Jak wycenić firmę: Wskazówki i Metody Wyceny

Piotr Kłodziński|
|
Comments (0)

Wycena firmy jest kluczowym procesem, który zazwyczaj ma duże znaczenie w biznesowym świecie. Bez względu na to, czy jesteś przedsiębiorcą, który chce sprzedać swoją firmę, czy inwestorem poszukującym wartościowych okazji, zrozumienie sposobów wyceny firmy czy przedsiębiorstwa jest niezwykle istotne. W tym artykule omówimy różne metody oceny, kroki do wyceny działalności gospodarczej albo udziałów w spółce prawa handlowego.

1. Jak wycenić firmę?

Wycena firmy jest procesem określenia jej wartości w danym momencie. Istnieje kilka metod, które mogą być stosowane w tym celu, z których każda ma swoje zalety i ograniczenia.
Nie ma metody idealnej – najczęściej, to kombinacja kilku metod i średnia z nich pozwala dobrze wycenić dane przedsiębiorstwo.

Metoda dochodowa:

Jedną z najczęściej stosowanych metod jest metoda dochodowa. Polega ona na oszacowaniu przyszłych dochodów firmy i przeliczeniu ich na wartość bieżącą za pomocą odpowiedniego współczynnika dyskontowego. Jest to podejście często wykorzystywane przez inwestorów, ponieważ skupia się na zdolności firmy do generowania zysków w przyszłości.

Oczywiście w zależności od branży przedsiębiorstwa są sprzedawane nawet za półroczny albo nawet 12 letni zysk. Zazwyczaj mówimy jednak o 2 do 6 letnim zysku, w zależności od branży
i atrakcyjności lokalizacji. Często do tej wartości doliczane są środki trwałe, w szczególności nieruchomości, często według szacowanej wartości na „dzień spłaty” firmy nabywcy – np. za 4 lata.

Metoda porównawcza:

Inną popularną metodą jest metoda porównawcza, która polega na porównaniu wartości firmy z wartościami innych podobnych firm na rynku. Ta metoda opiera się na analizie cen akcji, albo innych danych na temat transakcji dziejących się na tym samym lub podobnym rynku. Jest to bardziej subiektywne podejście, ale może być bardzo użyteczne jako punkt odniesienia.

Metoda wartości substancjalnej:

Metoda ta opiera się na wycenie aktywów firmy, takich jak nieruchomości, wyposażenie, akcje i inne zasoby. Po odjęciu zobowiązań firmy od sumy wartości jej aktywów, otrzymujemy wartość substancjalną. Jest to metoda szczególnie przydatna w przypadku firm posiadających znaczące zasoby fizyczne.

Metoda przepływów pieniężnych:

Metoda przepływów pieniężnych, znana również jako DCF (Discounted Cash Flow), polega na prognozowaniu przyszłych przepływów pieniężnych firmy i dyskontowaniu ich do wartości bieżącej. Jest to szczególnie użyteczne podejście do wyceny firm o niepewnych dochodach w przyszłości.

2. Jak wycenić działalność gospodarczą?

Wycena działalności gospodarczej może być nieco inna niż wycena korporacji, ponieważ często obejmuje ona jednostkowe przedsiębiorstwa, które mogą różnić się strukturą i charakterem działalności. Niemniej jednak, istnieją pewne kroki, które można podjąć, aby ocenić wartość takiej działalności.

Analiza finansowa:

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie dokładnej analizy finansowej działalności gospodarczej. Obejmuje to badanie jej dochodów, kosztów, aktywów i zobowiązań. Analiza tych danych pozwala na lepsze zrozumienie rentowności i stabilności firmy, a także perspektyw jej rozwoju.

Ocena aktywów i zasobów:

Podobnie jak w przypadku wyceny firmy, ważne jest zidentyfikowanie i wycenienie aktywów i zasobów działalności gospodarczej. Mogą to być zarówno aktywa materialne jak nieruchomości, sprzęt, pojazdy, wyposażenie czy nawet dzieła sztuki, jak i niematerialne, takie jak marka czy baza klientów. Istotne jest jednak to, jak bardzo da się je spieniężyć. Często wartość informacji handlowych jest mocno przeceniana przez właścicieli firm.

Ocena ryzyka:

Wyceniając działalność gospodarczą, należy również uwzględnić ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czynniki takie jak stabilność rynku, konkurencja, regulacje prawne i inne mogą mieć wpływ na wartość firmy. Żyjemy przecież w kraju o wyjątkowo niskiej stabilności legislacyjnej.

3. Jaka jest wartość firmy? Jaka jest wartość przedsiębiorstwa? 

Wartość firmy może być różnie interpretowana w zależności od kontekstu i celu wyceny. Dla inwestora wartość firmy może oznaczać potencjał wzrostu i generowania zysków, podczas gdy dla przedsiębiorcy może to być kwota, za którą jest gotowy sprzedać swoją firmę. Najczęściej jednak chodzi właśnie o tę drugą wartość – ile dziś mógłbym za swoją firmę dostać.
Ustalenie wartości w oparciu o wszystkie opisane powyżej metody, daje zazwyczaj najlepszą odpowiedź. Warto jednak posłuchać kogoś, kto podobną firmę niedawno sprzedawał, albo w takiej transakcji uczestniczył – może on wskazać na dodatkowe elementy, które warto wziąć pod uwagę przy wycenie.

4. Jak wycenić firmę na sprzedaż?

Wycena firmy na sprzedaż może być bardziej skomplikowana, ponieważ wymaga uwzględnienia nie tylko wartości firmy, ale przede wszystkim uzależniona jest od potencjalnego zainteresowania rynku. Możemy przecież być właścicielami firmy która z naszej perspektywy przynosi wybitne zyski i powinna zostać sprzedana za spore pieniądze – ale w danej chwili nikt nie będzie nią z jakiegoś powodu zainteresowany. Podsumowując – wszystko jest warte tyle, ile ktoś inny jest skłonny za to zapłacić.
Czasem gdy cena jest niezadowalająca, warto poprowadzić swój biznes chwilę dłużej.

5. Ile warta jest część udziałów w spółce? Czy wartość kilku procent udziałów w spółce, dokładnie odzwierciedla wartość całej spółki?  

Kiedy kupujesz całą firmę, płacisz za wszystkie jej aktywa, zobowiązania i potencjał przyszłego wzrostu. Wartość tej transakcji będzie więc wyższa niż cena zakupu za samą część udziałów. Kupując całą firmę, zazwyczaj masz większą kontrolę nad jej działalnością i podejmowaniem w niej decyzji. Możesz również wprowadzić swoje strategie i zmiany bez konsultacji z innymi współwłaścicielami.

6. Jak wycenić swój biznes?

Samodzielna wycena własnego biznesu może być emocjonalnie zaangażowana, dlatego ważne jest, aby podejść do tego procesu obiektywnie. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, by uwzględnić wszelkie czynniki ryzyka i perspektywy wzrostu. Generalnie możesz myśleć o 2 do 6 letnim zysku i dodać do tego rynkową wartość nieruchomości oraz to co znajduje się na firmowym koncie.

Wniosek: Wycena firmy to bardzo istotny proces, który wymaga uwzględnienia wielu czynników i metod oceny. Bez względu na to, czy chcesz sprzedać swoją firmę, czy po prostu ocenić jej wartość, ważne jest, aby podjąć odpowiednie kroki i skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby dokonać jak najbardziej rzetelnej oceny.
Mając ponad setkę takich transakcji za sobą, możemy być Państwa przewodnikami – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Gwarantujemy dobre negocjacje.

Rate this post

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE

Popularne artykuły