Donalda Tuska – jako przegrane, skoro w dalszym ciągu jesteśmy na etapie opisanego wyżej Kroku 1 wyboru Prezesa Rady Ministrów i z ogromnym prawdopodobieństwem Mateusz Morawiecki nie uzyska wotum zaufania?

Odpowiedzi na tak zadane pytanie staraliśmy się poszukiwać w regulaminie zakładu „Premier po wyborach”, jednak ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że taki regulamin … nie istnieje. Wobec tego skontaktowaliśmy się z działem pomocy STS, gdzie jednak uzyskaliśmy informację, że zakład został rozliczony prawidłowo i odbyło się to „na podstawie Konstytucji, a nie regulaminu”.

Postanowiliśmy zatem prześledzić komunikaty zamieszczane na stronie internetowej STS zarówno przed, jak i po wyborach – odpowiednio w dniach: 13 października 2023 r., 23 października 2023 r. oraz 6 listopada 2023 r.

Z komunikatów tych w żaden sposób nie wynikało, na jakiej podstawie bukmacher będzie podejmował decyzję o rozliczeniu kuponów – w szczególności czy o tym kto zostanie „Premierem po wyborach” zadecyduje pełna procedura wyboru Prezesa Rady Ministrów, a zatem jego desygnowanie oraz udzielenie wotum zaufania, czy też zakład zostanie rozliczony wyłącznie na podstawie decyzji Prezydenta opisanej w Kroku 1 – czyli bez znaczenia będzie, czy osoba ta uzyska następnie poparcie Sejmu.

Co więcej – publikowane na oficjalnej stronie internetowej bukmachera informacje zdają się sugerować coś zupełnie przeciwnego, względem obecnego stanowiska prezentowanego przez STS!

Poniżej zamieszczamy screen z artykułu „Wybory 2023: kto stworzy rząd? Typy, kursy” opublikowanego na stronie www.sts.pl w dniu 6 listopada 2023 r., z którego w naszej ocenie jednoznacznie wynika, że bukmacher – jeszcze do momentu powierzenia Mateuszowi Morawieckiemu przez Prezydenta misji stworzenia rządu – stał na stanowisku, że o tym „Kto zostanie premierem” zdecyduje dopiero uzyskanie wotum zaufania.

Nadto sam bukmacher w zamieszczanych komunikatach określał osobę desygnowaną przez Prezydenta w Kroku 1 mianem „kandydata do utworzenia rządu”, a także sugerował, że nazwisko nowego premiera poznamy dopiero po przeprowadzeniu całej procedury wyboru Rady Ministrów:

STANOWISKO KANCELARII WOBEC DZIAŁAŃ STS

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wprawdzie od strony formalnej powierzenie misji skonstruowania rządu określonej osobie przez Prezydenta w Kroku 1, już samo w sobie powoduje, że osoba ta określana jest w przepisach Konstytucji „Prezesem Rady Ministrów”, jednak do momentu uzyskania wotum zaufania nie wiadomo, czy funkcję tę będzie w rzeczywistości sprawować.

Nadto wobec braku regulaminu zakładu „Premier po wyborach” oraz wobec braku przejrzystych zasad i komunikatów na stronie bukmachera – które wręcz mogły sugerować Graczom, że zakład zostanie rozliczony na podstawie ostatecznego wyboru Prezesa Rady Ministrów w którymś z opisanych wyżej kroków konstytucyjnych (na co zresztą wskazywała również zmiana kursu) – w naszej opinii działania STS mogą być zasadnie kwestionowane.

Bukmacher zostawił sobie bowiem otwartą furtkę do takiego rozliczenia kuponów, jakie z perspektywy ekonomicznej okazało się dla niego najkorzystniejsze i uczynił to w oparciu o niejasne dla Graczy kryteria.

STS w żadnym miejscu nie określił również, co oznacza dla niego sformułowanie „po wyborach” użyte w tytule zakładu. Na podstawie tak sformułowanego pytania większość Graczy przyjęła zapewne, że stawiają swoje pieniądze na osobę, która uzyska wotum zaufania (względnie zostanie wybrana przez Sejm) i tym samym ostatecznie zostanie Prezesem Rady Ministrów na najbliższą kadencję, a nie na osobę, którą desygnuje Prezydent w pierwszym kroku konstytucyjnym – notabene obydwa te zdarzenia siłą faktu następują „po wyborach”.

Obecnie do Kancelarii zgłasza się coraz więcej osób, które czują się pokrzywdzone sposobem rozliczenia kuponów przez STS i poszukują pomocy prawnej w kontakcie z bukmacherem. Jeżeli opisany w niniejszym artykule problem dotyczy także Państwa sytuacji – serdecznie zachęcamy do kontaktu.

 

 

 

5/5 - (1 vote)

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE

Popularne artykuły