Umowy najmu lokalu - Strategia

Jestem dumny, że prowadzona  przeze mnie kancelaria oferuje najwyższej jakości usługi prawne dla biznesu, dla podmiotów zlokalizowanych nie tylko w Warszawie i Krakowie, ale także na terenie całego kraju. Dzięki wyjątkowo jasnym i przejrzystym zasadom współpracy, w tym stałym cenom przedstawionym w Cenniku możesz być pewien że nie będziesz na koniec negatywnie zaskoczony, ani wynikiem sprawy ani fakturą. 
Korzystając z najwyższej jakości obsługi prawnej zwiększasz opłacalność Twojego biznesu.
Tak działamy:

01

Koncepcja

Na początek przygotowujemy plan dalszych działań, zakres mojej pracy, zbieramy wszystko to co dotąd zostało już uzgodnione. Wspólnie ustalamy to co jest dla Twojego biznesu najważniejsze w danej sprawie. Dzięki obiektywnym kryteriom oceny wyniku sprawy (KPI) założonym już na początku łatwo nam będzie ocenić sukces i jego wartość. Ustalamy także  ramy czasowe dla każdego projektu i każdej sprawy. 

02

Research

80% czasu pracy w każdej sprawie poświęcam na poszukiwanie i analizę możliwych rozwiązań. W umowach to postanowienia alternatywne, z bogatej bazy którą zdobyłem przez lata praktyki. W biznesie to rozwiązania alternatywne, takie które pozwalają zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy minimum czasu i kosztów. Zawsze jestem najlepiej przygotowaną osobą w pomieszczeniu. A dzięki wcześniejszemu precyzyjnemu uzgodnieniu wszystkich strategicznych celów z Klientem – zdecydowanie skracam czas i koszty.

03

Efektywne Działanie

Skoro najpierw została przygotowana koncepcja działania i został wykonany research – to teraz trzeba wdrożyć go w życie. Jasno i przejrzyście przedstawiam interesy mojego Klienta, otwarcie i bezpośrednio tłumacząc dlaczego w pewnych kwestiach możliwe są ustępstwa, a w innych pozostaję bezkompromisowy. W kwestiach dotyczących przyspieszenia procedowania danej sprawy – bezkompromisowy jestem zawsze. 

Prawnik nieruchomości. Umowa najmu - przygotuję ją dla ciebie

Jako doświadczony prawnik nieruchomości mogę zaoferować ci kompletną obsługę w skonstruowaniu umowy najmu. Wiem, jak ważne dla efektywnego prowadzenia biznesu jest precyzyjnie opracowana i wynegocjowana umowa najmu lokalu handlowego lub użytkowego, dlatego zawsze dbam o to, by była ona maksymalnie klarowna oraz dopracowana w najmniejszym szczególe. Pomogę zarówno w przypadku najmu powierzchni usługowo-handlowych, jak i biurowych. Obsługuję najem w galeriach handlowych, a także w lokalizacjach ulicznych. Jeśli chcesz zacząć prowadzić biznes, porządnie przygotowana umowa najmu lokalu to klucz do sukcesu już na starcie. Oto kilka podstawowych informacji o specyfice tego rodzaju umów, które pomogą ci określić, czego możesz oczekiwać.
Galerie Handlowe - Umowy Najmu
Szeroki zakres usług przy kilku obszarach silnej specjalizacji – to klucz do sukcesu.

Umowy Najmu Dla Galerii Handlowych i Centrów Handlowych

w ramach Kancelarii prowadzę obsługę w zakresie Umów Najmu. Negocjuję umowy najmu lokali handlowych i usługowych w centrach handlowych i galeriach handlowych, a także w lokalizacjach ulicznych – tzw. street’owych. Obsługuję na wyłączność kilka takich obiektów. Nie tylko negocjuję treść umów najmu w galeriach handlowych z sieciami handlowymi, najemcami lokali gastronomicznych, wysp handlowych, kinami, siłowniami, ale także pomagam stworzyć i uaktualnić wzory umów najmu. Dzięki temu gwarantuję, że w przyszłości proces negocjacji umowy najmu w galerii przebiegać będzie znacznie szybciej i sprawniej. To dlatego, że wzory umów najmu, które są przeze mnie przygotowane są wyjątkowo dopracowane i  przejrzyste. Im prostszy i bardziej przejrzysty jest wzór takiej umowy najmu – tym szybciej zakończą się negocjacje, efektywniej rozpocznie się współpraca z nowym Najemcą, a w konsekwencji obie strony szybciej zaczynają zarabiać. To zysk dla obu stron. I dla galerii handlowej i dla Najemcy.

