Usługi

Prawo farmaceutyczne kancelaria
prawnik warszawa cennik
Piotr Kłodziński – Radca Prawny prowadzący Kancelarię Prawną wyspecjalizowaną w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego

Prawo Farmaceutyczne w praktyce naszej Kancelarii Prawnej.
Wielokrotnie dotychczas podejmowaliśmy się spraw w jednej z najtrudniejszych i najbardziej wrażliwych zarówno społecznie, jak i biznesowo oraz regulacyjnie dziedzin prawa, czyli z zakresu prawa farmaceutycznego.
Przez kilka lat prowadziłem dział prawny sieci jednej z największych międzynarodowych sieci aptek – Euro-Apteka. Jako Prezes Zarządu jednej ze spółek należącej do międzynarodowego holdingu, nie tylko odpowiadałem za procesy stricte prawne, ale aptecznych odpowiadałem także za rozwój sieci poprzez nabywanie nowych placówek, optymalizację sieci poprzez sprzedaż niektórych z nich, a także tworzenie programu franczyzowego. Działalność w tej dziedzinie na wysokim poziomie wymaga bardzo dobrej znajomości i ciągłego monitorowania zmian przepisów prawa farmaceutycznego (nawet 15 nowelizacji rocznie!) oraz pełnemu zaangażowania.

Brałem udział w kilkudziesięciu postępowaniach administracyjnych dotyczących rejestracji nowych aptek, hurtowni, sprzedaży i nabywania takich podmiotów, ich reklamy, rejestracji suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Za sposób, w jaki prowadziłem dział prawny Euro-Apteki, wdrażając nowoczesne rozwiązania i procedury, a także ich efekty – zostałem wyróżniony w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra w 2016r. Chcąc jeszcze ściślej związać swoją działalność z prawem farmaceutycznym, wielokrotnie wspomagałem swoją wiedzą i występowałem w imieniu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET czy jako ekspert Business Center Club.

Posiadam doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów farmaceutycznych (Aptek, Hurtowni, Importerów, Producentów) między innymi przed Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Ministerstwem Zdrowia czy Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

prawo farmaceutyczne warszawa

Dotychczas dzięki posiadanej wiedzy nie tylko skutecznie reprezentowałem przed WIF’ami w całej Polsce farmaceutów i przedsiębiorców prowadzących lokalne jak i ogólnopolskie sieci aptek, ale także wielokrotnie proszono mnie o zajęcie publicznie stanowiska i wystąpienie w roli eksperta, oceniającego aktualną sytuację prawną, oraz zmiany i wdrożenia dyrektyw unijnych w tej dziedzinie. Brałem udział między innymi w kilku debatach telewizyjnych na temat kolejnych nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne. Jak dotąd publikowałem swoje analizy w tych sprawach na łamach Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej, a moje słowa był wielokrotnie cytowane w artykułach branżowych. Ponadto poproszono mnie o wsparcie procesu legislacyjnego, kilkukrotnie zapraszając jako eksperta na posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, mające na celu zaopiniowanie kolejnych projektów ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne, służyłem swoim wsparciem merytorycznym także w trakcie spotkań w Ministerstwie Zdrowia i Kancelarii Prezydenta RP.

Nie przestaję na bieżąco śledzić aktualnych zmian w branży, stale współpracując z podmiotami farmaceutycznymi i środowiskiem branżowym. Współpraca obejmuje nie tylko apteki, ale również ich producentów, importerów oraz organizacje branżowe ze środowiska farmaceutycznego. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w dziedzinie prawa farmaceutycznego, serdecznie zapraszam do kontaktu. Wraz z Zespołem Kancelarii chętnie podejmujemy się nowych wyzwań, jakie ciągle stawiają dynamicznie zmieniające się uwarunkowania prawne związane z realizacją i wdrażaniem w życie, zmieniających się przepisów ustawy prawo farmaceutyczne.

Aktualnie prowadzimy kilkanaście spraw dotyczących:
– sprzedaży pojedynczych aptek,
– sprzedaży całych sieci aptek,
– otwarcia nowych aptek,
– dziedziczenia aptek,
– przekazania aptek dzieciom w związku z przejściem na emeryturę,
– wykupowania aptek z masy upadłości,
– sprzedaży hurtowni farmaceutycznej,
– kontroli WIF w aptekach i hurtowniach,
– postępowań dyscyplinarnych farmaceutów,
– sporów refundacyjnych z NFZ,
– rejestracji wyrobów medycznych, suplementów diety, produktów leczniczych.