Cennik usług prawnych dla
Klientów Biznesowych

 • Przygotowanie wzoru umowy najmu dla Galerii Handlowej, Biurowca lub Centrum Handlowego
  9.500zł
  Przygotowanie umowy najmu uwzględniającej specyfikę obiektu, odpowiednie zabezpieczenia płatności, konsultacje w zakresie wymaganych od Najemców ubezpieczeń, dopracowane klauzule dotyczące przedłużenia i wypowiedzenia, klauzula RODO, wymagania dotyczące prac adaptacyjnych, prac budowlanych, fit out'u etc. Usługa wraz z gwarancją, że umowa będzie jasna, prosta i wyjątkowo przejrzysta, co pozwoli zaoszczędzić czas spędzony na negocjacjach jej treści z Najemcami
 • Reprezentacja firmy w negocjacjach Umowy Najmu
  3.300zł
  Usługa zarówno dla Wynajmujących i dla Najemców. Kompleksowa obsługa procesu negocjacji umowy od momentu podjęcia decyzji o wyborze lokalu, aż do zawarcia umowy. Praca na wzorach Wynajmującego lub przygotowanie własnego wzoru. W cenę wliczone nielimitowane poprawki do umowy, konsultacje, spotkania negocjacyjne, telekonferencje, wymiana uwag i komentarzy.
 • Porada prawna lub prowadzenie sprawy
  350zł/h
  Porada prawna w ramach specjalizacji w zakresie: prawa cywilnego (w szczególności umów najmu), prawa budowlanego, prawa pracy oraz prawa farmaceutycznego. Prowadzenie sporu (sprawy) w ww. zakresie.
 • Pakiet dla Małych Firm - 5h miesięcznie
  1.600zł
  Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament - 5 godzin pracy, dotyczy obsługi zleceń z zakresu bieżącej działalności firmy.
 • Pakiet dla Średnich Firm 12h miesięcznie
  3.600zł
  Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament - 12 godzin pracy, dotyczy obsługi zleceń z zakresu bieżącej działalności firmy. Dodatkowo gwarantowany czas wykonania zlecenia - 3 dni robocze.
 • Złoty Pakiet dla Firm - 30h miesięcznie
  9.000zł
  Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament - obejmuje 30 godzin pracy w ciągu miesiąca. Priorytetowa obsługa, gwarantowany czas wykonania zlecenia - dwa dni robocze.
 • Usługa audytowa
  3.000zł/dzień
  Usługa skierowana przede wszystkim do Galerii i Centrów Handlowych, a także firm farmaceutycznych (aptek, hurtowni i producentów). Kompleksowa albo tematyczna ocena posiadanej dokumentacji, zawartych umów i stanu prawnego.
 • Dochodzenie wierzytelności
  300zł/h + 15%
  Dochodzenie należnych wierzytelności w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Wymiana pism, prowadzenie negocjacji, przygotowanie pozwów sądowych, reprezentacja przed sądem, przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej etc.
 • Przygotowanie wzoru umowy najmu dla pojedynczego lokalu usługowego / handlowego / biurowego
  2.000zł
  Przygotowanie wzoru umowy dostosowanego do danego lokalu. Wsparcie prawne w trakcie negocjacji.
 • Przygotowanie i wdrożenie kompleksowego pakietu dokumentacji pracowniczej
  9.500zł
  Przygotowanie lub ulepszenie dotychczas stosowanego wzoru umowy o pracę i zlecenia, regulaminów pracy i wynagradzania, klauzuli RODO dla pracowników. Konsultacja w sprawie przygotowania optymalnego regulaminu premiowania. Analiza, usprawnienie i ulepszenie całości dokumentacji kadrowej.
 • Przygotowanie i dostosowanie do wymogów firmy Regulaminu Pracy
  4.000zł
  Na zamówienia przedsiębiorców przygotowanie dostosowanego do organizacji pracy w przedsiębiorstwie regulaminu pracy, wraz z dokumentami towarzyszącymi umożliwiającymi jego wdrożenie.
 • Przygotowanie / konsultacja w sprawie umowy o roboty budowlane
  4.800zł
  Konsultacja co do wyboru sposobu rozliczania inwestycji i kluczowych założeń dotyczących jej realizacji (warianty kosztorysowe, zaprojektuj i wybuduj, FIDIC) oraz przygotowanie umowy. Dobrze zaprojektowana umowa pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko późniejszych sporów, szczególnie w bardzo newralgicznym i konfliktogennym obszarze inwestycji budowlanych.

*podane kwoty są cenami netto.