Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

Piotr Kłodziński|
|
Comments (0)

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę  przez pracownika

 

………………………………, dnia……………… r.

(miejscowość, data) 

…………………………………..

…………………………………..

(dane pracownika)

……………………………..

……………………….…….

(dane pracodawcy) 

Wypowiedzenie umowy o pracę 

            Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ……….. (data zawarcia umowy), pomiędzy ……………………………… (dane pracodawcy), a ……………………………………… (dane pracownika) z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia.

                                                                                                                                …………………………..

(podpis pracownika)

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia:

…………………………………………….

(data i podpis pracodawcy)

Kancelaria zastrzega, że poprawne wypełnienie ww. wzoru wymaga wiedzy i doświadczenia, w związku z tym nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego użycie bez skorzystania z usług z zakresu prawa pracy świadczonych profesjonalnie przez prawników Kancelarii. Koszty ponoszone przez pracowników w skutek błędnego sporządzenia wypowiedzenia lub niewykorzystania wszystkich możliwości które prawo im w danej sytuacji przyznaje, nader często w sposób znaczący przewyższają koszt profesjonalnej konsultacji prawnej jaką można otrzymać w Kancelarii Radcy Prawnego.

Rate this post

NAJNOWSZE PORADY PRAWNE

Popularne artykuły

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę  przez pracownika

 

………………………………, dnia……………… r.

(miejscowość, data) 

…………………………………..

…………………………………..

(dane pracownika)

……………………………..

……………………….…….

(dane pracodawcy) 

Wypowiedzenie umowy o pracę 

            Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ……….. (data zawarcia umowy), pomiędzy ……………………………… (dane pracodawcy), a ……………………………………… (dane pracownika) z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia.

                                                                                                                                …………………………..

(podpis pracownika)

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia:

…………………………………………….

(data i podpis pracodawcy)

Kancelaria zastrzega, że poprawne wypełnienie ww. wzoru wymaga wiedzy i doświadczenia, w związku z tym nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego użycie bez skorzystania z usług z zakresu prawa pracy świadczonych profesjonalnie przez prawników Kancelarii. Koszty ponoszone przez pracowników w skutek błędnego sporządzenia wypowiedzenia lub niewykorzystania wszystkich możliwości które prawo im w danej sytuacji przyznaje, nader często w sposób znaczący przewyższają koszt profesjonalnej konsultacji prawnej jaką można otrzymać w Kancelarii Radcy Prawnego.

Rate this post