Kara umowna za brak płatności czynszu wynikającego z umowy najmu?