Umowa najmu – forma i specyfika

Umowa najmu nieruchomości, w tym przypadku umowa najmu lokalu użytkowego, handlowego lub biurowego, nie posiada jednej, narzuconej przez prawo formy. Kodeks cywilny dopuszcza jej zawarcie w dowolny – nawet ustny – sposób, który nie wpływa na jej ważność. Jako prawnik nieruchomości preferuję pisemną postać umowy, ponieważ taka forma najbardziej gwarantuje jej stabilność oraz przejrzystość dla obu stron. Warto dodać, iż zarówno umowa najmu lokalu handlowego, jak i umowy najmu lokalu użytkowego zawierane są na czas. Może być to okres określony konkretną liczbą (dni, miesięcy lub lat) lub tzw. czas nieoznaczony. Po upływie tego terminu lokal objęty umową najmu musi zostać oddany wynajmującemu. Prawnik nieruchomości, przygotowując dla Klienta wzór takiej umowy najmu, powinien szczególną uwagę zwrócić na precyzyjne określenie zakresu użytkowania lokalu. To zapewni bezpieczeństwo twojego biznesu oraz pozwoli w przyszłości uniknąć nieporozumień z właścicielem.

Umowa najmu lokalu – ile to będzie kosztować?

Umowa najmu lokalu zawsze ma charakter odpłatny. Identycznie jest w przypadku umowy najmu lokalu użytkowego. Najemca ma obowiązek uiszczać opłatę czynszu, której wysokość oraz termin spłaty określa umowa najmu. Choć najbardziej powszechną formą czynszu za najem lokalu użytkowego są pieniądze, warto wiedzieć, iż wedle prawa może on przyjmować także formę innych dóbr, a nawet usług świadczonych na rzecz wynajmującego. Jednak czynsz nie zawsze zamyka kwestię opłat za wynajmowany lokal, o czym prawnik nieruchomości powinien cię poinformować już na początku opracowywania warunków umowy najmu. Wynajmujący ma również ustawowe prawo do kaucji oraz zastawu za najem lokalu użytkowego lub handlowego. Służą one do zabezpieczenia pokrycia kosztów najmu oraz opłat. Kaucja co do zasady jest opłatą zwrotną, nie wyższą niż dwunastokrotność czynszu, natomiast zastaw dotyczy rzeczy ruchomych, które najemca wprowadza do lokalu.

Negocjacja Umów Najmu dla Najemców lokali handlowych i usługowych

prowadzę pełną obsługę negocjacji umów dla nowych lokalizacji. Wspomagam działy ekspansji i mniejsze firmy – negocjując umowy najmu nieruchomości bezpośrednio dla sieci handlowych z branży retail, w tym marketów spożywczych i budowlanych, banków, biur podróży, kawiarni i restauracji, kin, siłowni, myjni samochodowych, kosmetyczek i kwieciarni, a nawet najemców wysp stojących w pasażach handlowych. Gwarantowanym efektem jest dobrze wynegocjowana i czytelna umowa, w osobnym dokumencie przedstawione jasno ryzyka, przygotowuję także zestawienie najważniejszych obowiązków i terminów wynikających z Umowy – wszystko w najwyższym standardzie możliwie kompletnej usługi – full service. 

Negocjacja umów najmu dla Wynajmujących i Najemców Nieruchomości Biurowych

także tworzę przystępne i przejrzyste umowy. Negocjuję je po stronie po której stoi mój Klient, a więc zarówno jako reprezentant Najemcy lokalu biurowego jak i w imieniu Wynajmującego – właściciela obiektu biurowego. Precyzyjnie uwzględniam biznesowe ustalenia, starając się jednocześnie przeprowadzić proces negocjacji w sposób maksymalnie efektywny.

Dodatkowo dla biznesu

dedykuję także inne usługi prawne wspomagające biznes – wsparcie w zakresie prawa pracy, umów o roboty budowlane, prace projektowe, umowy typu zaprojektuj i wybuduj, kontrakty FIDIC etc. Posiadam doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentów pracowniczych (regulaminy pracy i regulaminy premii), instrukcji polityk i procedur wewnętrznych, wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji kryzysowych (w tym także kryzysów o charakterze medialnym), prowadzenia procesów sądowych etc.

Zakres usług dla Klientów Biznesowych - Umowy NajmuGalerie Handlowe


Retail


Biura
Dodatkowe wsparcie

Najem galerie handlowe

Będąc prawnikiem nieruchomości oferuję pełen zakres obsługi w zakresie najmu lokali handlowych oraz usługowych w centrach i galeriach handlowych. Z mojej pomocy korzystają między innymi sieci handlowe, kina, lokale gastronomiczne czy siłownie. W takich przypadkach szczególnie ważne jest stworzenie kompletnej i precyzyjnej umowy najmu lokalu użytkowego/handlowego. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj są to umowy cyklicznie renegocjowane. Czym lepsza, bardziej aktualny i dokładny będzie przygotowany wzór umowy najmu, tym szybszy oraz prostszy będzie etap jej negocjowania z właścicielem galerii handlowej.

Mój Blog

LeaseAgreements.pl

Profesjonalne artykuły na temat umów najmu lokali handlowych, omówienia kluczowych postanowień w umowach najmu lokali handlowych i lokali usługowych, opisy jak stworzyć wzór umowy najmu i odpowiedzi na pytania dotyczące umów najmu. Odpowiedzi na pytania zarówno Wynajmujących (Biur, Galerii Handlowych i Centrów Handlowych) jak i Najemców (biur, sieci handlowych, aptek, restauracji, kawiarni, marketów, kwieciarni,salonów SPA etc.)

Przejdź do Bloga