Cennik – klienci biznesowi

Cennik usług prawnych

Cennik dla klientów biznesowych

Podane poniżej ceny są kwotami netto

Analiza możliwości rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego
i przygotowanie dokumentu wypowiedzenia

1750 zł

Usługa także dla Wynajmujących, ale przede wszystkim dla Najemców nieruchomości komercyjnych. Kompleksowa obsługa procesu negocjacji rozwiązania umowy od sporządzenia opinii prawnej w przedmiocie możliwości wypowiedzenia umowy, poprzez dalsze doradztwo w procesie podejmowania decyzji o wyjściu z lokalu, aż do całkowitego rozliczenia umowy przez obie strony. Praca na przesłanych mailowo dokumentach. Przygotujemy dokument wypowiedzenia, tylko o ile w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym to będzie możliwe.

Reprezentacja firmy w negocjacjach Umowy Najmu

2500 zł

Usługa zarówno dla Wynajmujących i dla Najemców. Kompleksowa obsługa procesu negocjacji umowy od momentu podjęcia decyzji o wyborze lokalu, aż do zawarcia umowy. Praca na wzorach Wynajmującego lub przygotowanie własnego wzoru. W cenę wliczone nielimitowane poprawki do umowy, konsultacje, spotkania negocjacyjne, telekonferencje, wymiana uwag i komentarzy
(do 10h pracy prawnika).

Przygotowanie kompletnego wzoru umowy najmu dla dużej nieruchomości komercyjnej

7500 zł

Przygotowanie umowy najmu dla Galerii Handlowej, Biurowca lub Centrum Handlowego
uwzględniającej specyfikę obiektu, odpowiednie zabezpieczenia płatności, konsultacje w zakresie wymaganych od Najemców ubezpieczeń, dopracowane klauzule dotyczące przedłużenia i wypowiedzenia, klauzula RODO, wymagania dotyczące prac adaptacyjnych, prac budowlanych, fit out’u etc. Usługa wraz z gwarancją, że umowa będzie jasna, prosta i wyjątkowo przejrzysta, co pozwoli zaoszczędzić czas spędzony na negocjacjach jej treści z Najemcami, a co za tym idzie zwiększyć efektywność Państwa obiektów i Państwa zespołu.

Pakiet dla Małych Firm – 5h miesięcznie

1600 zł

Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament – 5 godzin pracy, dotyczy obsługi zleceń z zakresu bieżącej działalności firmy.

Pakiet dla Średnich Firm 12h miesięcznie

3600 zł

Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament – 12 godzin pracy, dotyczy obsługi zleceń z zakresu bieżącej działalności firmy. Dodatkowo gwarantowany czas wykonania zlecenia – 3 dni robocze.

Złoty Pakiet dla Firm – 30h miesięcznie

9000 zł

Współpraca w oparciu o stały miesięczny abonament – obejmuje 30 godzin pracy w ciągu miesiąca. Priorytetowa obsługa, gwarantowany czas wykonania zlecenia – dwa dni robocze.

Porada prawna lub prowadzenie sprawy

350 zł / godzina

Porada prawna w ramach specjalizacji w zakresie: prawa cywilnego (w szczególności umów najmu), prawa budowlanego, prawa pracy oraz prawa farmaceutycznego. Prowadzenie sporu (sprawy) w ww. zakresie

Usługa audytowa

3000 zł / dzień

Usługa skierowana przede wszystkim do Galerii i Centrów Handlowych, a także firm farmaceutycznych (aptek, hurtowni i producentów). Kompleksowa albo tematyczna ocena posiadanej dokumentacji, zawartych umów i stanu prawnego.

Dochodzenie wierzytelności

250zł/h + 15%

Dochodzenie należnych wierzytelności w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Wymiana pism, prowadzenie negocjacji, przygotowanie pozwów sądowych, reprezentacja przed sądem, przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej etc.

Przygotowanie umowy najmu dla pojedynczego lokalu usługowego / handlowego / biurowego

1200 zł

Przygotowanie wzoru umowy dostosowanego do danego lokalu biurowego, handlowego, usługowego i gastronomicznego. Wsparcie prawne w trakcie negocjacji (do 4h pracy prawnika). 

Przygotowanie i wdrożenie kompleksowego pakietu dokumentacji pracowniczej wg. standardów korporacyjnych

9500 zł

Przygotowanie lub ulepszenie dotychczas stosowanego wzoru umowy o pracę i zlecenia, regulaminów pracy i wynagradzania, klauzuli RODO dla pracowników. Konsultacja w sprawie przygotowania optymalnego regulaminu premiowania. Analiza, usprawnienie i ulepszenie całości dokumentacji kadrowej.

Przygotowanie i dostosowanie do wymogów firmy Regulaminu Pracy

3300 zł

Na zamówienia przedsiębiorców przygotowanie dostosowanego do organizacji pracy w przedsiębiorstwie regulaminu pracy, wraz z dokumentami towarzyszącymi umożliwiającymi jego wdrożenie.

Przygotowanie / konsultacja w sprawie umowy o roboty budowlane

4800 zł

Konsultacja co do wyboru sposobu rozliczania inwestycji i kluczowych założeń dotyczących jej realizacji (warianty kosztorysowe, zaprojektuj i wybuduj, FIDIC) oraz przygotowanie umowy. Dobrze zaprojektowana umowa pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko późniejszych sporów, szczególnie w bardzo newralgicznym i konfliktogennym obszarze inwestycji budowlanych.