Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Piotr Kłodziński|
|
Comments (0)

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę  przez pracodawcę

 

………………………………, dnia……………… r.

(miejscowość, data)

 

…………………………………..

…………………………………..

(dane pracodawcy)

……………………………..

……………………….…….

(dane pracownika)

Wypowiedzenie umowy o pracę

 

            Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ……….. (data zawarcia umowy), pomiędzy ……………………………… (dane pracodawcy), a ……………………………………… (dane pracownika) z zachowaniem ………………… (okres wypowiedzenia), który upłynie dnia ………………. (data upływu okresu wypowiedzenia).

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest: (wypełnić w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony)

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………..

(podpis pracodawcy)

Informuję, że w terminie 21 dni może Pani/Pan wnieść odwołanie do Sądu Pracy w (siedziba pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy).

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia:

…………………………………………….

(data i podpis pracownika)

 

Kancelaria zastrzega, że poprawne wypełnienie ww. wzoru wymaga wiedzy i doświadczenia, w związku z tym nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego użycie bez skorzystania z usług z zakresu prawa pracy świadczonych profesjonalnie przez prawników Kancelarii. Koszty ponoszone przez pracodawców w skutek błędnego sporządzenia wypowiedzenia, nader często w sposób znaczący przewyższają koszt profesjonalnej konsultacji prawnej dotyczącej wypowiedzenia umowy o pracę, jaką można uzyskać w Kancelarii Radcy Prawnego.

Rate this post

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE

Popularne artykuły

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę  przez pracodawcę

 

………………………………, dnia……………… r.

(miejscowość, data)

 

…………………………………..

…………………………………..

(dane pracodawcy)

……………………………..

……………………….…….

(dane pracownika)

Wypowiedzenie umowy o pracę

 

            Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ……….. (data zawarcia umowy), pomiędzy ……………………………… (dane pracodawcy), a ……………………………………… (dane pracownika) z zachowaniem ………………… (okres wypowiedzenia), który upłynie dnia ………………. (data upływu okresu wypowiedzenia).

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest: (wypełnić w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony)

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………..

(podpis pracodawcy)

Informuję, że w terminie 21 dni może Pani/Pan wnieść odwołanie do Sądu Pracy w (siedziba pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy).

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia:

…………………………………………….

(data i podpis pracownika)

 

Kancelaria zastrzega, że poprawne wypełnienie ww. wzoru wymaga wiedzy i doświadczenia, w związku z tym nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego użycie bez skorzystania z usług z zakresu prawa pracy świadczonych profesjonalnie przez prawników Kancelarii. Koszty ponoszone przez pracodawców w skutek błędnego sporządzenia wypowiedzenia, nader często w sposób znaczący przewyższają koszt profesjonalnej konsultacji prawnej dotyczącej wypowiedzenia umowy o pracę, jaką można uzyskać w Kancelarii Radcy Prawnego.

Rate this post