Alimenty w 2 tygodnie, czyli alimenty natychmiastowe