Rozwody, podział majątku i alimenty

Usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego to jedne z tych spraw, którymi jako radca prawny od lat zajmuję się na co dzień. Pojęcie „prawo rodzinne” jest naprawdę bardzo pojemne: do niego zaliczają się zarówno sprawy takie jak rozwody, ustanowienia alimentów lub opieki nad dziećmi, jak i te dotyczące podziału majątku. Tym wszystkim zajmuje się moja Kancelaria w Warszawie. Nie jesteś pewien, czy twoją sytuację da się rozwiązać przy pomocy usług z tej dziedziny? Chcesz wiedzieć więcej o rodzaju spraw prowadzonych w ramach gałęzi prawa rodzinnego? Przeczytaj ten tekst i zdecyduj, czy moja kancelaria może coś dla ciebie zrobić w tej kwestii.

Galerie Handlowe - Umowy Najmu

Prawo rodzinne: rozwody, podział majątku, alimenty. Wszystko, co ty potrzebujesz wiedzieć, a ja mogę zrobić 

Liczba spraw rozstrzyganych przez sądy rodzinne w Polsce z roku na rok wzrasta. Wbrew pozorom nie wynika to wcale z rosnącej ilości rozwodów – ta bowiem w ubiegłym roku wynosiła 33% liczby zawartych małżeństw i pozostała jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Coraz częstsze zawierzanie spraw rodzinnych zaufanym prawnikom wynika z innych przyczyn. Po pierwsze stosunki prawno-rodzinne są czymś, czemu podlega każdy człowiek. Kształtuje je nie tylko zawarcie małżeństwa i spłodzenie potomstwa (oraz wszelkie prawa i obowiązki z tego wynikające), ale również sama przynależność do rodziny. Dlatego regulacje prawne z tego obszaru życia społecznego w praktyce obejmują każdego obywatela. Prawo rodzinne regulują Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny oraz ustawy szczegółowe. Ponadto trzeba mieć na uwadze ich nowelizacje, a także przepisy prawa unijnego. Wielość spraw oraz norm prawnych dotyczących tej dziedziny, jak również fakt, że może ona prędzej czy później dotyczyć każdego z nas, sprawiają, że pomoc zaufanego fachowca – w tym wypadku doświadczonego prawnika – staje się nieoceniona. Właśnie kimś takim jest Kancelaria Kłodziński i możesz na mnie liczyć, jeśli tylko w twoim życiu zajdzie taka potrzeba

Wyjątkowe sprawy osobiste: rozwody, podział majątku, alimenty

Po drugie – problemy rodzinne to często sprawy o osobiste o wyjątkowym dla ciebie znaczeniu, niosące ze sobą silny ładunek emocjonalny. Sprawy rozwodowe, o podział majątku czy alimenty wymagają szczególnego wyważenia oraz wyczucia, przy jednoczesnym zdecydowanym podejściu. Wiem, jak ważne dla Klientów jest sprawne rozwiązanie takich kłopotów. Dotyczą one osób nam najbliższych i często negatywnie odbijają na pozostałych aspektach życia. Ponieważ sprawy te są nerwowe same z siebie, moja kancelaria gwarantuje rzetelną, taktowną obsługę, bez dodatkowych stresów związanych ze współpracą.

Rozwód, podział majątku, alimenty? Pomogę ci!

Rozwody, podział majątku i alimenty to te ze spraw podchodzących pod prawo rodzinne, których najczęściej nie jesteśmy w stanie rozwiązać bez wsparcia specjalisty. Najczęściej są one rozstrzygane na drodze procesu sądowego, ponieważ zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym nie możemy rozstrzygnąć o na przykład rozwodzie lub rozdzielności majątkowej ugodą pozasądową. W przypadku spraw rozwodowych możemy mówić o rozwodzie z orzeczeniem lub bez orzeczenia o winie. W obu przypadkach moja kancelaria dokłada wszelkich starań, aby cała procedura obciążała psychikę Klienta w możliwie najmniejszym stopniu. Zawsze zabiegam o bezkonfliktowy przebieg rozprawy – niezależnie od charakteru pozwu ważne jest, aby strony zgadzały się z jego treścią. Wtedy uzyskanie rozwodu możliwe jest już na pierwszej rozprawie, ponieważ w przypadku bezsporności sąd nie wszczyna postępowania dochodzeniowego, ograniczając się jedynie do przesłuchania obu stron. Sprawy rozwodowe często są tożsame z tymi o podział majątku i alimenty. Dlaczego? Jeżeli małżeństwo formalnie rozstaje się, a ma dzieci lub nie posiada rozdzielności majątkowej, sąd zobowiązany jest uregulować te kwestie równocześnie z orzeczeniem o rozwodzie. Z tego powodu jako radca prawny proponuję ustalenie tych rozwiązań – wysokości alimentów, podziału czasu opieki nad dzieckiem – jeszcze przed pierwszą rozprawą. Dzięki temu pomogę ci uzyskać rozwód szybki i względnie bezbolesny zarówno dla ciebie, jak i  dzieci oraz funduszy.

Zakres usług z zakresu prawa rodzinnego

Rozwody

Podział majątku

Alimenty

Prawo rodzinne